Bygga stödmur – så här bygger du en mur i slänt

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~7 minuter

En stödmur är till för att hålla kvar jorden på murens ena sida, för att skapa intressanta nivåskillnader i trädgården eller för att ge stöd åt rabatter.

Stödmur i slänt skiljer sig från andra murar

Det går att bygga stödmurar i många material, till exempel med olika typer av mursten. Vilken typ du ska välja beror på vilken sorts stödmur du ska bygga och vilken funktion muren ska ha. Stödmuren skiljer sig från vanliga murar eftersom den endast har en synlig sida. På den bakomliggande sidan finns ofta gräsmattan eller jordmassor. För att muren ska bli stadig och hålla under lång tid är det viktigt att lutningen och dräneringen görs på rätt sätt.

Viktigt när du bygger mur i slänt

För att muren inte ska falla omkull med tiden behöver den byggas på en stadig grund. Grunden, eller sockeln som det kallas, ska grävas ner ganska djupt. Ska muren bli 100 centimeter hög ska sockeln grävas ner på cirka 90 centimeter under marknivå och även stabiliseras med betong. För att det inte ska rinna in för mycket vatten i muren och göra att den kringliggande jorden luckras upp krävs även bra dränering. Helst ska dräneringen placeras på murens ”ovansida”, alltså i marknivå. Ska stödmuren användas för att trycka tillbaka en sluttning behöver den dessutom byggas i en viss lutning. En mur som är 100 centimeter hög bör luta cirka 12 centimeter. Den skapar då ett slags mottryck.

Obs!

Även om det är vackert med träd och buskar i trädgården ska du inte plantera för nära stödmuren eftersom växternas rotsystem kan välta omkull muren med tiden.

När du bygger en stödmur ingår en del schaktning. En riktlinje är att gräva ut lika långt bakom muren som den ska bli hög. Ska du bygga en 100 centimeter hög stödmur ska du alltså gräva bort 100 centimeter bakom (så att muren bildar ett L). Kom även ihåg att 10 % av murens höjd kommer hamna under marknivå. Så du kan behöva lägga till lite höjd. Det är lätt att tro att den synliga delen av muren är själva stödmuren, men så är det alltså inte. Det största stödet ligger bakom muren, i gruset som packas med en markvibrator.

Förutom att mura en stödmur går det även att gjuta en stödmur, något som är lite mer komplicerat eftersom du först behöver bygga en form.

Beroende på murens storlek kan det vara enklare att hyra en grävmaskin för schaktningen.

Så här bygger du en stödmur

 1. Gräv ut för muren. Gräv ut lika långt bakom muren som muren är hög. Se till att gräva ut en bredare ränna som används som grund för murstenen (cirka 30 centimeter djup och 50 centimeter bred). I rännan får grundstenen en stabil grund.
 2. Täck över med fiberduk. När du grävt ut grunden för stödmuren ska en fiberduk läggas över jordytan. Det är bra om fiberduken täcker lite mer än den uppgrävda ytan. Du kan alltid justera den med sax eller kniv efteråt. Se till att fiberduken täcker hela ytan, du kan behöva skarva. Kom i så fall ihåg att överlappa skarvarna ordentligt. Om du ska anlägga en gräsmatta eller rabatt vid murens baksida är det även bra att lägga ut en fiberduk allt eftersom muren tar form. Den ska alltså ligga vid murens bakstycke och hålla jordmassorna borta från muren.
 3. Fyll på med bergskross. När fiberduken är utlagd är det dags att fylla utrymmet med bergskross. Använd en markvibrator för att gruset ska bli ordentligt packat.
 4. Lägg ut stenmjöl. För att murstenarna ska få en bra sättbädd är det bra att lägga ett lager stenmjöl över bergskrosset. Även stenmjölet ska packas ordentligt. Kontrollera med vattenpass att bädden är helt rak.
 5. Lägg första raden stenar. De första murstenarna ska placeras i mitten av rännan. För att stenarna ska få ordentligt fäste kan du slå ner dem med en gummiklubba.
 6. Lägg ut dräneringsrör. Med ett dräneringsrör avleds vatten från muren. Lägg ut röret i botten på baksidan av den första raden mursten. Såga till dräneringsröret i rätt storlek med en såg eller vinkelslip. Kom ihåg att röret behöver ligga med fall för att vattnet ska rinna bort från muren. Röret ska även ledas mot en brunn eller till ett annat dräneringsrör.
 7. Fortsätt mura. Efter att första raden mursten är satt är det bara att fortsätta. Vilken typ av mursten du använder avgör även vilken typ av fästmassa du ska jobba med. Vissa murstenar sätts ihop med lim, andra med låspluggar.
 8. Sätt upp geonät. När du byggt muren till cirka 40 centimeter i höjd kan det vara bra att sätta upp ett geonät på murens baksida. Det fungerar som en armering och ökar murens stabilitet.
 9. Fyll på med makadam. Allteftersom du murar på höjden måste du även se till att fylla på med makadam bakom muren som tar form. Stenen håller muren på plats så det är viktigt att den packas ordentligt med markvibrator. När du arbetar med markvibratorn ska du inte stå närmare än 60 centimeter från muren.
 10. Lägg ut toppsten. När den sista murstensraden är lagd är det dags att lägga ut ett lager toppsten.
Det är bra att slå murstenarna på plats med en gummiklubba så att de får bra fäste.

Obs!

Det första och det sista (översta) skiktet mursten samt hörnstenar ska alltid limmas med betonglim.

Välj material till stödmuren

Det finns många typer av mursten och även om du ska gilla själva färgen och utseendet är det även viktigt att välja en sten som fungerar för ändamålet. Ju högre stödmuren ska vara, desto tyngre murstenar krävs.

Bra murstenar till lägre stödmurar:

 • Rustikblock
 • Knacksten
 • Villablock

Bra mursten till högre stödmurar:

 • Keystone Garden Wall (en huggen sten med rejäl tyngd)
 • Smaragd (mursten med inbyggd klack som skapar en naturlig lutning på fyra grader)

Stödmurar ska ofta förskjutas med en lätt lutning bakåt. Efter varje nytt lager mursten ska nästa rad förskjutas med cirka 1 – 1,5 centimeter. Totalt sett ska muren luta 8 – 10 %.

Köp material till din stödmur här

byggmax
Över 49 800 produkter i sitt sortiment.
Till hemsidan
Visa Mastercard
En klassisk stödmur i trädgården.

Tips!

Om du vill förnya utseendet på din gamla mur kan du sätta upp dekorativ beklädnadssten utanpå den gamla muren med hjälp av superfix.

En stödmur är självbärande upp till en viss dimension. En bra grundregel är 3 x murens bredd. Bygger du en stödmur som är 25 centimeter bred kan den alltså byggas upp till 75 centimeter i höjd utan förstärkning. Ska den vara högre än så behövs armering, geonät. Innan du börjar bygga stödmuren är det alltid bra att grunda med cirka 30 – 40 centimeter dräneringslager. Detta ger ett bra skydd mot tjäle. Ett tips är att använda stenflis och bärlager som grund.

Gabion som stödmur

Skapa vackra nivåer i trädgården med stabila gabioner, ett slags gallerburar med olika maskstorlek som kan fyllas med stenkross, bumlingar eller växter. De är populära både vid tomtindelning och vid nivåskillnader i trädgården. Hos Gabioner24 hittar du flertalet varianter, storlekar och utformningar att välja bland. Här kan du även beställa gabioner som måttbeställs och skräddarsys efter dina önskemål.

Hitta en expert som kan bygga din stödmur

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 146 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Vanliga frågor och svar

Det är en mur som endast har ena sidan blottad, den andra är jordfylld.

De används vanligtvis för att ta upp nivåskillnader och hålla undan jordmassor.

Den får inte vara högre än 1,8 meter om du vill bygga utan bygglov.

4,5 meter från tomtgräns. Vill du bygga närmare än så behöver du den berörda grannens godkännande, helst skriftligt.

Det är billigast att bygga en stödmur själv, exempelvis med mursten. I förhållande till sin livslängd har mursten ett förmånligt pris.

Relaterade artiklar