Installera vattenutkastare – underlätta trädgårdsarbetet

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

Utan en vattenutkastare blir du tvungen att gå fram och tillbaka från huset med vattenhinkar – åtminstone om du ska greja i trädgården eller vill laga mat utomhus. Med en vattenutkastare kan du enkelt koppla på vattenslangen och få tillgång till vatten utomhus. Här får du lära du hur monterar vattenutkastare själv.

Placering av utkastare

Innan du sätter igång är det bra att fundera och kontrollera var du skulle kunna installera en vattenkran utomhus. Dels är det viktigt att platsen är praktiskt och lättåtkomlig när du grejar med vatten, till exempel nära uteköket, dels är det viktigt om du har plats för själva slangvindan. Du behöver även kontrollera att det utspolade vattnet inte kommer göra någon skada på husfasaden.

Nästa sak att undersöka är var du har tillgång till vatten inomhus. Det är betydligt enklare att montera vattenutkastaren utanför redan befintlig vattenåtkomst, då slipper du dra nya vattenrör över hela huset. Det vanligaste är att man kopplar utkastaren till vasken i vaskskåpet i antingen köket eller tvättstugan.

Bra att tänka på!

När du väl kopplar in vattenutkastaren är det praktisk att passa på att montera en extra ventil på husets insida, då kan du enkelt stänga av vattnet även inifrån huset.

Du väljer själv om vattenkastaren ska ha tillgång till både kall- och varmvatten. Bägge typer av vattenutkastare är konstruerade på ett sätt där ventilen sitter på husets insida, vilket gör att den inte riskerar att frysa sönder. Kom ihåg att ventilen måste monteras i en lutning så att det vatten som fortfarande finns kvar rinner ut när du stänger av ventilen.

Material och verktyg

 • Skiftnyckel
 • Polygriptång
 • Hålsåg
 • Bågfil
 • Blocknyckel
 • Röravskärare
 • Muttertång
 • Borr (14 – 30 millimeter)
 • Borr- och slagskruvdragare

Köp ditt material här

byggmax
Över 49 800 produkter i sitt sortiment.
Till hemsidan
Visa Mastercard

Montera utkastare – steg för steg

 1. Hitta rätt placering. Vanligtvis monterar man vattenutkastare på cirka 60 centimeters höjd, men du kan välja själv det som känns bäst. Kom ihåg att kontrollera husets insida, finns det vatten i närheten? Och har du kontrollerat att det inte finns några el- eller vattenledningar inuti väggen? Ser allt bra ut markerar du ut positionen med ett kryss.
 2. Borra ett hål. Om du är säker på att det inte finns något inuti väggen är det dags att borra. Använd ett 6 millimeter sökarborr (den måste vara tillräckligt långt så att den tar sig igenom tjockleken på väggen). Kom ihåg att borra i vinkel, cirka 5°, då får du ett litet fall på röret vilket gör att vattnet i utkastaren rinner ut när du stänger av den.
 3. Borra med hålsåg. Efter att du borrat det lilla hålet ska du nu borra ett större hål så att själva röret får plats. Du ska borra från både insidan och utsidan, använd en hålsåg som är några millimeter större än diametern på röret till vattenkastaren. Är det endast kallvatten brukar röret vara 18 millimeter i diameter (då ska hålborren vara 20 millimeter).
 4. Trä i röret. Trä in röret från husets utsida och skruva fast vattenutkastaren med skruvarna som medföljer.
 5. Kapa röret. Från husets insida mäter du nu det minsta avståndet från väggen till vattenutkastaren (det ska framgå från installationsanvisningarna till vattenutkastaren), det är vanligtvis cirka 30 – 35 millimeter. Markera på röret och kapa det sedan med en bågfil. Grada av de vassa kanterna med en fil.
 6. Kapa spindelförlängaren. Spindelförlängaren är den stång som är ansluter vredet från utsidan till insidan. Använd röret som en mall så att spindelförlängaren blir lika lång. Grada även den med en fil.
 7. Stoppa in spindelförlängaren i röret. Det gör du från husets insida, kom ihåg att käglan ska vara riktad mot husets insida.
 8. Stäng av vattnet. Det rör som ska anslutas till vattenutkastaren stänger du av och öppna även kranen så att systemet blir trycklöst.
 9. Kapa vattenröret. För att ansluta det nya röret till det befintliga vattenröret kapar du det befintliga vattenröret på ett passande ställe, ganska nära där det nya röret sticker ut (på husets insida). Du kopplar sedan samman rören med en T-koppling (via T-kopplingen kan du beräkna var du ska kapa röret). Kom ihåg att inte kapa för kort, rören ska sticka in en liten bit inuti klämringskopplingarna inuti T-kopplingen. Innan du monterar på T-kopplingen ska du trä på muttrarna på bägge rör som sticker ut, därefter trär du på klämringarna. Tryck därefter i stödhylsorna och montera sedan T-kopplingen. Bägge rör ska bottna i kopplingen. För slutligen fram klämringarna och spänn fast muttrarna ordentligt med handstyrka.
 10. Spänn fast muttrarna ännu mer.  Efter att du skruvat på muttrarna med handstyrka ska du nu hålla fast T-kopplingen med ena handen med en tång och med den andra handen använder du en skiftnyckel och drar åt ytterligare ett och ett halvt varv. Då kommer muttrarna sitta fast ordentligt.
 11. Mät hur långt rör du behöver. Mät från T-kopplingen till vattenutkastaren för att ta reda på hur långt röret behöver vara, kapa det sedan med röravskärare.
 12. Montera röret. Använd klämringskopplingarna inuti T-kopplingen och montera röret på samma sätt som tidigare.
 13.  Sätt fast väggbrickan. Väggbrickan som ska sitta på röret till vattenutkastaren ska nu träs på och monteras, kom ihåg att montera vinkeln på röret till vattenutkastaren och det anslutande vattenröret. Kontrollera att röret går hela vägen till botten inuti vinkeln innan du drar åt muttrarna. Börja med att dra åt med handstyrka.
 14. Spänn åt ännu mer. Håll fast röret som kommer ut från väggen med en tång och använd en skiftnyckel med andra handen för att dra åt vinkeln. Var försiktigt, det är bättre att spänna för lite än för mycket. Skulle röret läcka är det bara att dra åt det mer.
 15. Sätt på vattnet. Nu är anslutningarna färdiga och du kan prova att släppa fram vattnet. Kontrollera att alla kopplingar är helt täta. Läcker det någonstans drar du åt muttrarna lite till.
 16. Testa vattnet på utsidan. Innan du ansluter själva slangvindan till vattenutkastaren är det bra att testa vattenutkastaren först. Verkar det tätt? Då är det bara att koppla på trädgårdsslangen.

Vanliga frågor och svar

Det kan bland annat bero på att krankäglan är skadad och behöver bytas ut eller att du behöver dra åt muttrarna mer.

Vanligtvis monterar man vattenutkastare på 60 centimeters höjd.

Det är en vattenkran avsedd för användning utomhus.

Det är som en vattenkran monterad utomhus. Den har ett självdränerande överstycke, vilket innebär att den alltid dränerar (tömmer) ut det vatten som finns inuti vattenutkastarens rör, vilket gör att den inte riskerar att frysa under vintern.

Ja, det går bra men kom ihåg att stänga av vattnet innan du sätter igång.

Det beror på vilken VVS-firma du anlitar. Räkna med några tusenlappar. En rörmokare tar cirka 500 – 600 kronor i timmen och det tillkommer även kostnader för material och framkörning.

Relaterade artiklar