Räcken och ledstänger – vilka regler gäller?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Om du bygger en altan som är högre än tre meter från marken behövs vanligtvis ett räcke för att inte riskera att någon ramlar ner. Det finns också specifika lagar och regler som styr om och hur räcken och ledstänger ska användas och hur de ska se ut.

I anslutning till byggnad – krav på räcken till altan

Enligt Boverkets byggnadsregler (BBR) finns det krav på hur höga räcken ska vara och riktlinjer för hur ledstänger ska utformas. Till exempel ska det finnas räcken för trappor och balkonger som inte har några angränsande väggar. Reglerna gäller både för trappor inomhus och utomhus, till exempel entrétrappor. När det gäller altanräcken finns det en rekommendation om att höjden ska vara 1,1 meter. Men reglerna kan variera. Idag är det till exempel vanligt med förskolegårdar på tak, då kan det vara andra krav på hur höga räckena ska vara. Enligt BBR finns det olika föreskrifter och allmänna råd:

  • 8:1 Allmänt. En byggnad ska utformas på ett sätt som förhindrar risken för olyckor, till exempel fallolyckor och klämolyckor.
  • 8:2321 Räcken. Trappor, ramper och balkonger som inte har angränsande väggar ska ha ett räcke som minskar fallrisken. Det finns ett allmänt råd om räcken till trapplopp (en serie angränsande trappsteg mellan två vilplan): Räckena ska vara minst 0,9 meter höga. Dessutom ska räcken till balkonger, trapplan och trapplopp vara konstruerade så att de inte går att klättra på. De vertikala öppningarna ska som mest vara 100 millimeter breda.
  • 8:2322 Ledstänger. Det allmänna rådet om ledstänger är att de ska vara utformade så att de är lätta att greppa och att de ska fungera som ett balansstöd till ramper och trappor.

Barnsäkra räcken till altan

Boverket har allmänna råd för altaner som har en höjd på mer än tre meter: Räckena ska vara minst 110 centimeter höga. Dessutom ska räckena vara utformade så att barn inte kan klättra på dem eller ta sig igenom springorna.

Köp dina altanräcken hos Beijer Bygg

beijer bygg
Hitta ditt byggmaterial hos Beijer Bygg.
Till hemsidan
Visa Mastercard

Regler för altan

Bygglov kan i vissa fall krävas för att bygga en altan. Det beror på vilken höjd altanen har. En uteplats som ligger i marknivå kräver inget bygglov. Man får till och med bygga en altan med en höjd på 1,8 meter utan bygglov, dock kan lokala avvikelser förekomma så det är alltid bäst att kontrollera med byggnadsnämnden i kommunen. I regel krävs inget bygglov för altanbygge om:

  • Altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
  • Altanen inte är högre än 1,8 meter
  • Altanen inte är närmare tomtgränsen än 4,5 meter

Om altanen däremot räknas som ett byggnadsverk, till exempel om utrymmet under altanen är användbart, kan bygglov krävas. Gränserna är något vaga så man bör alltid kontakta byggnadsnämnden för att se vad som gäller. Altanräcke får nästan alltid sättas upp utan bygglov, så länge som räcket är i normalhöjd (110 – 120 centimeter). Ett altanräcke får inte vara för tätt eftersom det då kan räknas som ett plank, vilket kan kräva bygglov. I vissa kommuner räknas altanräcken som plank om ytan till mindre än 25 % består av luft.

Vanliga frågor och svar

Boverkets allmänna rekommendationer för altaner som är högre än tre meter är att räckena ska vara minst 1,1 meter.

Om stolparna fästs i en färdigbyggd altan monteras de i en stolpsko som skruvas i trallen. De kan även skruvas in från sidan av altanen med hjälp av en genomgående vagnsbult (den fästs då i altanens bärande reglar).

Om altanen är högre än en meter bör du ha ett räcke eftersom fallolyckor kan bli allvarliga även på den höjden.

Om du bygger en altan eller trappa som är högre än tre meter behöver du ha ett räcke som är minst 1,1 meter.

Höjden på altanen mäts från marken vid altanens ytterkanter upp till altangolvets ovansida.

Om altanen är högre än 1,8 meter krävs i regel bygglov, inte annars.

Inte närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

Om altanen står högre än tre meter från marken ska ett staket på minst 1,1 meter finnas.

1,1 meter är ett allmänt råd från Boverket.

Är fallhöjden tre meter eller mer ska det finnas räcke som skyddar mot fallolyckor.

Den vanligaste typen av altanräcken är de i trä. Även altanräcken i glas och stål är vanliga och finns att tillgå i många modeller och utseenden.

Relaterade artiklar