Hängrännor – så monterar du nya

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~7 minuter

Ett bra dräneringssystem är A och O för huset. Fukt är fasadens värsta fiende, men genom bra dränering, ångspärr och hängrännor kan du effektivt leda bort vattnet från fasaden.

Det finns ett par saker att tänka på när du ska montera hängrännor. Visste du till exempel att det är genom rännkrokarna du bestämmer fallet på hängrännorna? Det är viktigt att krokarna bockas på ett korrekt sätt för att hängrännorna ska kunna leda vattnet till stupröret. Här får du lära dig hur du monterar nya hängrännor.

Viktigt med rätt fall

Sätter du upp nya rännkrokar ska dessa sitta med ett avstånd på högst 60 centimeter från varandra. De kan antingen fällas in nederst på takstolarna eller längst ner på takfoten eller takfotsbrädorna. Det gäller att få till rätt vinkel. De nya hängrännorna ska ha ett fall på 2,5 millimeter per meter. De yttersta rännkrokarna ska sitta 10 centimeter från gaveln på vardera sida.

Förutom att rännorna ska ha en vinkel som går mot ena gaveln ska de även luta lätt ut från fasaden. Skulle rännorna sättas igen med smuts och löv forsar vattnet åtminstone ut från fasaden och inte in mot väggen. Du bestämmer fallet på rännkrokarna genom ett särskilt verktyg, krokbockare. Vill du inte köpa en sådan kanske du kan få låna en av återförsäljaren som sålde hängrännorna.

Tips!

Skulle långsidan på huset vara väldigt lång kan du behöva sätta upp flera stuprör. Annars finns risken att lutningen ser lite konstig ut.

Olika material på hängrännor

Förr i tiden var det vanligt att hängrännor och stuprör tillverkades av galvaniserad plåt. Men eftersom det materialet med tiden riskerar att rosta tillverkas dagens modeller ofta av PVC-överdragen plåt eller i material som är mer motståndskraftiga mot rost. Vanliga material för hängrännor är:

 • Aluzink. Har en livslängd på cirka 15 år. Har en melerad och blank yta. Aluzink är tillverkat av stål med en beläggning av aluminium och zink (aluzink). Mycket motståndskraftigt mot korrosion.
 • Zink. Har en livslängd på cirka 25 år. Har till en början en blank yta men får med åren en matt och grå färg (patinering). Mycket motståndskraftigt mot korrosion.
 • Stål plus. Har en livslängd på cirka 25 år. Har en relativt blank yta. Stål plus är tillverkat av stål men har en yta av magnesium, aluminium och zink. Mycket motståndskraftigt mot korrosion. Repas ytan repareras den av sig själv.
 • Koppar. Har en livslängd på cirka 20 år. Har till en början ett blankt utseende och kopparbrun färg men blir mörkare med tiden för att till slut ärga och bli ljusgrön. Mycket motståndskraftigt mot korrosion, den gröna ytan och patinerade ytan blir ännu mer skyddande än den nya kopparn.

Så här monterar du hängrännor med nya rännkrokar

 1. Markera lutningen på krokarna. Det enklaste sättet att få till rätt lutning är att lägga ut rännkrokarna bredvid varandra. Dra sedan ett lätt lutande streck med en penna och markera även med siffror (exempelvis 1 – 5) för att veta vilken krok som ska sitta var.
 2. Ställ in krokbockaren. Krokbockaren ställs in i valfri lutning och kroken läggs i bockaren. Se till att strecket du ritat ut hamnar vid den del i verktyget där bockningen ska ske. Sedan klämmer du ihop krokbockaren försiktigt och långsamt.
 3. Montera fast rännkrokarna. Skruva fast krokarna på taket och kontrollera regelbundet att de hänger med en svag lutning bort från fasaden. Du kan kontrollera det genom att använda ett vattenpass. Lägg vattenpasset på tappen och den yttre kanten av kroken.
 4. Kontrollera lutning från gavlarna. När krokarna är fastmonterade på taket är det bra att kontrollera själva fallet från gavel till gavel. Enklast är det att lägga ett längre vattenpass inuti krokarna. Skulle de inte ha ett perfekt fall kan du ofta enkelt vrida till dem lite själv.

Takets lutning

När du monterar rännkrokar på taket behöver du bocka dem för att fallet ska bli korrekt. För att kunna bocka krokarna i rätt fall behöver du veta vilken lutning taket har.

Så här tar du reda på takets lutning:

 1. Mät med tumstock. Håll en tumstock lodrätt vid takkanten och böj den sedan över taket. Nu har du fått takets vinkel på tumstocken.
 2. Rita av på ett papper. Lägg ut tumstocken på ett papper och rita av vinkeln du fått. Takets vinkel ska förlängas, rita därför ut ett längre streck.
 3. Lägg ut en rännkrok. Placera en rännkrok på pappret med ryggen mot den vertikala linjen. Passa in kroken så att dess spets ligger 30 millimeter under den förlängda taklinjen. Punkten där taklinjen skär krokens rygg märks ut med penna. Här ska en bockning göras.
 4. Mät ut resten av krokarna. Mät därefter ut resten av rännkrokarna genom att lägga dem bredvid varandra och märka ut var de ska bockas.
Hängrännorna ska monteras med ett fall utåt från fasaden.

Underhåll och skötsel av hängrännor

Hängrännorna är en viktig del av husets dräneringssystem och de skyddar fasaden och taket från att angripas av fukt. De leder bort regnvatten och för det vidare ner till marken. Men hängrännor kräver regelbunden skötsel, annars finns risken att de rostar och går sönder. I värsta fall fungerar de inte som de ska, vilket kan innebära att regnvattnet rinner över kanten. Blir fasaden fuktig kan det leda till frostsprängningar och röta i träpanelen. Med andra ord kan det bli dyrare att försumma skötseln än att köpa nya hängrännor.

Tips!

Det finns särskilda rännskydd som du kan montera fast på ovansidan av hängrännorna. De ser ungefär ut som ett nät och förhindrar löv och grenar från att falla ner i rännorna. Du behöver fortfarande rensa rännorna regelbundet eftersom löv kan täppa till dem.

Det är viktigt att rengöra och rensa ur hängrännorna minst en gång per år.

När standardstorlekar för hängrännor och stuprör togs fram en gång i tiden var det färre skyfall. I dag regnar det kraftigare och det betyder att rännorna och rören måste svälja mer vatten än de egentligen är skapta för. Det finns flera saker du själv kan göra för att säkerställa att stuprör och hängrännor fungerar som de ska, bland annat:

 • Rengöra regelbundet. Minst en gång per år och om det finns närliggande träd bör rännorna ses över oftare än så eftersom löv faller ner och orsakar stopp.
 • Laga eventuella skador. Dagens moderna stuprör och hängrännor är tillverkade i plast, PVC-överdragen plåt och andra rostförebyggande material. Bor du i ett gammalt hus och själv inte bytt ut systemet kan det dock hända att rännor och rör är tillverkade i galvaniserat plåt, vilket med tiden rostar.
 • Byta till större system. En hängränna på 100 millimeter och ett stuprör på 75 millimeter klarar i regel endast av att avvattna cirka 75 kvadratmeter. Det kan alltså vara aktuellt att byta ut systemet mot större dimensioner.
 • Sätta upp fler stuprör. Det går relativt enkelt att såga upp nya hål i rännorna för att montera upp fler stuprör, vilket effektiviserar vattenavledningen.
För att förhindra att grenar och löv ramlar ner och täpper igen hängrännorna finns särskilda rännskydd som monteras ovanpå.

Rengör rännorna och laga små skador

Det är viktigt att rengöra hängrännor och stuprör minst en gång per år. Rensa hängrännorna från löv, grenar och annat som fallit i. Samtidigt som du rengör kommer du även upptäcka eventuella skador i ränngavlarna eller rostiga krokar. Om du upptäcker en skada i rännan kan du enkelt laga den med en bit specialtejp tillverkad av bitumen. Tejpen fästs precis som vanlig tejp men kom ihåg att först avfetta området ordentligt innan. Då fäster tejpen bättre och kan täta en läcka i flera år.

Laga större skador

Om du upptäcker en stor skada eller ett stort hål är det bättre att kapa den delen och sätta upp en ny bit hängränna. Det är bra att kapa till en tillräckligt lång bit så att den går över två rännkrokar. Det finns även särskilda rännskarvar som du kan montera upp för att täta skarvar med.

Byt till större system

Om du upptäckt att ditt nuvarande system inte kan avvattna tillräckligt mycket kan du behöva byta ut hela systemet till ett nytt med större dimensioner. Då följer du helt enkelt steg för steg-guiden ovan. Du kan även bevara det gamla systemet och sätta upp fler stuprör.

Köp ditt material här

byggmax
Över 49 800 produkter i sitt sortiment.
Till hemsidan
Visa Mastercard
beijer bygg
Hitta ditt byggmaterial hos Beijer Bygg.
Till hemsidan
Visa Mastercard

Vanliga frågor och svar

Först behöver du mäta ut takets vinkel för att veta hur rännkrokarna ska bockas. De fästs sedan med ett avstånd på 60 centimeter från varandra. Ofta monteras rännkrokarna på takstolarna, alternativt längst ned på takfoten. Hängrännorna ska ha ett fall på 2,5millimeter.

Det finns särskilda rännskarvar som håller ihop två rännor.

Du kan ställa en lodrät och utfälld tumstock i kant med taket. Böj sedan ner tumstocken så att den ligger på taket. Nu har du fått fram takets lutning. Lägg tumstocken på ett papper och rita av lutningen.

Det är bra att rensa och rengöra hängrännor minst en gång per år. Finns det många omgivande träd kan rännorna behövas rensas oftare.