Byta panel på träfasad – kostnad för material och arbete

BYGG.se BYGG.se / Lästid: ~4 minuter

Har du en byggnad där fasadvirket har börjat att släppa eller ruttna är det hög tid att göra en renovering för att undvika fuktskador på huset och dess stomme. Ibland är kanske bara en enstaka bräda är dålig, men ofta kan hela fasaden behöva bytas ut.

byta träpanel

Rivning och förarbete

Att byta träfasad är ett stort jobb och om du är det minsta osäker rekommenderar vi att du kontaktar fackmän för att utföra arbetet. Om du vill utföra arbetet själv gäller det att du utför det rätt från början. När du rivit den gamla fasaden bör du inspektera bakomliggande material, som spikreglar och vindpapp, så att dessa är hela och inte har börjat att ruttna. Är de i gott skick kan du låta dessa vara kvar.

Är däremot vindpapp och spikreglar i dåligt skick måste du även byta ut dessa. Det här är ett mycket större jobb men det är viktigt att det blir gjort. Det är sedan noga att papp och spikreglar sätts upp korrekt, vilket avgörs av om du ska stående eller liggande panel. Du måste även bestämma vilket material du vill ha. Gran är det träslag som är populärast, mest prisvärt och som har en lång hållbarhet. Tänk på att fasaden ibland kan uppfattas som mer sliten än vad den är. Kanske behöver du endast byta några enstaka panelbrädor eller rengöra fasaden.

Tilläggsisolering

Om du ska byta hela panelen kan det samtidigt vara praktiskt och ekonomiskt smart att även passa på att tilläggsisolera huset. Det innebär förstås en betydligt högre kostnad än att enbart byta fasad, men samtidigt blir huset mer välisolerat vilket innebär mindre värmeförluster och lägre elräkningar. Det är dessutom en värdehöjande renovering.

Byta panel och kostnad för material

När du ska byta panel vill du förmodligen veta vad kostnaden för material är. Det går att köpa både obehandlade och grundmålade brädor. De obehandlade är billigare, men du måste då själv grundmåla dessa. Köper du panel som redan är grundmålade kan du vara säker på att kvaliteten är god. Har du stående panel välj brädor som når ända upp till taket på ditt hus – att skarva är något du bör undvika. Är ditt hus för högt kan du dela brädorna med ett droppbleck i mitten.

Har du ett hus som är omkring 130 kvadratmeter hamnar kostnaden för att byta fasad på cirka 60 000 kronor för materialet. Vanligtvis måste du hyra byggnadsställning eller en skylift. Kostnaden för dessa varierar men en byggnadsställning är billigast och kan kosta 500 – 600 kronor om dagen. Skulle du anlita en byggfirma hamnar kostnaden omkring 150 000 kronor, men då är allt inkluderat. Tänk på att kontrollera om du kan göra ROT-avdrag på dessa kostnader.

Montering av bottenpanel

När det är dags att montera träpanelen är det viktigt att sätta den hyvlade sidan inåt och att träets fibrer pekar nedåt. Det här ökar motståndskraften mot fukt så att du slipper byta träfasad igen. När du ska sätta den första brädan börjar du alltid vid en knut. Försök att sätta brädorna med ett mellanrum om 5 mm. Om det inte går hela vägen kan du kapa en bräda någonstans längs panelen.

Räkna i sådana fall ut var du ska ha smalare brädor så att du får en symmetri över hela husets fasad. I detta läge gör det inget om brädorna är olika långa nedtill då du kan såga till en rak kant senare. Har du valt brädor i cederträ eller lärk behöver du använda dig av rostfria spikar. När du spikat fast bottenpanelen är det dags att måla den i den färg huset ska ha.

Ytterpanel

Innan du spikar fast ytterpanelen, eller lockläkten, över mellanrummet mellan bottenpanelen, måste du täcka skarven mellan bottenbrädorna och taket. Du spikar fast en lämplig bräda och sätter den horisontellt. Därefter är det dags för lockläkt. Slutligen krävs ytterligare en horisontell bräda i nederkant på panelen. Denna ska luta utåt och blir en så kallad droppnäsa så att vatten rinner av panelen. Du är nu klar med att byta träfasad och behöver bara måla ytterligare en gång.

Köp din panel här

beijer bygg
Hitta ditt byggmaterial hos Beijer Bygg.
Till hemsidan
Visa Mastercard
Hitta en expert som kan byta din fasad

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

  • Mötesplats med 88 377 experter
  • Digitala avtal
  • Rikstäckande
  • Gratis offertförfrågan
  • Dokumenthantering av projektet
  • Kvalitetskontroll
  • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Vanliga frågor och svar

Ja, är du någorlunda händig är det inga problem.

Kostnaden påverkas av många faktorer, bland annat fasadens skick (är det endast panelen som ska bytas eller även underliggande läkt?), vilken typ av material fasaden är byggd av samt hur mycket av jobbet du ska göra själv.

Ungefär två veckor om huset är 120 m2 stort, dock är det väldigt varierande eftersom faktorer som tomten, framkomligheten och fasadens skick påverkar tidsåtgången.

Det går att byta fasaden hela året, men ska du passa på att tilläggsisolera och måla om hela huset är det bättre under maj – juli. Det är viktigt att vädret är torrt så att det inte kommer in fukt bakom panelen under själva fasadbytet.

Relaterade artiklar