Bygg ett entrétak – steg för steg

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

Med ett entrétak slipper du stå och bli blöt i regnet medan du letar efter nycklarna. Här får du lära dig hur du bygger ett eget entrétak med stolpar. Fördelen med pelare gentemot ett fasadhängt entrétak är att vikten fördelas bättre.

Köp ditt material hos Byggmax

 • Ytterpanel
 • Pappspik
 • Plintar
 • Trådspik
 • Reglar
 • Hörnstolpar
 • Stolpskor
 • Farmarskruv
 • Träskruv
byggmax
Över 49 800 produkter i sitt sortiment.
Till hemsidan
Visa Mastercard

Förberedelser

 • Ta fram en skiss. Rita upp hur det nya entrétaket ska se ut och utgå från husets förutsättningar för att skapa ett tak som matchar huset rent stilmässigt. Bestäm hur brett och långt taket ska vara samt vilken vinkel taket ska ha. Ofta är det snyggt att matcha vinkeln med husets tak.
 • Placera plintar. Du kan antingen gjuta egna plintar eller köpa färdiga. Gräv ner plintarna på rätt plats utifrån hur långt taket ska bli.

Kapa och montera reglar och stolpar

 • Fäst regel i fasaden. Entrétaket kommer både vara fäst i fasaden och luta på stolparna. Kapa därför till en regel (45 x 120 millimeter) och fäst den horisontalt en bit över dörren. Välj skruv anpassade efter den typ av fasad du har. Om du har träfasad använder du 6 x 120 millimeter träskruv som du fäster i väggens reglar.
 • Kapa stolparna. Hur höga hörnstolparna blir beror på vilken höjd du satt den horisontella regeln på samt vilket takfall du ska ha. Räkna utifrån dina mått och kapa sedan två 95 x 95 millimeters stolpar.
 • Såga ut profil. Ovanpå hörnstolparna kommer det vila en regel (den kommer fungera som ett stöd för takreglarna). För att du ska kunna fästa regeln bra ovanpå stolparna behöver du såga ut ett uttag i måtten 45 x 120 millimeter (i ena änden på bägge hörnstolpar). Det kommer se ut som en hylla.
 • Stabilisera hörnstolparna. Innan du monterar stolparna – kontrollera att profilen du sågat ut tidigare är vänd bort från huset. Dubbelkolla även att hörnstolparna står i lod och stabilisera de med snedsträvor.
 • Kapa träregel. Nu ska du kapa en regel med dimensionen 45 x 120 millimeter och med samma längd som bredden av hörnstolparna. Lägg regeln ovanpå hörnstolparna i den utsågade ”hyllan” (eller uttaget) och montera med 5 x 90 millimeters träskruv.

Kapa och montera takreglar

 • Kapa takreglarna. Använd 45 x 120 millimeters virke och såga ändarna i vinkel. Eftersom takreglarna kommer att ligga med en lutning behöver du ta ut samma vinkel inne vid fasaden, använd en smygvinkel för att kapa. Provlägg en takregel så att den går ut från fasaden och lutar ovanpå hörnstolparna. Bestäm sedan hur långt överhäng du vill ha och kapa sedan regeln. Ser allt bra ut gör du på samma sätt för de andra takreglarna.
 • Montera takreglarna. Fäst reglarna på den horisontala regeln på fasaden med 5 x 90 millimeters träskruv. Skråskruva så att de sitter ordentligt. CC-måttet mellan takreglarna ska som mest vara 60 centimeter.
 • Montera takreglarna i överliggaren som löper mellan stolparna. Kontrollera först att de ligger vinkelrätt mot överliggaren och skruva sedan fast dem.
 • Fäst hörnstolparna. När alla takreglar är på plats är det dags att skruva fast stolparna helt och hållet i plintarna. Hörnstolparna fäster du i stolpskor med 8 x 40 millimeters träskruv och brickhuvud. Ta sedan bort snedsträvorna.

Montera taket

 • För plåttak. Om du ska montera takplåt ska nu bärläkten monteras och därefter lägger du plåten.
 • För takpannor eller takpapp. Mät bredden på takstommen och lägg till överhäng på bägge sidor. Kapa sedan råspont i samma mått.
 • Spika upp råspont. Använd trådspik á 2,3 x 60 millimeter och spika fast råsponten i varje takregel med två spik. Kontrollmät då och då för att säkerställa att överhänget är lika på bägge sidor och hela vägen.
 • Montera trekantslister. De fäster du på råspontens ovansida (på sidorna) (fallet lutar inåt). Fäst även 45 x 45 millimeters reglar längsmed bägge sidornas underkant.
 • Täck råsponten med underlagspapp. Fäst pappen med pappspik á 2,5 x 25 millimeter. Om du måste skarva pappen gör du det med minst 10 centimeter överlappning. Om du behöver klistra kan du använda asfaltsklister.
 • Montera strö- och bärläkt. Montera med trådspik á 2,3 x 60 millimeter och utgå från måtten som är rekommenderade för de takpannor du tänker använda. Den sista läkten (den yttersta) ska monteras på högkant, då är det enkelt att lägga pannorna rakt.
 • Lägg takpannor. Börja i det nedre hörnet och fäst pannorna med takpanneskruv så de ligger fast ordentligt.

Montera avvattningssystem

 • Montera vindskivor och takfotsbräda. Använd ytterpanel á 22 x 120 millimeter och fäst mot taket med 4,5 x 50 millimeters träskruv.
 • Täck skarven mellan vindskiva och takpannor. Det gör du med ett vattbrädesbeslag (ett slags plåt) som du fäster med farmarskruv med gummipackning under brickan.
 • Montera hängrännor och stuprör. Koppla de mot dagvattenuppsamling eller ut på gräsmattan.

Vanliga frågor och svar

Du får bygga entrétak utan bygglov om den sammanlagda arean av samtliga entré- och skärmtak på tomten inte överskrider 15 m2. Det finns lokala avvikelser så kontrollera alltid med byggnadsnämnden i din kommun.

Du vill att taket ska täcka minst dörrens bredd men gärna 20 centimeter till på vardera sida.

Om du inte har en farstukvist är det bekvämt att åtminstone ha ett skärm- eller entrétak där du kan skydda dig från regn medan du letar fram husnycklarna.

Nej, förutsatt att entrétaket inte överstiger en area på 15 m2 samt inte är närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

I den här artikeln finns en steg för steg-guide för hur du bygger ett entrétak.

Entrétaket som du kan bygga enligt vår steg för steg-guide har en materialkostnad på cirka 1 000 kronor.

Relaterade artiklar