Vilket värmesystem passar ditt hus?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Det lönar sig att jämföra alternativ för värmesystem. Värme- och varmvattenförbrukningen står för närmare 80 % av den totala elförbrukningen i ett hushåll enligt Vattenfall. Det är även bra att fundera över hur du förbrukar el så att du har möjlighet att minska din elanvändning när elpriserna är som högst. Här går vi igenom olika uppvärmningsalternativ och värmesystem.

Fjärrvärme

Fastigheter som har fjärrvärme har ingen egen värmekälla utan värmen kommer från ett centralt värmeverk som pumpar ut varmt vatten till hushållen. Nästan hälften av all uppvärmning i Sverige kommer från fjärrvärme.

FördelarNackdelar
Miljösmart eftersom förbränningen är placerad på endast ett ställe i stället för i varje hus. Systemet tar tillvara spillvärme och ofta används förnyelsebara energikällor.  Ventilationen kan vara sämre jämfört med olje- eller vedeldning som har självdrag.
Är ofta billigare än andra värmekällor.  Fjärrvärme finns inte överallt, därför finns inte alltid möjligheten.
Varmvattnet tar aldrig slut.Du kan inte välja leverantör.
Kräver lite utrymme och ingen arbetsinsats. 

Värmepump

En värmepump överför värme från en kallare plats till en varmare. Det finns olika typer av värmepumpar. Vissa utnyttjar energin i mark, vatten och luft. Den vanligaste typen av värmepump är bergvärmepumpen. Den hämtar sin energi från berggrunden. Men det finns även luft- och frånluftsvärmepumpar. Även om de olika värmepumparna fungerar på lite olika sätt har de ändå samma för- och nackdelar:

FördelarNackdelar
Betydligt lägre driftkostnader om man jämför med direktverkande el, elpanna och oljeeldning.  Stor investeringskostnad, särskilt för bergvärmepumpar där man måste borra ett djupt hål ner till berggrunden.  
Krävs ingen större arbetsinsats.  Kräver vanligtvis specialutbildad personal vid reparationer och underhåll.  
Går bra att kombinera med solenergi.   

Ved och pellets

Både ved och pellets räknas som biobränslen eftersom de kan bildas på nytt inom en överskådlig framtid (genom att plantera mer träd). Om du har tillgång till ved och kan tänka dig att lägga ner lite arbete, är både ved- och pelletseldning prisvärda alternativ till uppvärmning.

FördelarNackdelar
Låg energikostnad.Krävs större arbetsinsats än andra uppvärmningsmetoder eftersom du ständigt behöver elda.  
Går bra att kombinera med solenergi.Investeringskostnaden är ganska hög och kan jämföras med den för värmepump.  
Eldar du med ved går det utmärkt att värma upp huset även vid elavbrott.  Vedeldning har stor miljöpåverkan eftersom hälsofarliga partiklar släpps ut i luften. Men utsläppen med rätt eldningsteknik.

Solenergi

Genom solpaneler utvinns energin från solens strålar. Det är ett klimatsmart värmesystem och du kan dessutom bli självförsörjande. Solenergi kan dessutom kombineras med andra uppvärmningsmetoder, till exempel en värmepump.

FördelarNackdelar
Du kan få skattereduktion för arbets- och materialkostnaden för installation av solceller.  Under vinterhalvåret ger solenergi sämre produktion i Sverige då vi har färre soldagar.  
Det är en förnyelsebar energikälla.  Är det molnigt försämras effektiviteten av elproduktionen.  
Med hjälp av solfångare kan du generera varmvatten när den primära värmekällan är avstängd.  Det tar flera år, upp till 25 år, innan investeringskostnaden har betalat sig i form av minskade energiutgifter.  
Du kan spara överskottsenergi i ett batteri eller sälja elen vidare.Solceller påverkar husets utseende en del.

Elvärme

Det finns olika typer av elvärme, bland annat elpanna och direktverkande el. Elpannor installeras sällan i nybyggda hus eftersom de oftast inte uppfyller kraven på energiprestanda som ställs på nybyggnation. Om du bor i ett hus med direktverkande el kan du sänka elförbrukningen genom att installera en luft/luftvärmepump.

FördelarNackdelar
Förhållandevis låg installationskostnad.  Elvärme är en relativt dyr energikälla.  
Det är enkelt att reglera värmen, därför är elvärme ofta praktiskt i fritidshus som du använder sporadiskt.   
Låga energiförluster. 

Vanliga frågor och svar

Det beror på flera saker, bland annat hur stort huset är, hur tomten ser ut, var i landet du bor och vilken budget du har. I tätbefolkade städer är fjärrvärme ofta ett bra alternativ medan en bergvärmepump kan vara mer ekonomiskt långsiktigt om din tomt har de rätta förutsättningarna.

Ved och pellets är bra alternativ, även om vedeldning släpper ut hälsofarliga partiklar i luften.

Elvärme, direktverkande el och vattenburen el är de vanligaste alternativen i svenska småhus.

Eftersom Sverige har få soltimmar under vinterhalvåret behövs vanligtvis en primär uppvärmningskälla. På sommaren däremot är det vanligt att solceller genererar mer el än vad som förbrukas, den kan då lagras i ett externt batteri eller säljas vidare till en elleverantör.

Relaterade artiklar