Solfångare och solceller – bra eller dåligt?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Det finns många fördelar med att utnyttja solens energi: energin är gratis, den är förnyelsebar och den är miljösmart. Även om det kostar en del att installera solceller kommer du i framtiden att kunna få gratis el. Men hur fungerar egentligen solfångare och solceller?

Solceller eller solfångare

Inom solenergi finns det vissa begrepp som kan verka snarlika men som skiljer sig åt. Solceller omvandlar solens energi till elektricitet medan solfångare omvandlar solens energi till värme – solvärme. Om man har solfångare hemma kan man värma upp vattnet i huset med solens energi. Har man exempelvis ett vattenburet system är solfångaren praktisk då den hjälper till att värma upp hela huset. Solfångare fungerar ungefär på samma sätt som när du står med en svart tröja i solen – den blir varm. Man använder sig även av svarta ytor i solfångare för att luften eller vätskan inuti solfångaren ska värmas upp. När vätskan eller luften blivit uppvärmd av solen pumpas den in i husets system. Sedan återgår vätskan eller luften till solfångaren där den på nytt värms upp och cirkulerar vidare i huset. Solceller är tunna paneler som kan monteras på taket eller vara fristående. Solljuset som träffar panelerna görs om till elektricitet.

Om solens energi

Solen tillför extremt mycket energi till planeten, betydligt mycket mer än vi människor utnyttjar (cirka 10 000 gånger så mycket varje dag). En stor fördel med solenergi är att den finns över hela jordklotet och kan användas av alla, till och med de som bor långt ifrån elnätet kan använda sig av solens energi. Undantaget är platser som ligger helt i skugga, som aldrig nås av solens strålar.

En fördel med solceller är att de kan generera elektricitet med hjälp av solljuset helt utan någon generator. Solceller består av ett tunt halvledarmaterial, vanligtvis kisel. Det är det materialet som fångar upp solenergin och omvandlar den till el. I korthet kan man beskriva funktionen av solceller så här: När solens strålar träffar solcellerna uppstår en elektrisk spänning mellan cellernas fram- och baksida. Kopplar man sedan ihop solcellens baksida med en elkabel kommer elektronerna att röra sig från solcellernas framsida till baksidan och då skapas en elektrisk ström. Seriekopplar man solceller ökar spänningen och parallellkopplas de ökar istället strömstyrkan.

Flera solceller som kopplas samman kallas för solpaneler och de kan placeras på hustaket. Det är praktiskt eftersom det inte krävs något markutrymme och solcellerna stör inte heller människor eller djur eftersom de sitter ovanpå huset, vilket är ett utrymme man sällan utnyttjar.

Solceller

Miljöpåverkan

Många som intresserar sig för solceller har ett medvetet miljötänk. Men även om solens energi är förnyelsebar och på så sätt klimatsmart har produktionen av solcellerna en miljöpåverkan. Det krävs nämligen särskilda metaller och mineraler och utvinningen av dem har en negativ miljöpåverkan.

Primär uppvärmningskälla krävs

I Sverige räcker tyvärr inte den el solfångare eller soceller producerar under vinterhalvåret till hela husets energibehov. Det beror på att vintrarna har för få soltimmar. Då kan exempelvis pellets- eller vedeldning vara ett bra komplement. Under sommaren genererar solenergi vanligtvis mer än tillräckligt med elektricitet och värme. Ibland bildas till och med ett överskott, alltså mer el än vad hushållet gör av med. Den överskottselen går att sälja vidare till en elleverantör, alternativt lagra i ett batteri. Under vintern behöver man dock komplettera med andra uppvärmningsalternativ.

Hitta en expert som kan installera solfångare och solceller

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

  • Mötesplats med 88 146 experter
  • Digitala avtal
  • Rikstäckande
  • Gratis offertförfrågan
  • Dokumenthantering av projektet
  • Kvalitetskontroll
  • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Kostnader

Solvärmesystem kostar en del att installera. Men efter 5 till 10 år (enligt Svensk Solenergi) brukar de flesta ha återfått sin investering i form av gratis el (lägre energikostnader). När du ska köpa solceller och montera dem är det viktigt att du anlitar en etablerad solvärmeinstallatör.

Solfångare

Vanliga frågor och svar

En nackdel med all typ av solutvinning är att produktionen av solenergi minskar under vinterhalvåret. Elproduktionen kan även minska vid molnigt väder.

Snittpriset för solfångare till villabruk ligger på cirka 30 000 kronor. Om solfångaren ska användas till att värma upp en pool ligger kostnaden på cirka 5 000 kronor. Motsvarande pris för solceller ligger på 90 000 kronor (5 kW) till villabruk.

Det är ett klimatsmart alternativ eftersom solenergi är förnyelsebar. Dessutom kan du, efter att du återfått din investering i form av minskade energiutgifter, generera helt gratis el.

Solceller räcker inte som primär energikälla eftersom vinterhalvåret har för få soltimmar. Du behöver alltså ändå komplettera med exempelvis ved- eller pelletseldning.

Ja, du kan sälja överskottselen till ett elhandelsbolag.

Relaterade artiklar