Cellulosaisolering – vad är det?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~2 minuter

Cellulosaisolering är ett slags isolering som utvinns från tidningspapper. I en torr process rivs och mals tidningar och därefter tillsätts brandhämmande medel tillsätts. Efter det binds blandningen samman till isolerskivor. Men varför kallas det cellulosa? Här går vi igenom cellulosaisolering och dess egenskaper.

Cellulosa – från växtriket

I cellulosaisolering är huvudkomponenten cellulosa. Det är fibrer från växternas och trädens cellväggar. Varje år bildas det över 100 miljarder ton cellulosa. Det gör cellulosaisolering till ett förnybart och hållbart alternativ. En fördel med att använda cellulosa i isolering är att fibrerna är långa och täta, vilket minskar konvektionen (rörelser i luften). Det gör att cellulosaisolering har goda isolervärden. Förutom att cellulosaisolering är effektivt för att bevara värmen i en bostad, är det lika effektivt för att isolera när det är för varmt ute. Isoleringen har hög värmelagringskapacitet, vilket gör att det tar längre tid för solens värme att ta sig igenom isoleringen och vidare in i bostaden.

Cellulosaisolering har även brandhämmande egenskaper. Dels tillsätts ett brandhämmande medel vid framställningen av isoleringen, dels släpper cellulosafibrerna ifrån sig bunden fukt vid brand, vilket hämmar brandförloppet.

Tre smarta egenskaper

Cellulosaisolering är fördelaktigt av flera anledningar, framförallt eftersom det framställs från växtriket och är förnyelsebart. Men det finns även andra egenskaper i materialet som gör det väldigt bra för isolering:

  1. Lufttäthet. Materialet är mycket tätt och kompakt vilket förhindrar luftströmmar från att passera genom isoleringen.
  2. Värmekapacitet. Materialet har värmebevarande egenskaper och släpper inte igenom värme enkelt.
  3. Konvektion. Förutom att materialet är tätt innehåller cellulosa naturligt en viss mängd luft. Det skapar vad man kallar påtvingad konvektion. Normalt sett startar konvektion vid temperaturskillnaden 15 grader (glasull) och 22 grader (stenull). För cellulosa startar konvektionen inte överhuvudtaget.

Fuktsäkert

När man isolerar vindsutrymmen finns alltid en ökad risk för hög luftfuktighet, särskilt i kalla vindsutrymmen. En fördel med att använda cellulosaisolering är att cellulosa är ett hygroskopiskt material, vilket innebär att det tar emot och släpper ifrån sig fukt. Byggs isoleringen in på rätt sätt och i en diffusionsöppen konstruktion med en installerad fuktspärr, ger den ett mer fuktsäkert hem.

Tack vare sina täta och långa fibrer och att det är så kompakt, har cellulosan mycket låg luftgenomsläpplighet. Det innebär att stillastående luft bildas i materialet, vilket i sin tur skapar isolerande egenskaper.

Vanliga frågor och svar

Grundråvaran är trä (tidningspapper).

Tack vare cellulosans långa och täta fibrer har cellulosaisoleringen mycket bra isolerande egenskaper, både när det gäller värme och kyla. Dessutom släpper isoleringen inte igenom luftströmning. Den är också mycket fuktsäker.

Cellulosa finns i växternas cellväggar. Vid fotosyntetfasen (den process då växter och levande organismer tar hand om energin från solen) omvandlar växterna koldioxid, vatten, kolhydrater och syre till cellulosa.