Solcellstak – investera i ett tak som återbetalar sig

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~11 minuter

Den senaste tidens extremt höga elpriser har fått många att fundera på solceller. Med ett solcellstak kan du generera el och få tillbaka investeringen efter ett tiotal år. Men hur fungerar det och finns det olika typer av solceller?

Solpaneler, takintegrerade solceller eller solcellstak?

Du har förmodligen hört talas om solpaneler, men har du koll på vad skillnaden är mellan vanliga solpaneler som monteras på taket och ett solcellstak? Här är en kort beskrivning av de olika varianterna:

 • Solcellstak: Solcellstak är ett tak takpannor eller takplåt med inbyggda solceller. Ett sådant tak ser alltså i stort sett ut som ett helt vanligt tak med takpannor eller plåt.
 • Takintegrerade solpaneler. Det här är snygga solpaneler som integreras i taket, de sitter alltså monterade direkt på undertaket eller takreglarna och inte ovanpå takbeklädnaden. Där solpanelerna sitter ligger det ingen annan takbeklädnad under. Den här lösningen är billigare än solcellstak men dyrare än traditionella solpaneler.
 • Traditionella solpaneler. Det här är paneler som monteras ovanpå den vanliga takbeklädnaden och de kräver inte något större ingrepp i taket. Panelerna monteras ovanpå takpannorna eller plåttaket. Det här är den billigaste lösningen om du vill ha solpaneler på taket, dock blir panelerna väldigt framstående. Vill du ha en diskret lösning som inte märks så mycket är ett solcellstak att föredra.

Men finns det några fördelar med att lägga mer än dubbelt så mycket pengar på ett solcellstak än traditionella solpaneler? Du kan se det som en investering – huset får ett högre designvärde eftersom de snygga solcellerna smälter in i husets design och blir en naturlig del av estetiken. Om du dessutom bygger ett nytt hus eller planerar att göra om taket, kan det vara bättre och mer kostnadseffektivt att välja ett solcellstak eftersom ingen annan takbeläggning krävs (som vanliga takpannor eller takplåt).

Nackdelen med att köpa traditionella solpaneler är att det är onödigt med två fullgoda ytskikt på taket. Solpaneler i sig är väl lämpade att utgöra det enda ytskiktet på taket och det behöver inte ligga vanliga takpannor under.

Olika typer av solcellstak

Om du är intresserad av snygga solcellstak, alltså takpannor med integrerade solceller, finns det ett fåtal varianter att välja på i Sverige: företagen Soltech och Midsummer är två företag som säljer sådana. Deras solcellstak består av en tunnfilm. Jämför man dem med solpannor i kisel, som påminner om skifferpannor, är tunnfilm mer jämnsvarta i färgen.

Skaffa solceller med Skellefteå Kraft

När du väljer solceller genom Skellefteå Kraft ingår leverans och installation. Dessutom ingår certifierade installatörer, produkter av noggrant utvalda leverantörer samt för- och färdiganmälan till nätägare och garantier.

LÄS MER / KÖP

När lönar det sig?

Just solcellspannor är framförallt smart när du bygger ett nytt hus eller ska lägga om hela taket. Då kan du planera från början utifrån solcellspannorna. Helst ska taket vara ”rent” från skorstenar, konstiga vinklar och ventilationsrör, eftersom solpannorna levereras i standardformat som är svåra att lägga på komplicerade tak. Men det finns lösningar även för utmanande takkonstruktioner. Ofta fyller man i områden där solpannorna inte kan läggas med plåt. Det finns ofta även ”döda” bitar av solpannor som ser likadana ut till utseendet men som inte producerar någon energi. De kan användas för att täcka in takområden som är små eller som har konstiga former och vinklar.

En viktig fråga om du funderar på att investera i ett solcellstak är förstås hur lång återbetalningstid solpannorna har. Det är svårt att svara på exakt eftersom det är flera faktorer som påverkar det. Till exempel hur effektiva solpannorna är (det kan skilja sig lite mellan kisel och tunnfilm), hur stor solinstrålningen är där du bor, vilken vinkel taket har mot solen och i vilket väderstreck taket ligger samt hur enkelt eller svårt taket är att täcka in med solpannor.

Här är ett exempel på ungefärliga kostnader (baserat på att man lägger ett helt nytt tak – ny papp, läkt och ytskikt av plåt där det behövs). Taket som vi räknat utifrån är 150 m2 och relativt enkelt att lägga. Taket är uppdelat på en norr- och södersida där endast södersidan är täckt med solpannor.

ÅtgärdKostnad för takomläggningÅrlig besparing
Utanpåliggande paneler på södersidan (11 kW)160 000 – 190 000 kronor12 000 kronor
Integrerade solpaneler på södersidan (11 kW)Från 200 000 kronor12 000 kronor
Integrerade solpannor på södersidan (6,5 kW)Från 170 000 kronor7 000 kronor

I det här exemplet har vi inte räknat med solcellsbidraget, det ger dig 15 % avdrag på solceller.

Solcellsbidrag 2021/2022

Samma solcellsbidrag som gällde förra året gäller även i år (det trädde i kraft 1 januari 2021) och innebär en prisreducering på 15 % när du köper solceller. Skatteavdraget kallas ”Grön teknik”. Avdraget avser arbets- och materialkostnad och totalt får reduktionen av priset uppgå till 50 000 kronor per person och år. Det går bra att utnyttja avdraget även om bostaden är nyare än fem år.

Tidigare fick privatpersoner ett bidrag när de köpte solceller, men det har nu ersatts med ett avdrag istället. Det innebär fler fördelar eftersom det tidigare tog lång tid innan man fick tillbaka pengarna. Nu dras avdraget direkt på fakturan. Avdraget avser endast privatpersoner och du måste ha betalat in tillräckligt med skatt under året för att utnyttja skattereduktionen. Avdraget är giltigt för:

Se till att välja en solcellsleverantör som innehar F-skatt samt som gör avdraget direkt i fakturan, det är en del av kravet för att få tillgång till avdraget. Du måste även ha betalat in motsvarande summa i skatt samt ha kvar de 50 000 kronor som är fördelade på fastighetsägare varje år (har du exempelvis redan utnyttjat ROT– och RUT-avdrag är det inte säkert att du har tillräckligt med pengar kvar att använda till avdraget).

Hitta en expert som installera solcellstak

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 377 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Tak med solceller pris – är det värt investeringen?

En solcellsanläggning på taket kostar en del, men för de flesta betalar den sig själv i form av minskade elkostnader samt intäkter för överskottsel. Med tanke på de höga elpriserna vi sett under både 2021 och början av 2022, är det lätt att förstå att intresset för solceller på privatbostäder ökat.

Vad du betalar för elen beror på flera saker, bland annat kostnaden för själva elen, kostnad för elcertifikat, elnät, skatter och moms.

När du har ett solcellstak är det möjligt att anläggningen kommer producera mer el än vad hushållet gör av med, det är vanligast under sommarhalvåret. Överskottselen kan antingen lagras på ett solcellsbatteri eller automatiskt matas ut på elnätet och säljas vidare till elbolaget, som då betalar dig för den. Intäkten du får består av flera delar:

 • Försäljning av överskottselen
 • Försäljning av ursprungsgarantier (elektroniska handlingar som utfärdas för alla typer av elproduktion och används som en garanti på att elen konsumenten köper faktiskt kommer ifrån den elkälla som leverantören uppgett).
 • Nätnytta (eftersom du bidrar till att sänka energiförluster i elnätet)
 • Skattereduktion från staten

Det är svårt att säga exakt vad du kommer spara eftersom det beror på vad du betalar för din nuvarande el samt hur mycket din solcellsanläggning kommer generera. Det styrs bland annat av temperatur och solinstrålning på taket. Har du ett tak som ligger i söderläge utan skugga från berg eller träd kommer taket generera mer solenergi än ett skuggat tak i norrläge.

Solenergi – fakta

Det finns många bra anledningar att utnyttja solens energi: det är jordens största energikälla och den kommer aldrig ta slut (åtminstone de närmaste miljarderna år). Om det var möjligt att omvandla all solinstrålning som når planeten under endast en timme till el, skulle den elen täcka hela världens energibehov under ett helt år. Dessvärre utnyttjas solenergin inte över hela världen. Här i Sverige står solenergi för mindre än 1 % av den totala energiproduktionen. Den främsta anledningen till att man inte utnyttjar solens energi beror på att tekniken är förhållandevis dyr och ineffektiv. Det krävs dessutom bättre sätt att lagra den energi som produceras när solen inte skiner.

Vad är egentligen en solcell?

De flesta solceller är idag tillverkade av kisel, vilket är ett ämne som leder elektricitet. Själva solcellen är utformad ungefär som en CD-skiva med ett mönstrat metallskikt på den övre sidan (den sida som solens strålar träffar). Undersidan är täckt av ett metallskikt. När solen träffar kiselatomerna frigörs deras elektroner. Solcellens konstruktion gör att elektronerna rör sig i en riktning, vilket skapar en elektrisk spänning mellan ovan- och undersidan av solcellen. Endast en solcell producerar inte särskilt mycket el, därför kopplas de samman och bildar moduler som i sin tur kopplas samman tills de bildar ett solkraftverk.

Som tidigare nämnts är de flesta solceller som idag säljs tillverkade av kisel och tunnfilm. Man kan säga att kiselsolceller hör till den första generationens solceller och tunnfilm är den andra generationens solceller. Problemet med kiselsolceller är att kisel är dyrt och solcellerna fungerar inte optimalt när de blir varma – då avger de mindre ström. Tunnfilm består av tunna lager strömförande ämnen som är lagda på en glasskiva. De är dock krångligare att tillverka och används framförallt som solpaneler i rymden. Det finns dock svenska företag som utvecklar solceller i tunnfilm, till exempel Ångström Solcenter i Uppsala.

Ytterligare en typ av solceller, som ännu inte är tillräckligt bra för att användas som solpaneler till hus, är nanosolceller, även kallade Grätzelsolceller (uppkallade efter professorn Michael Grätzel som uppfann dem). Nanoceller består av nanopartiklar av titandioxid som dränkts i ett ljusabsorberande färgämne. När färgämnet utsätts för solens strålar börjar elektronerna att röra på sig, vilket skapar en elektrisk ström. Strömmen uppstår mellan nanocellens två elektroder. Eftersom det speciella färgämnet kan göras mer ljuskänsligt kan solcellerna producera mer solenergi även när det är molnigt.

Så produceras solenergi

Även om hela taket är täckt med solceller kommer du inte kunna utnyttja energin utan vissa tillbehör. Så här fungerar det:

 1. Solceller omvandlar solenergi. Solceller på taket tar emot solens energi och omvandlar den till elektricitet (likström).
 2. Växelriktaren omvandlar energin till el. Mellan solcellerna på taket går en kabel till en växelriktare som omvandlar elektriciteten till växelström som kan användas i hushållet (230V).
 3. Elcentralen fördelar elen. Elektriciteten leds sedan vidare in till husets elcentral och sprids sedan ut i bostaden.
 4. El till dig själv. Först och främst utnyttjar du förmodligen solenergin till ditt eget hushåll. Bildas ett överskott kan elen säljas vidare eller lagras.
 5. Elmätaren kontrollerar förbrukningen. Du behöver inte själv hålla koll på om solcellstaket generar mer el än du använder, det sköter elmätaren.
 6. Spara överskottsel. Eftersom solcellerna inte kan generera lika mycket elektricitet under vintern då det är färre soltimmar, kan du se till att spara överskottselen du genererar under sommaren för att sedan använda den under vinterhalvåret. Dock kan du inte lagra särskilt mycket på ett batteri, så de flesta säljer överskottselen vidare istället.

Nackdelar med solenergi

Som med allt annat finns det även nackdelar med solenergi, eller kanske inte själva energin men med solcellerna. De har sina brister eftersom de inte fungerar optimalt om solen inte skiner ordentligt. Dessutom fungerar inte kiselsolceller särskilt bra när det blir för varmt på solcellstaket, vilket det ju ofta blir när solen steker på. Priset för inköp och installation kan också vara en nackdel, men den investeringen brukar man ha tjänat in på ett tiotal år.

Vanliga frågor och svar

Det finns olika typer: traditionella solpaneler som monteras ovanpå den befintliga takbeklädnaden, integrerade solpaneler och solcellspannor. Alla typer omvandlar solenergin till elektricitet (likström). Via en växelriktare omvandlas likströmmen till vanlig växelström.

Den kan användas till hushållsel och värme.

Dels är det värdehöjande för bostaden, dels genererar du gratis el, vilket både är ekonomiskt smart och miljövänligt.

Det varierar en del mellan olika tillverkare samt påverkas av hur taket är utformat och hur stor yta det gäller. Ett riktpris för moduler (installation inkluderat) på ett tak på 50 m2 är cirka 2 600 kronor per m2 eller 15 600 kronor per installerad kW. Kostnaden för solcellspannor är mer än dubbelt så högt som för traditionella solpaneler.

Relaterade artiklar