Isolera miljövänligare med ull, halm, hampa och mossa

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Att isolera huset med fårull och mossa kan låta som uråldriga traditioner och på sätt och vis är det ju det. Men samtidigt är det en gammal kunskap med många fördelar. Är du intresserad av att hitta fler sätt att bygga hus på ett ekovänligt sätt? Då ska du fortsätta läsa.

”Miljövänligt” är sällan miljövänligt

När man pratar om byggnadsmaterial som är miljövänliga är de tyvärr sällan det. Nästan allt virke och alla material som används för att bygga hus innebär en belastning på miljön i form av produktion eller transporter. Även om du bygger hus av furu från svenska skogar innebär maskinerna som fäller träden en negativ påverkan på miljön. Vill du leva så miljösmart som möjligt handlar det om att återvinna redan befintliga material och givetvis i närmiljön.

Det finns dock vissa material du kan använda för att göra huset mer miljövänligt (om du bygger nytt eller restaurerar ett gammalt) – isolera med naturmaterial.

Naturmaterial och deras egenskaper

Mossa, halm, ull och hampa har använts i tusentals år som isoler- och byggnadsmaterial och inte bara i Sverige utan i andra delar av världen. Materialen är praktiska, lättarbetade och har många smarta egenskaper, helt utan tillsatser:

  • Ull. Fuktabsorberande upp till 35 %, vilket är en stor fördel ur isolersynpunkt. Ull innehåller dessutom aminosyror som helt naturligt binder skadliga kemikalier som formaldehyd, kväveoxid och svaveloxid. Resultatet blir renare inomhusluft. Eftersom ullen binder mycket vattenånga brinner den dåligt, vilket är bra ur brandsäkerhetssynpunkt. Ullen har även värme- och ljudisolerande egenskaper, vilket gör det till ett bra alternativ till isolering. Det krävs ingen skyddsutrustning för att arbeta med ullen vilket gör den bekvämare att montera. Du behöver inte ha får eller köpa dyra fårskinnspälsar till isolering, det finns färdigt fårullsdrev att köpa på rulle.
  • Halm. Halm är döda stjälkar från olika typer av sädesslag, exempelvis vete, havre, råg och korn. Beståndsdelarna i växtmaterialet är cellulosa, pentosaner, lignin och vax – med andra ord är beståndsdelarna mycket lika de som finns i trä. Halm har en naturligt bra isoleringsförmåga även om den är något lägre än vanliga isolermaterial som träfiber och mineralull. När man använder halm som isolermaterial täcker man ofta in den med obrännbar puts, vilket är bra ur brandsynpunkt. I regel bygger man med halm på två sätt: bärande och icke-bärande metod. Den bärande metoden innebär att man använder halmbalar som både är isolerande och bärande för hela huskonstruktionen. Icke-bärande metod innebär att man först bygger en husstomme i exempelvis trä eller stål och sedan använder man halmen som isolering.
  • Hampa. Hampa innebär flera fördelar som miljövänligt byggnadsmaterial. Dels är det en effektiv koldioxidsänka (det tar upp mer koldioxid under sin tillväxt än vad som släpps ut vid produktion), dels har hampa många naturligt smarta egenskaper. Det är till exempel svamp- och bakteriehämmande. Hampa som isolermaterial i mellanbjälklag, stegdämpning och som fönsterdrev är praktiskt eftersom materialet ”andas”. Med andra ord absorberar och utsöndrar materialet fukt. Hampa är även bra ur brandsäkerhetssynpunkt eftersom materialet har en hög antändningstemperatur. Även om materialet kan fatta eld inom några sekunder, slocknar den snabbt. När man köper hampaisolering består den ofta av flamskyddsmedel för att göra den ännu säkrare. Ett stort plus är att skadedjur och möss inte trivs i hampa.
  • Mossa. Mossa används inte till isolering i väggar utan som drevmaterial runt fönster och dörrar samt mellan stockarna i timmerhus. Mossa tenderar att kompakteras och krympa ihop vid torkning, därför behöver man ofta kontinuerligt dreva med mer mossa efter tiden. Kom ihåg att det inte ingår i allemansrätten att samla in större mängder mossa eller lavar. Bäst är det att rådgöra med markägaren innan.

Vanliga frågor och svar

Växtbaserad isolering är miljövänligare än exempelvis mineralull. Till exempel hampa, halm och cellulosaisolering.

Använder man halmbalar som är pressade till en densitet på 100 kilo/m3 hamnar lamdavärdet på cirka 0,045 W/m2K (watt per kvadratmeter och kelvin). Det rekommenderade isolervärdet ligger på 0,15 (för väggar). Ju lägre värde, desto bättre isolerförmåga.

Det är mer miljövänligt än många andra material eftersom det kommer från träd och växter. Dock innebär skövling av träd en miljöpåverkan.

Mineralull är vanligast i Sverige och råmaterialet är sten eller glas. Andra vanliga isolermaterial är träfiber, cellulosa, lättklinker och cellplast.

Relaterade artiklar