Bygg ett runt altandäck – tänk utanför boxen

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~7 minuter

Vill du bygga ett annorlunda trädäck? Vanligtvis bygger man kantiga altaner men du kan nästan lika enkelt bygga ett trädäck i en rund form. Här går vi igenom hur du bygger ett rundat trädäck – steg för steg.

Altanens stomme

När du ska bygga ett runt trädäck är det desto viktigare att du planerar och gör en ritning för hur bygget ska se ut. Altaner består av en stomme av reglar samt av ett tralldäck. Det är stommen som bär upp själv golvet och fungerar som ett skruvfäste för trallbrädorna. En av de viktigaste sakerna att ha i bakhuvudet när du planerar altanen är att trallbrädorna har ett bra stöd var 60:e centimeter och längsmed alla kanter, annars riskerar golvet att svikta eller gå sönder.

Även om det är vanligt att man gjuter plintar som stommen sedan byggs på, måste du inte bygga altanen på höjd, den kan anläggas direkt på marken eller gräsmattan också, då behöver du först parera ojämnheter i marken genom att antingen gräva och lägga ut trädgårdsplattor, eller höja upp vissa områden med stolpar.

Rita upp formen

Det är svårare att visualisera sig en organisk eller rund form på ett trädäck, än en rektangulär eller kantig form som följer huset. Därför är det en bra idé att ”rita upp” trädäckets form med hjälp av exempelvis trädgårdsslangen eller med ett rep. Då får du en känsla för om storlek och form smälter in i omgivningen.

När du känner dig nöjd är det dags att överföra formen till en ritning med måttangivelser, då blir det betydligt enklare att både bygga och beräkna materialåtgång. Bestäm vilken riktning trallbrädorna ska ligga i. Det finns inga rätt eller fel, ska altanen byggas längsmed huset brukar det dock kännas mer naturligt om trallbrädorna ligger längsmed mot fasaden istället utåt från den. Om du är osäker kan det vara bra att köpa hem lite trall och prova att lägga ut dem åt olika håll för att kontrollera vad som ser bäst ut.

När du bestämt riktning för trallen kan du rita in skruvreglarna på den andra ledden (på ett papper eller ritningsprogram i datorn). Kom ihåg att markera skruvreglarna med mellanrum på 60 centimeter. Förutom skruvreglar behövs även kantreglar som förbinder skruvreglarna längsmed kanterna, de ger mer stöd åt alla trallbrädor. När du bygger ett runt trädäck är det svårt att montera skruvreglar hela vägen ut till de yttersta skruvreglarnas kant, men du bör åtminstone inte ha skruvreglarna mer än 15 centimeter från kanten eftersom trallbrädorna då riskerar att knäckas av.

Markförberedelser

Beroende på om du ska bygga trädäcket på plintar eller direkt på marken är förberedelserna olika. Ska trädäcket byggas på mark gör du så här:

 1. Gräv bort jord. Matjorden är den lösa jorden högst upp (under gräset), gräv bort cirka 15 centimeter. Om tomten sluttar behöver du kompensera med antingen stolpar eller genom att lägga ut reglar och trallvirke där nivån är djupare.
 2. Lägg ut markduk. Markduken ska läggas ut över hela det utgrävda området, den skiljer jorden från dräneringsmaterialet.
 3. Fyll på med dräneringsmaterial. Efter att markduken är utlagd fyller du på ytan med dräneringsmaterial, exempelvis makadam 8/16. Fyll på med cirka 10 – 15 centimeter.
 4. Lägg ut trädgårdsplattor. Om marken är plan är det enkelt att bygga upp altanens stomme på trädgårdsplattor av betong, de lägger du ut som stödpunkter och alltså inte överallt. För att parera nivåskillnader lägger du ut klossar av reglar och trallvirke. Kontrollera med vattenpass så att trädgårdsplattorna hamnar i lod. Är det en större altan kan det vara bättre att gjuta plintar, de är dessutom enkla att anpassa i höjd så att altanen blir helt vågrät.

Köp ditt material här

byggmax
Över 49 800 produkter i sitt sortiment.
Till hemsidan
Visa Mastercard

Dags att bygga trädäck

När du är färdig mer ritningen kan du köpa in material och komma igång med bygget. Dimensionerna på virket är vanligtvis 45 x 95 millimeter för reglarna (alternativt 45 x 120 millimeter). Standardtjockleken för trallbrädor är 22, 28 och 34 millimeter. Ju kraftigare virke, desto stabilare altan.

 1. Lägg ut skuvreglar. Börja med att lägga ut skruvreglarna där de ska vara och foga ihop dem med kortlingar (en kortare regel som placeras vinkelrätt mot och mellan reglarna). Kortlingarna är viktiga eftersom de stabiliserar de längre reglarna. Använd rostfri skruv (100 millimeter). Om trädäcket är stort eller om det ska bära extra vikt, till exempel från ett spabad, kan det vara bra att förstärka stommen ytterligare med vinkeljärn.
 2. Förbered snedkapade kortlingar. Runtom själva trädäcket behöver du bygga en kant, den gör du av snedkapade kortlingar. Det är enklast att lägga en bit regel ovanpå skruvreglarna där den ska sitta och sedan markera från undersidan hur den ska kapas.
 3. Lägg stommen på plats. Lägg nu ut stommen på den plats där trädäcket ska byggas (ovanpå den förberedda marken). Skruva fast alla reglar. Kom ihåg att ständigt kontrollera med vattenpass så att reglarna står i lod, annars kommer trallbrädorna att luta.
 4. Beräkna trallen. Du vill att trallbrädorna ska gå jämnt ut, vilket de inte alltid gör. Mät därför åtgången på trallbrädor innan du börjar lägga trallen. Om du behöver kapa någon bräda är det snyggast att kapa de två ytterbrädorna så de blir lika breda. Kom ihåg att räkna med det lilla mellanrummet som ska finnas mellan alla trallbrädor, 2 – 5 millimeter är lagom. Lägger du tryckimpregnerad trall är det bra att veta att den krymper en del det första året, därför lägger många trallen relativt tätt, ibland dikt an. För att skapa exakta mellanrum kan du använda dig av samma passbit eller en grov spik som du utgår från.
 5. Lägg trall. När du ska lägga trall är det bäst att börja från den ände som syns mest, med andra ord där det är viktigast att det blir snyggt. Kom ihåg att låta ytterbrädorna sticka ut en del. Du kommer ändå att såga till dem i rätt form senare.
 6. Såga kanterna. När all trall är lagd är det dags för det roligaste – att såga till kanten i den form du vill ha. Om trädäcket ska vara helt runt är det enklast att sätta en spik i mitten av däcket och sedan dra ett snöre från den med en penna i ena änden. Det blir som en gigantisk passare. Annars är det bara att rita upp den organiska form du vill ha. Använd en sticksåg för att såga kanterna.
 7. Kontrollera stabiliteten. När du väl sågat kanterna är det bra att provgå på de yttersta trallbitarna för att se att de känns stabila och inte riskerar att knäckas av. Känns de ostabila? Du kan förstärka de yttersta trallbrädorna med små reglar inunder.
 8. Slipa kanterna. Undvik flisor genom att gå över alla kanter med en slipmaskin (eller för hand).

Vanliga frågor och svar

På samma sätt som en vanlig altan, men med skillnaden att ändbrädorna av trallen sticker ut lite mer. Du sågar sedan till formen med en sticksåg. Den bit av trallen som sticker ut över kantreglarna ska inte vara mer än 15 centimeter eftersom brädorna då riskerar att knäckas av.

Du kan bygga altanen ovanpå trädgårdsplattor eller direkt på grus.

Ja, gruset planar dels ut marken, dels fungerar det som ett dräneringsmaterial.

Oftast gör man det eftersom underlaget blir jämnare, men egentligen behöver du inte gräva bort gräset eftersom det ändå kommer att dö med tiden när du lagt på markduk och dräneringsmaterial.

Priset för trädäck ligger på cirka 1 000 kronor per m2. Priset är baserat på en altan byggd av tryckimpregnerat virke och inklusive ROT-avdraget (om du låter någon bygga altanen). Bygger du själv ligger materialkostnaden på mellan 350 och 600 kronor mer m2. Kostnaden för material kan variera en del beroende på om det är tryckimpregnerad furu eller exempelvis sibirisk lärk.

Relaterade artiklar