Nya trender inom byggbranschen

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Inom några år kan robotar och AI (artificiell intelligens) vara en självklarhet på byggarbetsplatsen. Låt oss ta en titt på de nya tekniktrenderna inom byggbranschen.

Robotskelett som förvandlar arbetaren till Ironman

En av de kanske mest futuristiska lösningarna som håller på att utvecklas just nu är så kallade exoskelett. De tillverkades från början för personer som drabbats av en stroke eller ryggradsskador, men företaget Ekso Bionics såg fördelen med att även använda exoskelett inom byggbranschen. När en arbetare har på sig exoskelettet får han eller hon extra styrka och stabilitet eftersom skelettet hjälper till med motorkraft. Ekso Bionics utförde ett test där de jämförde två arbetares produktivitet. Den ena arbetaren skulle borra manuellt med en tryckluftsborr, den andra använde en extra robotarm som hjälp. Arbetaren med robotarm arbetade 25 % snabbare än arbetaren som utförde jobbet manuellt.

Drönare

Det är lätt att förstå varför byggbranschen gärna använder sig av drönare. De små farkosterna ger en tydlig och bra översikt över byggarbetsplatsen och det pågående byggandet. Drönare är särskilt praktiska på svåråtkomliga platser som vid brobyggen eller runt höga byggnader.

AI – artificiell intelligens

AI är ett slags datasystem som lär sig att känna igen och därefter imitera mänskliga beteenden. Med tiden lär sig systemet att agera självständigt. Inom byggbranschen kommer AI bli en stor del av verksamheter eftersom den hjälper minskar kostnader, då robotar kan ta över en del av de arbetsmoment som människor normalt utför. Det är inte bara billigare utan det ökar också säkerheten i alla steg – från planeringsstadiet till byggnationen.

Hur långt har egentligen AI-utvecklingen kommit i Sverige?

– Vi har utvecklat en robotiserad armeringsstation tillsammans med Robotdalen vid Mälardalens högskola. Där använder vi en 3D-modell som ska byggas och robotarna lär sig lyfta och hantera armeringsjärn. När robotarna krockar lär de sig att göra på ett annat sätt nästa gång de lyfter. Det säger Ulf Håkansson, teknikchef på Skanska i Sverige, i en intervju med tidningen Byggindustrin.

Han säger att förhoppningen är att robotar så småningom ska kunna identifiera sprickbildning i berg och sedan rekommendera hur borrning och sprängning ska kunna göras på bästa sätt, till exempel vid bergsschaktning.

3D-skrivare

Sverige har redan fått sitt första 3D-printade hus och i andra delar av världen planeras stora byggnadsprojekt där man skriver ut husdelar i en 3D-skrivare. Men en 3D-skrivare kan användas till flera saker än att bygga hus. Inom byggnadsbranschen kan man skriva ut material och byggnadsdelar som kräver specifika former eller mått. Materialet är färdigt att användas så fort det är utskrivet.

VV – virtuell verklighet

När byggföretag ska uppföra kostsamma byggnader är det praktiskt med virtuell verklighet. Efter att företag skapat en modell kan man genom VV-glasögon prova att gå omkring i den virtuella byggnaden. På så vis både kunden och byggföretag få en mer realistisk bild av hur den färdiga byggnaden kommer att se ut och upplevas.

Smarta glasögon och smarta skärp ökar säkerheten

Byggbranschen innefattar många olika entreprenörer och expertisområden och ofta arbetar entreprenörerna vid olika tidpunkter. För att kommunikationen och problemlösningen ska bli mer effektiv har XOEye Technologies utvecklat smarta glasögon. Glasögonen har inbyggd kamera och mikrofon och kan användas till videosamtal. Fördelen med glasögonen är att en entreprenör eller en nyanställd på byggarbetsplatsen kan ringa till kontoret eller arbetsledaren och i realtid visa exakt vad han eller hon ser. Eftersom den uppringda personen kan se allting i samma perspektiv som den som ringer, blir det betydligt enklare att förstå vad personen behöver hjälp med.

En annan bärbar utrustning är den bärbara sensorn Spot-R\r från Triax. Sensorn placeras i skärpet och upptäcker snabba rörelser. Om personen skulle ramla upptäcker sensorn det och larmar säkerhetsansvarig på byggarbetsplatsen. Sensorn har även en larmknapp. Skulle personen exempelvis behöva akut hjälp räcker det med att hålla knappen intryckt i två sekunder. Sensorn är tänkt att användas på arbetsplatsen när man arbetar ensam.

Relaterade artiklar