Byt fönster och dörrar – steg för steg

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~6 minuter

Dags att byta fönster och dörrar? Det tar lite tid och finess, men är inte särskilt svårt om du är noggrann.

Byt fönster

Material

 • Tumstock
 • Vattenpass
 • Hammare
 • Skruvdragare
 • Slagborrmaskin (om montering sker i betongvägg)
 • Trä-/metall-/stenborr
 • Patronspruta till mjukfog
 • Insexnyckel till karmskruv
 • Snickarpenna
 • Distanskilar
 • Karmhylsor
 • Karmskruv (eventuellt även plugg, beroende på väggmaterial)
 • Fönsterdrev
 • Bottningslist
 • Diffusionstät mjukfog

Köp ditt material här

byggmax
Över 49 800 produkter i sitt sortiment.
Till hemsidan
Visa Mastercard
 1. Ta bort det gamla fönstret. Ta bort det gamla fönsterfodret på både in- och utsidan. Såga av gamla spikar och karmskruvar (de som sitter mellan karmen och väggen). Lossa de gamla distanskilarna och lyft sedan ur fönsterkarmen. Kontrollera att öppningen i väggen är ungefär 20 millimeter större än det nya fönstrets karmyttermått. Då blir det enklare att justera och fodra runt det nya fönstret. Passa på att byta ut eventuellt ruttet gammalt virke.
 2. Montera det nya fönstret. Olika fönsterkonstruktioner är olika svåra att demontera. Många gånger är det möjligt att lyfta ur fönsterbågen ur karmen, om det är fallet – börja med det. Därefter placerar du in distanskilarna där karmens undersida ska vila. Du sätter in två kilar från motsatt håll (de ska möta varandra). Ett tips är att tillfälligt sätta upp brädor på hålets utsida så att fönstret inte riskerar att ramla ur under tiden du monterar det.
 3. Kila över- och sidostycken. Fortsätt att sätta in distanskilar runt fönstrets sidor och ovankant – kom ihåg att kilarna sätts in både från in- och utsidan. Tryck inte kilarna alldeles för hårt, de ska endast hålla fönstret på plats temporärt. När alla distanskilar är insatta kontrollerar du med ett vattenpass – karmen ska sitta i lod och varken luta inåt eller utåt. Mät sedan fönstret från hörn till hörn (diagonalt) från bägge sidor (diagonalmåtten ska vara identiska).
 4. Skruva i karmskruv. Nu skruvar du fast karmskruvarna så att fönstret monteras permanent. Efteråt kan du ta bort distanskilarna vid karmens sidor, låt dem dock ligga kvar vid karmens undersida. Kontrollera att fönstret ligger i lod. Om det behöver justeras gör du enkelt det genom att justera karmskruvarna. Häng nu på fönsterbågen (i vissa fönstermodeller är det möjligt att hänga av fönsterbågen från karmen). Kontrollera sedan att du kan öppna och stänga fönstret utan problem.
 5. Täta med fönsterdrev. Du har fortfarande ett utrymme runt fönstret där kilarna satt, det ska du nu täta med fönsterdrev. Dreva hela utrymmet mellan fönsterkarm och vägg (gör det från insidan). Du ska inte packa för hårt, det ska fortfarande finnas en liten luftficka mellan remsan och ytterfodret. Fönsterdrev är mineralull i remsa.
 6. Montera bottningslist och mjukfog. När du drevat fönstret ska du täcka insidan med en bottningslist samt en diffusionstät mjukfog. Tätningen på insidan ska vara vindtät men inte diffusionstät, det är viktigt eftersom fukt måste kunna torka ut.
 7. Montera fönsterbleck. Nu är fönstret monterat och tätat och det är dags att montera fönsterblecket. Om du återanvänder det gamla blecket ska du först täta med nytt byggsilikon.

Montera ytterdörr

Standardstorleken på en ytterdörr kallas 10 x 21 och innebär att den passar ett hål med måtten 100 x 210 centimeter. Man vill alltid lämna en springa mellan karm och dörrblad där isolering kan tryckas in, därför är dörren alltid mindre än hålet. Moduldörr på 10 x 21 är därför 98,5 x 207 centimeter stor. Ytterdörren kan vara antingen höger- eller vänsterhängd.

Material

 • Vinkelhake
 • Patronspruta till mjukfog
 • Vattenpass
 • Tumstock
 • Skruvdragare och bits
 • Hammare
 • Måttband
 • Dörr
 • Distanskilar
 • Drevmaterial

Köp ditt material här

byggmax
Över 49 800 produkter i sitt sortiment.
Till hemsidan
Visa Mastercard
 1. Ta loss den gamla dörren.
 2. Mät hålet. Kontrollera hålets höjdmått och lägg eventuellt in en bräda eller board för att justera hålet så att höjden stämmer. Om du använder ett mellanlägg kontrollerar du att det ligger i våg med ett vattenpass.
 3. Lyft ur dörrbladet. Det blir enklare att montera dörren utan själva bladet isatt.
 4. Stifta fast drevisolering. Lägg dörrkarmen på golvet och stifta fast drevisolering på tröskelstyckets undersida. Sätt sedan karmen på plats i väggens hål.
 5. Fixera med kilar. Se till att karmen sitter fixerat genom att kila in distanskilar (du sticker in dem från varje hål så att de möts). Du justerar enkelt tjockleken på kilningen genom att dra kilarna ifrån varandra eller trycka ihop dem. Sätt kilar i över- och underkant av karmens sidor. På så vis riskerar inte karmen att bågna på mitten. Kontrollera att karmen står i våg och lod med ett vattenpass.  
 6. Diagonalmät. Med hjälp av två spetssidiga lister (som du för in i varje diagonalt hörn) kan du kontrollera att karmen är helt rak och jämn. När listerna ligger med spetsen in i varje diagonalhörn gör du en markering på mitten av de två listerna. Byt sedan diagonalhörn och kontrollera nästa sidor – om färgmarkeringen hamnar precis kant i kant är alla hörn 90 grader. Om hörnen inte är räta kommer dörren att kärva när du öppnar och stänger den.
 7. Montera karmskruv. Hålen för karmskruvarna är redan förborrade när du köper en ny dörr. Börja med att skruva fast karmskruv på gångjärnssidan (endast det översta och understa hålet). Dra in karmskruven cirka 15 – 20 millimeter i karmen. Det beror på att du senare ska kunna täcka hålen med plastlock. Fäst sedan karmskruv på den andra sidan (översta och understa hålet). Avsluta med att skruva in de mellersta karmskruvarna och ta sedan bort distanskilarna. Kontrollera att karmen står i våg och lod med ett vattenpass.
 8. Mät breddmåttet. Med hjälp av ett måttband kontrollerar du måttet mellan karmsidorna, det gör du för att säkerställa att karmen inte bågnat på mitten. Om du behöver justera bredden använder du en karmskruvnyckel och justerar karmskruvarna (vänd på karmskruvnyckeln för att skruva ur karmskruven något). På så vis justerar du mitten av karmen.
 9. Justera skruvarna i slutblecket. Inuti slutblecket (där själva låset går in) finns vanligtvis två stödskruvar, skruva in dem så att skruvskallarna ligger tätt mot den intilliggande väggregeln. Det gör att låset fungerar bättre.
 10. Häng i dörrbladet. Häng fast dörrbladet i gångjärnen och kontrollera sedan att springan runt bladet är lika stort. Kontrollera även att dörrbladet ligger an mot karmen. Om du behöver justera dörrbladet i höjdled lyfter du av täckbrickan på gångjärnet. Använd sedan gångjärnets lodräta justerskruv för att antingen skruva in eller ut (då höjs eller sänks dörrbladet). Alla gångjärn ska vara i samma nivå. För att du ska kunna justera dörrbladet i sidled går du in till insidan av dörren och öppnar den. Vid gångjärnens insida finns gångjärnsskruvarna, lossa dem för att sedan kunna justera gångjärnsskruvarna in eller ut (använd en insexnyckel). Efter justering skruvar du återigen fast gångjärnsskruvarna.
 11. Täck skruvarna. Med plastlock täpper du för skruvskallarna.
 12. Justera läppen. I dörrens slutbleck sitter ”läppen”, det är två små urfasningar. Justera dem genom att bända dem försiktigt, på så vis kommer dörren ligga an mot karmen.
 13. Täta springan. Tryck in drevisolering mellan karm och vägg med hjälp av en vinkelhake eller tumstock. Drevmaterialet är remsor av mineralullsisolering. Tryck inte för hårt eftersom isoleringen tappar sin förmåga om den blir för komprimerad. Dreva både från in- och utsida och runt hela dörren (förutom tröskelsidan).
 14. Täta med bottningslist. Om det saknas en åldersbeständig plast kan du täta längsmed hela dörren med en bottningslist. Tryck in den på samma sätt som isolerremsan runt hela dörren. Avsluta med att foga med en mjukfog som du drar runt hela dörren.
 15. Montera lås och trycke.

Vanliga frågor och svar

Det beror på karmen skick och mått, är det i bra skick och måttet fungerar med det nya dörrbladet kan du behålla den gamla karmen.

Det är inte så svårt men det kräver noggrannhet och kontinuerlig mätning och kontroll med vattenpass så att dörren hamnar helt i lod och våg.

Bara materialet kan kosta mellan 5 000 och 30 000 kronor (beroende på typ av dörr och om den har särskilda funktioner som exempelvis inbrotts- eller brandsäkerhet). Om du anlitar en hantverkare för montering kostar det cirka 400 – 700 kronor i timmen (det tar oftast runt två timmar att byta en ytterdörr om allt material är i gott skick och finns på plats).

Relaterade artiklar