Vilken fasad passar dig?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

Klassiskt rött tegel, träpanel eller kanske en underhållsfri PVC-fasad? Vi går igenom vilka för- och nackdelar samt respektive egenskaper de vanligaste fasadtyperna har.

Kontrollera med byggnadsnämnden

I många områden är det detaljplanen som styr hur en fasad får se ut. Innan du sätter igång att förändra utseendet på villan är det därför bra att rådgöra med byggnadsnämnden i din kommun. Om du får byta fasad och kan välja fritt är det bra att väga de olika typerna mot varandra. En putsad fasad är exempelvis dyrare än en vanlig träfasad, men den ger samtidigt huset ett pampigare utseende och kan vara värdehöjande.

Tegel

Tegel har lång hållbarhet, minst 30 år utan underhåll. Med tiden behöver du ofta reparera skador med murbruk och eventuellt byta ut vissa tegelplattor. Det är oftast själva murbruket som behöver underhållas och bytas ut snarare än teglet. Tegelplattorna kan hålla nästan hur länge som helst och dess färg påverkas inte av solens UV-strålar.

Tegel är ett dyrare fasadmaterial med kvadratmeterpriset från cirka 2 500 kronor.

Fördelar med tegelfasad

 • Nästan underhållsfri, med tiden behöver dock murbruket repareras.
 • Mycket motståndskraftig mot fukt.

Nackdelar med tegelfasad

 • Det kan uppstå frostsprängning om det förekommer sprickor i teglet.
 • Kan vara svårt att renovera tegelfasad själv.

Fibercement

Fibercement är inte särskilt vanligt ännu men har börjat bli uppmärksammat. Det matchar eternit sett till hållbarhet men innehåller inga skadliga ämnen. Fibercement består av cement och naturliga armeringsfibrer. Vanligtvis säljs materialet som skivor eller panelbrädor. En av de stora fördelarna med fibercement är att materialet i stort sett är underhållsfritt, de är även vattenavvisande och tåliga. De kräver inget underhåll som tvätt eller målning, däremot är livslängden också kortare än för andra material, cirka 25 år. Det finns stora valmöjligheter att välja bland när du köper fibercement. Till exempel finns ett stort urval kulörer. Eftersom de är genomfärgade slits inte skivorna märkbart.

Fördelar med fibercementfasad

 • Kräver minimalt underhåll.
 • God tålighet mot brand, fukt, slag och slitage.
 • Finns i många kulörer och texturer (exempelvis ådrade skivor som påminner om träpanel).

Nackdelar med fibercementfasad

 • Förhållandevis kort livslängd (cirka 25 år).

Puts

Putsade fasader är faktiskt ganska vanliga i Sverige, särskilt i den södra delen av landet. En putsad fasad kan hålla i upp till 40 år utan några reparationer, dock behöver den tvättas av, särskilt om du valt vit eller ljus puts. Puts ger ofta huset ett elegant utseende. En putsad fasad kostar cirka 2 000 kronor per m2, då är både material och arbetskostnad inräknad.

Fördelar med putsad fasad

 • I stort sett underhållsfri, förutom att den behöver tvättas ibland.
 • Håller länge, minst 40 år.

Nackdelar med putsad fasad

 • Kan spricka. Det beror oftast på en för stor fuktbelastning. Puts kan suga upp fukt men torkar snabbt ut igen. Men om det exempelvis finns ett trasigt stuprör mot fasaden som läcker ut vatten hinner putsen aldrig torka ut. Vattnet riskerar då att frysa i vintertid, vilket orsakar sprickor i putsen.

Kom ihåg!

När fasadbytet väl börjat är det svårt att ändra dig. Tänk därför igenom innan om du även vill passa på att byta gamla fönster och dörrar eller tilläggsisolera huset innan du sätter igång.

Trä

Ofta bygger man träfasad i furu, det är något dyrare än gran men är mer motståndskraftigt mot väder och vind. En träfasad är enkel att förändra genom att måla om den. Den kräver dock mycket underhåll jämfört med andra alternativ. Den behöver bland annat tvättas och målas om vart 10:e till vart 15:e år. En fördel med träfasad är att det är enkelt att byta ut endast en del av fasaden vid behov, till exempel är det enkelt att ta loss en enda bräda för att byta ut den.

Beroende på vilken typ av panel du väljer kan träfasader ha väldigt olika uttryck. Det är exempelvis ganska stor skillnad på en liggande och stående panel, rent utseendemässigt.

Fördelar med träpanel

 • Lättarbetat material.
 • Ett av de billigaste alternativen.
 • Lång hållbarhet vid rätt underhåll.
 • Enkelt att förändra.

Nackdelar med träpanel

 • Kräver mest underhåll av alla fasadtyper.
 • Kan angripas av alger, skadedjur och röta.

PVC

Alltfler har upptäckt fördelarna med PVC-fasader – de är relativt miljöneutrala, 100 % återvinningsbara, kräver inget underhåll och har lång livslängd. Utseendemässigt påminner de om träfasad men kräver ingen målning. PVC-fasader kostar från cirka 1 000 kronor per m2, då ingår arbetskostnad och material.

Fördelar med PVC-fasad

 • Kan sättas ovanpå befintlig fasad.
 • Lätt att montera själv.
 • Dolda kapsnitt och skarvar.
 • Kräver inget underhåll.
 • Lång livslängd – upp mot 100 år.

Nackdelar med PVC-fasad

 • Kan ge ett plastigt intryck.

Vanliga frågor och svar

De vanligaste fasadmaterialen är trä, puts och tegel är vanligast, men det har blivit alltmer populärt med plast- och skivmaterial, exempelvis PVC.

PVC-fasad är den billigaste lösningen, den kostar från cirka 1 000 kronor per m2, då är både material och arbetskostnad inräknad.

Även om träpanel kräver mer underhåll som att tvätta och måla om, har du även stora möjligheter att förändra utseendet. Underhållet är inte svårt, även om det kräver en del tid. Det är dessutom ett förhållandevis billigt fasadmaterial.

Den håller vanligtvis i minst 40 år innan den måste renoveras.

PVC, fibercement och betong är material som är i stort sett underhållsfria. De kan behöva rengöring, men endast av estetiska skäl – det krävs inte för att materialet ska bevara sin livslängd eller kvalitet.

Relaterade artiklar