Isolera tak och vind – steg för steg

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~7 minuter

Det är ingen hemlighet att värmen stiger uppåt. Om vinden är dåligt isolerad kommer därför mycket av husets värme att försvinna ut ur vinden och taket. Uppvärmningskostnaderna riskerar att skjuta i höjden om taket och vinden är dåligt isolerade. Lär dig mer om hur du isolerar tak och vind.

Det är inte särskilt svårt att isolera tak inifrån, däremot är det viktigt att ta hänsyn till eventuell fukt. För att inte taket ska utsättas för fukt, som i sin tur kan leda till mycket kostsamma renoveringar, behövs en ordentlig ventilation. Den ska vara ovanför isoleringen och kallas för luftspalt. Luftspalten sätts längsmed takfoten och bildar ett slags springa i vilken fuktig luft kan ta sig ut. Det är också viktigt att veta hur ångspärren ner mot själva bostaden ser ut. Om den inte är relativt ny (monterad underifrån under senaste åren) bör du inte använda isolering tjockare än ett par hundra millimeter. Mineralull brukar fungera bra. Väljer du för tjock isolering finns det risk att det blir problem med kondens.

Vindpapp förbättrar isoleringen

Vindpapp kan med fördel användas tillsammans med isolermaterialet. Vindpapp, även kallat vindspärr, ökar isolereffekten med upp till 10 % eftersom pappen säkerställer att det inte blåser igenom isoleringen. När isoleringen är helt orörlig fungerar den som bäst. Använder man ingen vindspärr riskerar vind utifrån att blåsa igenom isoleringen. Det finns många typer av vindpapp, från billigare och enklare varianter som används för isolering av förråd till dyrare varianter som armerad vindpapp. Vindpappen monteras på följande sätt:

 • Kattvind. Vindpappen ska monteras med överlappning och kan exempelvis hållas på plats med vågräta lister eller brädor. Intill takfoten monteras en vindbräda som håller pappen på plats.
 • Snedtak. Det finns särskilda snedtakskivor eller isolering som redan är försedda med ett vindtätt pappskikt. Isoleringen ska inte monteras närmare än fem centimeter från underlagstaket.
 • Vindsbjälklag med fackverkstakstol. Använd isolering med ett vindtätt pappskikt och montera fast en bräda längs med takfoten, som förhindrar blåst från att ta sig in genom isoleringen.

Montera ångspärren innan isoleringen

Varm luft inifrån kan orsaka minst lika stora problem som om kall luft utifrån kommer in i huset. För att motverka detta använder man en så kallad ångspärr. Ångspärr är en särskild plast som förhindrar att varm och fuktig luft tränger upp genom isoleringen där den kan orsaka fuktskador. Det kan vara lite svårt att veta om huset har ångspärr. Ångspärren började användas under 1960-talet, men då som en papp med aluminiumfolie, ett material som inte tätade särskilt bra. Är ditt hus äldre än så har det ingen ångspärr alls (om det inte lagts till i efterhand). Du behöver ta bort beklädnaden från innertaket för att ta reda på om det finns ångspärr. Den ser ut som en plastfolie eller aluminiumfolie. Om det saknas ångspärr ska den monteras innan du börjar sätta upp något annat material.

Olika typer av isolering

Mineralull är den vanligaste varianten av isolering för tak och vind. Mineralull köps ofta i skivor som du enkelt skär till med en särskild isolerkniv. Det finns dock andra varianter av isolering:

 • Mineralull på rulle. En lätthanterlig isolering som passar bra för stora och regelbundna ytor. Du rullar enkelt ut isoleringen. Skarvar ska överlappas och förskjutas.
 • Pappersullsgranulat. Praktiskt i en öppen vind som inte används. Den är väldigt enkel att lägga ut (den blåses ut via en särskild maskin som går att hyra).

Den stora skillnaden mellan pappers- och mineralull är att den tjockare mineralullen (när du isolerar över 200 millimeter) kräver en tät ångspärr, vilket ofta inte behövs när det gäller pappersull.

Material och verktyg

 • Isolerskivor
 • Vindavledare
 • Brädor 22 x 95 millimeter
 • Brädor med spont och not
 • Galvaniserad spik
 • Isolerkniv

Köp ditt material här

byggmax
Över 49 800 produkter i sitt sortiment.
Till hemsidan
Visa Mastercard
beijer bygg
Hitta ditt byggmaterial hos Beijer Bygg.
Till hemsidan
Visa Mastercard

Isolera taket och vinden

Ventilation

Ventilationsspalten längs med takfoten är ett litet utrymme där fukten kan ledas bort, den spalten ska inte blockeras. Det finns särskilda luftspaltskivor (vindavledare) som gör att luften cirkulerar bättre på vinden. Välj rätt mått utifrån det utrymme som ska isoleras.

Så här gör du

 1. Böj till vindavledaren. Böj först den övre kanten (så att en trekant bildas) och fortsätt sedan med de längsgående kanterna. Bredden du fått till ska passa perfekt mellan två takstolar.
 2. Böj nedre delen av vindavledaren. Det är enklast att böj till pappen innan du är uppe på vinden.
 3. Spika fast vindavledaren. Använd takpappspik och fäst dem längst ner på takregeln. Se till att pappen är böjd på rätt ställe, det ska finnas cirka 20 millimeters luftglipa mellan vindsavdelaren och taket.
 4. Häfta upp vindsavdelarna på takstolarna. Fortsätt att sätta fast pappen med en häftpistol, häfta pappen längs med kanterna. Kom ihåg att det ska vara minst 10 centimeter från vindsavdelarna till isoleringens ovankant.

Landgång

Landgången byggs för att du ska kunna röra dig på vinden utan att kliva rakt på isoleringen. Det är viktigt att isoleringen är orörd eftersom den inte får tryckas till och bli kompakt.

Så här gör du

 1. Mät var landgången ska placeras. Det måste vara minst 10 centimeters luftpalt mellan landgången och isoleringen, annars kan inte luften cirkulera. Märk ut var landgången ska monteras.
 2. Placera de bärande brädorna. Brädorna på 22 x 95 millimeter ska monteras helt plant, kom ihåg att kontrollera med vattenpass. Innan landgången är byggd får du ställa dig på reglarna under isoleringen. Du kan även lägga ut en bräda mellan två takbjälkar.
 3. Skruva eller spika fast brädorna. Ska du spika fast brädorna använder du galvaniserad spik, två i varje ände av brädan.
 4. Sätt upp en bräda på vardera sida av regeln. Gör så på alla reglar.
 5. Spika fast landgången. Nu när du satt upp alla tvärgående brädor kan du spika upp landgången. Använd exempelvis råhyvlade golvbrädor med spont och not på 22 x 95 millimeter. Sponten och noten gör brädorna mer stabila då de passar in i varandra.

Isolering

Om den gamla isoleringen är tunn eller trasig och verkar gammal är det bättre att byta ut den mot en ny. Kom ihåg att ångspärren ska monteras innan isoleringen läggs på. Se till att isoleringen överlappar vid skarvar så att luft inte riskerar att ta sig ut där.

Så här gör du

 1. Skär till isolerskivorna. Isoleringen måste ligga tätt mot vindavdelaren, därför behöver du ofta skära isoleringen lite snett för att den ska ligga tätt mot vindavdelaren.
 2. Skär ut hål för takbjälkar. Med en isolerkniv blir det enklare att skära till isoleringen så att den ligger tätt och fint runt olika saker, som takbjälkar.
 3. Byt tätningslister runt vindsluckan. Om det finns en vindslucka är det bra att passa på att byta ut tätningslisterna så att värmen inte läcker ut här.

Tips!

Vissa vindar är svårinredda och för att utnyttja utrymmet utan att ställa saker direkt på isoleringen kan du använda särskilda konsoler, så kallade PL1. Dessa ställs enkelt på isoleringen där de skär rakt igenom isoleringen. Ovanpå kan du placera en lastpall eller liknande som sedan används till förvaring.

En lastpall kan monteras på speciella stålkonsoler som står rakt i isoleringen.

Isolera rör

De rör som finns på vinden utgör alltid en risk för kondens eftersom de kan innehålla varm luft. Den varma luften blir till kondens när den möter kall luft. Det är viktigt att täcka rören med isolering.

Så här gör du

 1. Leta upp rören. Se till att du hittar alla rör som ligger på vinden. Finns det exempelvis rör från centraldammsugaren kommer de att innehålla varm luft. Även elrör ska isoleras.
 2. Skär ut ett spår i isoleringens undersida. Märk ut var röret går och skär sedan ut en skåra så att isoleringen ligger tätt runt röret.

Vanliga frågor och svar

Isoleringen på vinden bör vara cirka 300 – 350 millimeter tjock.

Ja, luftspalten är viktig eftersom den säkerställer att tillräckligt mycket ventilation kan cirkulera i utrymmet, vilket motverkar risken för fuktskador.

Om du ska isolera taket görs det inifrån. Om du ska isolera taket utifrån handlar det snarare om att isolera råsponten för att minimera risken för fuktskador.

Mineralull är vanligast men du kan även använda pappersull.

Ja, en ångspärr är att föredra eftersom den säkerställer att varm luft inifrån huset inte omvandlas till kondens när den kommer i kontakt med kall luft. Det är dock viktigt att det inte sitter någon ångspärr i taket sedan tidigare, det får endast finnas en. Ångspärren ska alltid sättas upp på den varma sidan av taket, gärna en bit in i isoleringen (bakom den inre delen av regelstommen).

Relaterade artiklar