Täckodling – så fungerar det

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~9 minuter

Täckodling är en särskild odlingsform som i korthet innebär att jorden hålls täckt. Jorden täcks med organiskt material som löv, gräsklipp, halm och hö. Fördelen är att ogräs har svårare att växa upp, växterna får näring genom täckmaterialet och jorden hålls fuktig.

Är du trött på att ständigt vattna och ideligen rensa bort ogräs? Du kan täckodling vara en bra lösning. Fördelarna är många. Bland annat slipper du rensa ogräs, ogräset blir istället en del av själva täcket. Täcker man över jorden med organiskt material som gräs, löv och hö tillförs även näring, vilket skapar bra växtförutsättningar för växterna. Jorden hålls också fuktig under täcket av organiskt material.

Det täckande lagret ska varken vara för tjockt eller för tunt. En bra riktlinje är att täcket ska vara tillräckligt tjockt för att jorden inte ska torka ut. Däremot ska det inte vara för kompakt packat utan ligga luftigt och löst. Färskt gräsklipp är utmärkt som täcke, men var noga med att inte lägga ett för tjockt lager eftersom grässtråna kan skapa ett för tätt täcke.

Näringsrik jord

Under ett organiskt och varmt täcke bildas de bästa förutsättningarna för växter att leva. Ute i skog och vildmark finns det i princip inga ställen med bar jord eftersom löv och annat organiskt material ständigt faller ner och bildar ett skyddande lager. Är jorden bar riskerar den att utarmas när den blir torr. Täckodling är lite som att härma naturens egen odlingsteknik.

Tips!

Om du har grövre organiskt material som du vill använda som täcke kan du köra över det en gång med gräsklipparen för att det snabbare ska tas upp av småkryp och omvandlas till näring.

Det händer i jorden

 • Näring bildas. När jorden är övertäckt av organiskt material frodas småkryp och maskar. De sätter genast igång med att bryta ned torra blad, bark och annat organiskt material. Maskarna stortrivs under täcket och börjar gräva gångar i jorden. Gångarna är bra för luftningen samt för att transportera ner vatten i jorden. På det här sättet blir jorden ännu mer näringsrik och fylld med mullämnen som gör jorden lucker. Det finns nästan ingen färdigköpt planteringsjord som kan tävla mot den högkvalitativa jord du får genom att täcka över marken.
 • Fukt bevaras. Täcket ser till att fukten inte avdunstar så fort, vilket gör att växterna inte torkar ut.
 • Ogräs hämmas. Om ett ogräsfrö trillar ner på täcket får det betydligt svårare att gro än om jorden varit bar. Lika svårt blir det för ogräsfröet att växa upp nedifrån jorden eftersom täcket skymmer solljuset. Växer det ändå upp ogräs är det enkelt att dra upp det tack vare att jorden är lucker (lös och lätt).
 • Värme hålls kvar. Under det organiska täcket stannar värmen kvar längre och ett jämnare klimat bildas som gör att växter trivs bra.

Täckodling fungerar för alla jordtyper av den anledningen att det organiska täcket alltid omvandlas till mull. Mull tillför näring i jorden eftersom både maskar och andra småkryp trivs bra i det. När daggmaskarna gjort sitt jobb med att gräva tunnlar och syresatt jorden blir slutresultatet en mycket näringsrik jord.

Det är lätt att tro att jord är död materia, men det är snarare motsatsen. I en frisk jord finns ständig tillgång till organiskt material, i vilken både maskar, skalbaggar, kvalster, svampar och bakterier frodas. All rörelse i jorden skapar ett bra syreflöde, vilket är en förutsättning för att växternas rötter ska kunna ta upp näring. Vid täckodling går heller ingen näring till spillo eftersom det pågår ett samspel mellan växterna och mikroorganismerna. Både växternas rötter och mikroorganismerna trivs i samma klimat (varmt och fuktigt). Om jorden är full av kväverikt material arbetar mikroorganismerna mer och ännu mer näring frigörs till växterna (som i sin tur växer snabbare). När vinterhalvåret kommer och temperaturen sjunker saktar aktiviteten i jorden av. Samma sak sker då med växterna, de hämtar heller inte upp mer näring. På så vis stannar all näring kvar i jorden. Det gör att jorden inte utarmas.

Material till täckodling

Det är alltid bra att täckodla eftersom det gör jordmånen mer näringsrik. När du ska förbereda odlingarna inför vintern kan du lägga ett lite tjockare täcke, runt 15 – 20 centimeter. Organiskt täckmaterial kan vara antingen näringsfattigt eller näringsrikt. Är växtresterna bruna och döda är de näringsfattiga och är växtresterna gröna och färska innehåller de mycket näring. Du kan använda i stort sett allt organiskt material till täcket.

Tips!

Det är bra att använda visset organiskt material under hösten, då ökar mullhalten i jorden. På sommaren är det bättre med grönt och färskt material som ökar näringen i jorden och får växterna att växa snabbare.

Organiskt material

 • Döda löv
 • Halm
 • Färskt och torkat gräsklipp
 • Kompostjord
 • Skörderester (exempelvis blasten från morötter)
 • Naturgödsel
 • Sågspån

Om du redan har halvförmultnad kompost kan den också läggas på, i så fall ska den ligga direkt på jorden och sedan kan du täcka över med annat organiskt material. Om du ska täckodla inför sommaren behöver täcket inte vara lika tjockt som under vintern, det räcker med 10 centimeter. Du behöver inte tillsätta någon annan näring till växterna sommartid än färskt gräsklipp. Gräsklippet lägger du ut mellan växterna. Om du har särskilt näringskrävande växter kan du fylla på med ytterligare 10 centimeters täcke efter ungefär en månad.

Gräsklipp är utmärkt att använda vid täckodling.

En stor fördel med att täcka planteringar och rabatter över vintern är att jorden är helt förberedd och fullproppad med näring när våren väl anländer. Det går lätt att plantera och så eftersom jorden är lucker och lagom fuktig. Du bör ändå luckra upp resterna av täckmaterialet för att solens strålar ska kunna värma jorden som ska sås.

Ensilage till täckodling

I en trädgård blåser det ständigt ner löv och annat material som kan användas till täcket. Även gräsklipp finns att tillgå. Men om du har en mycket liten trädgård eller kolonilott kan det vara svårare att få tag på organiskt material. Det går dock att täcka över planteringarna med ensilage. Det är djurfoder som konserverats genom fermentering. Ta kontakt med en lantbrukare och fråga om du kan få köpa lite.

3 tips!

 • För att skapa en snygg rabatt kan du lägga ”fult” organiskt material underst och mer enhetligt material högst upp, som gräsklipp, halm eller ensilage.
 • Torra löv och annat luftigt material kan lätt blåsa bort, du kan motverka det genom att lägga ut kompostgaller över bädden.
 • Bli av med snigelägg genom att låta täckmaterialet frysa under vintern. Lyft sedan av hela täcket och låt bädden ligga öppen en eller två dagar. Då fryser snigeläggen. Sedan kan du vända tillbaka täcket.

Problem med sniglar vid täckodling

Trots täckodlingens alla fördelar finns det en nackdel – det mörka och fuktiga klimatet drar till sig sniglar. Men även sniglarnas fiender lockas till den näringsrika jorden, till exempel igelkottar och fåglar. Men det finns saker man kan göra för att slippa få skörden uppäten av de glupska djuren.

Tips mot sniglar

 • Koppartejp. Sätts runt pallkragen eller kanten på odlingskärlet (om du inte odlar på friland). När snigeln glider över tejpen bildas en kemisk reaktion (när slemmet får kontakt med kopparen). Effekten blir en svag stöt som antingen dödar eller avskräcker snigeln.
 • Bockade metallkanter. Dessa är lämpliga att fästa runt pallkragar eftersom det gör det svårare för sniglarna att ta sig upp och ner över kanten.
 • Pallkrage. Bara genom att odla i pallkragar gör du det svårare för sniglarna att ta sig till växterna eftersom de först måste klättra upp längsmed träkanten.
 • Fällor. Det finns förstås hundratals husmorsknep av snigelfällor, varav öl är en sådan. Öl lockar till sig sniglarna och gör att de ramlar ner och drunknar.
 • Nematoder. Det är en parasit som används som bekämpningsmedel mot spansk skogssnigel. Nematoderna tar sig in i sniglarnas andningsorgan och dödar snigeln inom en vecka.
Mördarsniglar är ett vanligt problem i trädgården, men det finns bra knep för att bli av med dem.

Om det finns mördarsniglar i trädgården måste du dock vara beredd att plocka bort dem för hand, hur otrevligt det än är. Gå gärna en snigelrunda både morgon och kväll. Om du har stora problem med sniglar kan du undvika att använda färskt gräslipp eftersom sniglarna är mycket förtjusta i det. Vattna på morgnarna så att jorden torkar fortare (sniglar trivs bäst i fuktig miljö).

Spara tid med täckodling

Du som har många planteringar har mycket att vinna på att testa täckodling. Det är en win-win-situation eftersom du får nytta av organiskt avfall och skräpande löv och gräsklipp, samtidigt som jorden blir näringsrik. Växterna frodas i jorden och grönsaker växer sig större och finare. Dessutom innebär täckodling ett bekvämare odlande eftersom du inte behöver tillsätta gödsel och annan näring.

För att rabatter och planteringar ska se snygga ut är det bra att lägga enhetligt material högst upp, som halm. Det är också smart att lägga färskt material närmast jorden eftersom maskarna kan börja bearbeta det direkt och sedan löv och halm ovanpå. Du behöver inte finfördela materialet eftersom småkryp och maskar bryter ned det under vinterhalvåret. Däremot kan det vara bra att hacka upp (eller köra över med gräsklipparen) grövre kålstockar och stjälkar.

Vanliga frågor och svar

Beroende på om det är sommar eller vinter kan täcket vara från 10 centimeter (på sommaren) och uppåt. Det viktiga är att inte packa för tätt utan låta det organiska materialet ligga luftigt ovanpå jorden.

Täckodling fungerar med alla jordtyper. Är jorden inte näringsrik innan kommer den bli det tack vare att småkryp och maskar tillför syre genom sina tunnlar. Vanlig planteringsjord fungerar utmärkt.

Tyvärr drar täckodling till sig sniglar. Under täcket av organiskt material är det varmt och mörkt – en plats där sniglar stortrivs. Här finns dessutom massvis av mat för sniglarna. Det finns många knep för att bli av med sniglar, bland annat kan du använda koppartejp eller olika slags fällor. Men du får räkna med att gå igenom odlingarna regelbundet och plocka bort alla sniglar.

Ja, ensilage fungerar utmärkt till täckodling och ger dessutom ett snyggt och enhetligt ytskikt.

En del kompositmaterial är mögligt, men det är inga problem. Maskar och småkryp i jorden tar itu med det.

Relaterade artiklar