Översvämning hemma – hjälp!

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Otillräcklig dränering, otätheter och kraftiga skyfall kan i värsta fall leda till översvämningar. Men hur kan du förebygga översvämningar i källaren och vad gör du om det värsta inträffar?

Förebygg översvämningar

En vanlig orsak till översvämningar i källaren beror på att dräneringen inte fungerar som den ska. Det är viktigt att marken lutar ut från huset och inte in mot fasaden. En bra tumregel är att marken ska luta fem centimeter per meter och minst tre meter från sockeln. Om du har plattläggning utanför huset bör lutningen vara minst två centimeter per meter. Regnvatten måste också ledas bort från huset, vilket det gör via husets stuprör och hängrännor. Takavvattningssystemet bör ledas ut från huset tre till fyra meter. Det är viktigt att kontrollera att takavvattningen fungerar. Någon eller några gånger per år bör du därför klättra upp på taket för att kontrollera skicket på stuprör och hängrännor. Ta bort gamla löv och kvistar som blockerar rännorna och laga eventuella hål. Andra saker som är bra för att förebygga skador i samband med översvämning:

 • Förvara saker på hyllor. Skulle det värsta inträffa och källaren blir översvämmad är det bra om dina saker förvaras på höjd. Då skadas i alla fall inte dina saker. Ett tips är att montera upp hyllor i källaren och förvara dina saker i plastbackar med lock.
 • Laga hål och otätheter. Kontrollera källarens väggar ordentligt, både ut- och invändigt. Finns det något som tyder på fuktproblem? Det kan handla om en mögellukt, mörka fläckar på väggar och golv eller synliga vattenskador. Om du upptäcker sprickor i putsen är det viktigt att du lagar dem så snart som möjligt.
 • Införskaffa en pump. En dränkbar pump kan vara oundviklig om en översvämning skulle inträffa. Lär dig hur den fungerar vid installationen, då är du redo att pumpa bort vatten om en översvämning skulle uppstå.
 • Fixa översvämningsskydd. Om din tomt ofta drabbas av översvämning är det bra att överväga översvämningsskydd. Det kan bland annat vara sandsäckar eller hydrobarriärer. Fundera över var de bäst ska placeras.
 • Kontrollera försäkringen. Kontrollera att din försäkring täcker skador orsakade av översvämning.
 • Kontrollera strömbrytning. Det är viktigt att du vet hur du ska bryta strömmen lokalt och inte den del som ger ström åt pumpen. Det kan vara bra att kontakta en behörig elektriker för att kontrollera hur du gör (om du inte vet själv).
 • Kontrollera farozon. Om du nyligen flyttat in till huset kanske du inte vet om fastigheten ligger i en farozon för översvämning. Du kan kontakta kommunen för mer information.
Förvara dina saker i plastbackar i hyllor så skyddas de mot en eventuell översvämning.

Vid översvämning

Om det värsta skulle inträffa och din källare översvämmas finns det några saker du ska göra:

 • Bryt strömmen. Vattnet är strömförande och det kan bli livsfarligt att vistas i det översvämmade området. Se därför till att bryta strömmen omedelbart.
 • Kontakta räddningstjänst. Beroende på översvämningens omfattning kan du antingen behöva ringa räddningstjänst direkt eller ta hand om problemet på egen hand. Om det är en mindre läcka börjar du pumpa ut vattnet via den dränkbara pumpen. Om du behöver akut hjälp ska du ringa räddningstjänsten på 112, då kan de hjälpa till med länspumpning. Om läget inte är akut ringer du istället ditt försäkringsbolag.
 • Anmäl skador. Kontakta ditt försäkringsbolag och anmäl skadorna.
 • Dokumentera skador. Det är bra att fotografera översvämningen och vilka skador den orsakat.
Sandsäckar kan fungera som en barriär mot vatten.

SMHI:s regnvarningar

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är landets expertmyndighet som tar fram prognoser för väder, vind, vatten och klimat. I oktober 2021 uppdaterade SMHI sitt vädervarningssystem. Tidigare gavs varning för hela landet, men de nya varningarna innebär istället att SMHI utfärdar regionalt anpassade varningar. Så här tyder du det nya systemet:

 • Gul varning. När SMHI utfärdar gul varning innebär det att vädret kan innebära en risk för allmänheten och skador på egendom.
 • Orange varning. När SMHI utfärdar orange varning innebär det att vädret kan innebära allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten och stora skador på egendom och miljö. Du ska även vara förberedd på störningar i samhällsfunktioner, till exempel inställda tåg eller bussar.
 • Röd varning. När SMHI utfärdar röd varning innebär det att vädret kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för samhället samt stor fara för allmänheten. Vid röd varning ska du inte utföra aktiviteter som kan innebära fara för vädrets utveckling.

Oavsett vilken varning SMHI utfärdar är det viktig att du följer utvecklingen. Prognoserna uppdateras kontinuerligt och kan ibland medföra förändringar i varningsläget – gul varning kan snabbt övergå till orange.

Vanliga frågor och svar

Bryt strömmen omedelbart och försök sedan avleda vattnet, till exempel genom att använda en dränkbar pump. Om du inte klarar av att lösa problemet själv och om översvämningen är mycket akut och omfattande, ska du ringa räddningstjänsten.

Kontrollera att ytterväggar är hela och täta. Upptäcker du springor eller sprickor i putsen ska de åtgärdas så snart som möjligt. Andra förebyggande åtgärder är bland annat att säkerställa att dräneringen fungerar som den ska, att stuprör och hängrännor är hela och rena samt att förvara saker på en höjd, exempelvis i plastbackar på hyllor.

Om läget är akut ska du ringa räddningstjänsten. Om du klarar av att avleda vattnet själv men det uppstått skador på egendom, ska du kontakta försäkringsbolaget.

Vanliga villa- och fritidshusförsäkring och hemförsäkringar täcker vanligtvis översvämningar. Dock är det viktigt att kontrollera det finstilta. Ibland täcker försäkringen endast skador orsakade av att vatten tagit sig in i källaren från markytan, genom en ventil eller en dörröppning. Skador orsakade av dålig dränering ersätts i regel inte.

Relaterade artiklar

Relaterade artiklar