Konstruktionsritning – så fungerar det

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Vi nybyggnation eller större utbyggnader behövs ibland en eller flera konstruktionsritningar i samband med att du ansöker om bygglov eller gör en bygglovsanmälan. Konstruktionsritningen skiljer sig från vanliga bygglovsritningar eftersom den är betydligt mer detaljerad. Här går vi igenom vad konstruktionsritningen innehåller.

Det ingår i en konstruktionsritning

En konstruktionsritning visar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad. Ibland efterfrågas konstruktionsritningar eftersom byggnadsnämnden i kommunen behöver kunna se att åtgärden uppfyller de tekniska krav som finns. Det är svårt att göra egna konstruktionsritningar0, de måste vara fackmässigt gjorda. Det är vanligt att konstruktionsritningar krävs till grundkonstruktioner, husets stomme, avväxlingar inuti väggar samt över takstolar. Konstruktionsritningar kallas även för K-ritningar och de beskriver utförandet av huset – hur det är byggt ner till minsta detalj där till och med skruvar beskrivs med storlek och kvalitet. När behövs egentligen K-ritningar?

 • Vid det tekniska samrådet. När du ansökt och fått bygglov kommer du förr eller senare att ha ett tekniskt samråd med kommunen. Syftet med mötet är att kommunen ska se att svenska och internationella standarder och konstruktionsregler har följts, därför behövs K-ritningar.
 • Vid offertförfrågan. Konstruktionsritningar är utmärkta att bifoga när du skickar ut offertförfrågan. De detaljerade ritningarna gör att hantverkaren eller snickerifirman enklare kan ge en mer korrekt offert.
 • Vid inköp av material. Eftersom K-ritningen är så pass detaljerad, ner till minsta skruv, kan du med hjälp av ritningen veta exakt hur mycket material du behöver köpa. Dagens priser på byggnadsmaterial är relativt högt så det är viktigt att inte köpa mer än du behöver.

En konstruktionsritning av en villa innehåller detaljer om följande:

 • Grundplan. Grundplatta, grundbalkar och armering.
 • Stomplan. Bärande väggar, pelare, balkar och mellanbjälklag.
 • Takplan. Bärande väggar, takstolar, takbalkar och avväxlingar.
 • Detaljer. Grund-, vägg-, bjälklag-, tak- och infästningsdetaljer.
 • Övrigt. Anvisningar, föreskrifter och överskådliga 3D-vyer.

Byggnadskonstruktören tar fram konstruktionsritningar

Om du behöver hjälp att ta fram en konstruktionsritning ska du vända dig till en byggnadskonstruktör eller en arkitekt. Byggnadskonstruktören är ansvarig för att ta fram ritningar för de bärande elementen i en ny byggnad. Han eller hon har vanligtvis en ingenjörsutbildning i bagaget. När konstruktören tar fram en K-ritning ska det göras i enlighet med Boverkets konstruktionsregler, EKS, samt Eurokoderna (Europas gemensamma dimensioneringsregler för bärverk). I korthet hjälper konstruktionsritningarna snickare att projektera bygget på ett sätt som gör att den inte riskerar att rasa, bli deformerad eller skadas under hela sin livslängd.

För att byggnadskonstruktören ska kunna ta fram en K-ritning behöver du vanligtvis lämna in ett underlag i form av relationshandlingar och en beskrivning av den nuvarande konstruktionen. Konstruktören behöver även veta vilka dimensioner byggnader har samt var de bärande pelarna sitter.

Om du behöver anlita en konstruktör för K-ritningar är det bra att jämföra några olika aktörer. Skicka ut offertförfrågan till ett par olika konstruktörer och bifoga alla relevanta handlingar, då blir det enklare för konstruktören att lämna en korrekt offert. Priset för konstruktionsritningar är oftast högre än för arkitektritningar, det beror på att det tar betydligt längre tid att ta fram K-ritningar eftersom de är mycket komplexa. Några riktpriser för K-ritningar:

 • Nybyggnad av villa: 8 000 – 15 000 kronor
 • Tillbyggnad av villa: 6 000 – 11 000 kronor
 • Avväxling av bärande vägg: 5 000 – 10 000 kronor
 • Konstruktionsdokumentation och dimensioneringsintyg: 2 500 kronor

När behöver jag en konstruktionsritning?

Om det gäller mindre byggnationer, exempelvis till- och ombyggnad, är det endast de nya byggnadsdelarna som kräver en konstruktionsritning. Även byggnadsdelar som förankrar de nya och de gamla husdelarna ska ha konstruktionsritningar. Ofta gör byggnadskonstruktören ett besök på byggarbetsplatsen för att kunna göra en bedömning om de faktiska förutsättningarna. Byggnadskonstruktören gör, i samband med besöket, oftast olika prover (håltagningar) för att se skicket. Gäller det mycket små byggnadsprojekt krävs sällan K-ritningar, då är det istället en teknisk beskrivning som behövs. Om du köper ett hus i byggsats bifogar leverantören vanligtvis ritningar som du kan använda dels för att montera ihop delarna, dels för att prestera för byggnadsnämnden när ni har ert tekniska samråd.

Om du ska bygga ett attefallshus krävs vanligtvis flera och mer detaljerade konstruktionsritningar. Det är även viktigt att du genomför en geoteknisk undersökning för att ta reda på markens förutsättningar.

Ofta behövs konstruktionsritning för platta på mark för att byggnadsnämnden ska kunna kontrollera att bärigheten är tillräcklig. Man tar då fram information om snittet på plattan, avvikande sektioner och kantbalkar, vilken cellplastkvalitet som behövs samt hur plattan ska armeras.

Hitta en expert som kan hjälpa dig göra K-ritningar

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 377 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Vanliga frågor och svar

Om det gäller en nybyggnation, exempelvis uppförandet av en villa, ska konstruktionsritningen innehålla information om grundplan, stomplan, takplan och detaljer.

Vanligtvis tar det mellan 1 och 2 veckor att färdigställa en konstruktionsritning.

En byggnadskonstruktör eller arkitekt kan ta fram konstruktionsritningar. De måste vara fackmässigt utförda.

Konstruktionsritningar behövs ofta när du utför en åtgärd som kräver bygglov. Kommunen kontaktar dig om du behöver komplettera med K-ritningar.

Det är en detaljerad ritning över olika delar i en byggnad.

Relaterade artiklar