Ohyra i hemmet – så blir du av med skadeinsekter

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~14 minuter

Även om vi är befriade från otäcka tarantellor, ormar och andra farliga insekter finns det skadedjur även i svenska hem. Kanske har du själv upptäckt konstiga bett, sett spår av djur eller hittat oidentifierbara insekter hemma? Här går vi igenom några av de vanligare skadedjuren och hur du blir av med dem – en gång för alla.

Ohyra i skafferiet

Det är inte särskilt trevligt att öppna mjölpåsen och se att det kryllar av konstiga kryp. Men de flesta av skadedjuren i köket är faktiskt ofarliga, även om de inte är trevliga. Några av de vanligaste skadedjuren i skafferiet är:

 • Silverfiskar. Vanlig som ohyra i badrum. Den vanliga silverfisken är 10–15 mm, men det finns också en längre variant som kan bli upp till 18 mm. Både sorterna finns i både hus och lägenheter och trivs där det är fuktigt och varmt. Därför har du förmodligen sett dem även i badrummet. De har existerat på vår planet i över 300 miljoner år. Födan hittar de i avlagringar, till exempel sådana som bildas under avloppsventiler eller under galler. Den långsprötade silverfisken äter tapetrester och material med stärkelse. Det enklaste sättet att bli av med silverfiskar är hålla ordentligt rent. Städa ordentligt i skåp, lådor, under diskbänken och i skafferiet. Täta eventuella springor där de kan ta sig in.
 • Mjölbaggar. Som namnet antyder brukar man hitta mjölbaggar i mjölpåsen, men även i pasta och andra torrvaror. Mjölbaggen är enfärgad (svart eller brun) och blir mellan 5 – 6 millimeter lång. Den är svårare att bli av med än silverfisken men den kan enkelt upptäckas tack vare sin lukt. Om du upptäcker en stark och fotogenlikande doft (som kommer från ett sekret som de utsöndrar) i skafferiet kan det vara mjölbaggens gula larver. Varorna brukar få en gråaktig färg och kan också börja mögla. Alla matvaror som baggen tagit sig in i bör läggas i frysen några dagar innan du slutligen slänger dem. Har du dammsugit upp mjölbaggar ska du frysa dammsugarpåsen och sedan slänga den.
Mjölbagge
 • Brödbaggar. Ett annat skadedjur som gillar torrvaror som pasta, mjöl och bröd är brödbaggen. Den är rödbrun och cirka 2 – 4 millimeter lång. Larverna gräver små gångar i hårda matvaror som knäckebröd. Så om du upptäcker konstiga hål i knäckebrödet kan det alltså vara en indikator. Larverna brukar gräva gångar inne i hårda produkter. Se till att skafferiet och lådor där du förvarar mat är torra, rena och svala. Har de tagit sig in i förpackningar gör du på samma sätt som med mjölbaggarna – lägg förpackningen i frysen och släng den sedan.
 • Fläskängrar. Fläskängrar är små skalbaggar som äter animalisk föda, som kött, fisk och djurfoder. De är ganska praktiska och hjälpsamma när de befinner sig på husets utsida, då hjälper de till att äta upp döda smådjur. Fläskängrar känns igen på sitt ljusa tvärband som går tvärs över ryggen, det är prytt med 6 – 8 svarta fläckar. Larverna är mörkbruna och randiga med lång behåring. Fläskängrarna kan ta sig in från fågelbon och kan också utvecklas i torrfoder till hund och katt. Håll köket rent och frys förpackningar som du upptäckt fläskängrar i, innan du slänger dem.
 • Bananflugor. Egentligen inte ett skadedjur, men nog så irriterande ändå. De små flugorna älskar mogen frukt och jästa grönsaker, kvarglömda vinskvättar och blomjord. För att inte tala om rester som glömts kvar i diskhon. Har du någon gång haft stökigt i köket och glömt matrester lite för länge har du förmodligen bevittnat en svärm av bananflugor. Det beror på att en enda hona kan lägga 500 ägg per omgång och de kläcks inom åtta dagar. Enklaste sättet att bli av med flugorna, förutom regelbunden rengöring (släng matrester i tid), är att göra en fälla. Blanda honung, vinäger och diskmedel i ett glas och ställ ut här och där i köket så kommer flugorna strax vara ett minne blott.
 • Kackerlackor. Som tur är har kackerlackor ännu inte blivit lika vanliga som i andra länder, men de finns tyvärr även i svenska bostäder. Den största arten kan bli upp till 12 cm men i Sverige är det framförallt om den tyska kackerlackan som är vanligt, den blir 10–16 mm, den är aktiv på natten och gillar när det är varmt och fuktigt. Dessa skadeinsekter ger ifrån sig ett illaluktande sekret och förstör maten med sin avföring. De kan också sprida sjukdomar. Har de väl börjat föröka sig i huset är det svårt att få bukt med dem på egen hand – ring i stället Anticimex.
 • Svartmyror. Svartmyror är det mest sockerberoende av alla skadedjur på den här listan. De blir mellan 2 och 4 millimeter stora och äter allt som är sött. Ha inte kakor och socker framme på köksbänken, se till att försluta förpackningarna ordentligt. Torka genast upp saftspill, annars kommer myrorna lägga ut doftspår till boet som lockar hundratals familjemedlemmar till huset. Ett effektivt sätt att bli av med myrorna är att lägga ut myrdosor eller spraya med myrspray vid husets dörrar och fönster.
 • Möss. De tre vanligaste musarterna som trivs i svenska hus är husmus, mindre skogsmus och större skogsmus. De äter allt men tycker särskilt bra om spannmål och frön. Har du fruktträd på tomten bör du se till att städa upp gammal fallfrukt som annars lockar till sig mössen. Se till att soptunnan står en bit från huset och rengör köket ordentligt, särskilt vid diskhon där det samlas matrester. Täta även springor i fasaden, en liten mus kan trycka sig igenom springor som bara är en centimeter i diameter. Har du växter som klättrar på fasaden är det också en fara eftersom möss klättrar uppför dem och kan ta sig in genom fönster och ventiler.

Trägnagande skadedjur

Även om skadedjur i köket är äckligt och ofräscht, är de sällan farliga. Det finns dock insekter och små skadedjur som kan orsaka riktigt stora problem i huset. Trägnagare är en av dessa otrevliga små skadedjur och det finns flera typer inom familjen. Träätande skadedjur kan orsaka mindre eller större problem i huset, beroende på vilken typ som flyttat in. Tecken är gropar i trä och bjälkar, spåndamm längsmed listerna och små hål i trä.

 • Strimmig trägnagare. Vanligast att upptäcka i kök eftersom den tycker om drygt 20 grader och hög fuktighet. De äter sig in i trämöbler och träkonstruktioner, även böcker och papper som förvaras fuktigt. De gräver cirka 2 mm runda hål. Bästa sättet att bli av med dem är genom att skapa en torr miljö. Har du fått angrepp i möbler bör dessa luftas och torkas ur helt och hållet, då kan trägnagarna inte längre bo kvar.
 • Mjuk trägnagare. Den här lilla insekten kan skapa stora problem eftersom den ibland gnager sig igenom takpapp, vilket kan leda till fuktskador. Den tar sig in i olika typer av byggnadsvirke och barkrester. Har du upptäckt små flyghål måste du byta ut träet mot nytt. Undvik angrepp genom att ta bort allt trävirke med bark, eftersom insekten gräver slingrande gångar mellan träet och barken.
 • Envis trägnagare. Hittar du en sådan här innebär det att du har rötskadat trä hemma, dessa insekter lever nämligen bara i rötskadat trä. Larven arbetar med stor envetenhet, gräver cirka 2 mm breda gånger i virket och lämnar efter sig ett gulbrunt pulver. Se till att det inte finns rötskadat trä och kontrollera att miljön inte är för fuktig. Det bästa sättet att komma åt denna insekt är att åtgärda rötskadan.
 • Skäckig trägnagare. Det här är den största av alla trägnagare och den äter nästintill bara ektimmer. Den kan inte leva i torrt trä så om du upptäcker den hemma innebär det att du har fukt i virket. Ruttet virke ska bytas ut och behandlas med ett insekts- och rötmotverkande medel. De gör runda hål och lämnar efter sig ett fint mjöl i gångarna.
 • Kamhornig trägnagare. Inte särskilt vanlig men enkel att känna igen på grund av sina kamformade och stora antenner. Insekten angriper ofta lövträ. Kan bekämpas med 2 – 3 behandlingar av Boracol, ett behandlingsmedel mot både mögel och insekter som angriper trä.
 • Husbock. Tyvärr kan det dröja innan du upptäcker de 5 millimeter stora husbockarna och då kan skadorna redan vara omfattande. Den lämnar efter sig stora, ovala och fransiga flyghål och relativt stora spån blandat med borrmjöl. Husbocken är en mycket effektiv trägnagare som tar sig igenom virke, men endast barrträdsvirke, det vill säga furu och gran. Den urholkar träet och äter sig fram i slingrande gångar. Husbocken kan förstöra stora delar av en huskonstruktion. Var försiktig med att ta in gammalt timmer i huset, det innehåller ofta husbockar. Takbjälkarna är det byggnadsvirke som vanligtvis angrips eftersom värmen samlas nära taket och husbocken trivs bra där det är varmt. Du behöver professionell sanering för att bli av med husbock.
Husbock
 • Skeppsbagge. Den här baggen har invandrat från Nordamerika och finns framförallt i ruttet virke – den angriper bara redan rötskadat trä. Det ruttna virket bör bytas ut.
 • Hornsteklar. Hornsteklar påminner om ett bi eller en humla och de trivs inte inomhus och vill så snabbt som möjligt ta sig ut igen om de väl hamnat inomhus – vilket resulterar i att de gnager sig igenom allt från isolermaterial till undertak och sedan ut genom takbeläggningen. De är så skickliga gnagare att de till och med tar sig igenom blyplåt. Vanligtvis bekämpar man inte steklar eftersom de har stor nytta i naturen med pollinering. Vid stora besvär är det bäst att kontakta Anticimex.
 • Syrasteklar. Syrasteklar ingår också i familjen med bin, getingar och humlor och de kan ibland angripa nybyggda trähus. De upptäckts ofta genom små grunda gropar i fasaden. Bästa sättet att bli av med dem är att angripa larverna – ta bort ogräs som exempelvis skräppor och syror, då har syrastekelns larver ingenstans att bo.
 • Hästmyra. Den största av alla svenska myror är hästmyran, den blir mellan 6 och 18 millimeter lång. Om de börjar bygga bon i trämaterial kan de skapa problem eftersom de på sikt kan försvaga byggnadsdelar i huset. Se till att strypa myrornas tillförsel på mat genom att försluta alla matvaror ordentligt, gå regelbundet ut med soporna, våttorka golvet ofta (då tar du bort myrornas doftspår) och täta runt dörrar och fönster. Misstänker du större problem bör du kontakta Anticimex för vidare utredning.
Hästmyra

Bitande och stickande skadedjur

Skadedjur kan alltså upptäckas genom att du hittar små hål i trä eller spår av insekter i matvarorna. Men du kan även bli varse på ett mer smärtsamt sätt – genom bett och kliande utslag. Det finns några skadedjur som livnär sig på blod från bland annat människor.

 • Fågelkvalster. Vanligtvis lever fågelkvalster i fåglars fjädrar, men i brist på värddjur kan de ibland leta sig in till våra hem och angripa människor istället. De suger blod och betten kan ge irriterande utslag. Fundera på om det finns fåglar i närheten (kanske matar du fåglar i anslutning till huset?). Även övergivna fågelbon bör förstöras eftersom de kan vara en källa till spridningen. Har du stora problem bör du söka professionell hjälp med sanering.
 • Kvalster. Kvalster finns i stort sett överallt och de har blivit uppmärksammade som allergispridare. De trivs bäst i varma och fuktiga miljöer. Det är inte själva skadedjuret som orsakar allergier, utan dess avföring. Symtom är bland annat rinnande ögon, hosta och astma. Det bästa sättet att bli av med kvalster är att hålla hemmet rent och fritt från damm. Byt lakan ofta.
 • Loppor. Känner du att något biter dig eller har du upptäckt klåda och kliande utslag? Det kan vara loppor. De blir mellan 2 och 4 millimeter långa och kan således ses med blotta ögat. De biter och suger blod från människor och djur. Enklaste sättet att bli av med loppor är genom regelbunden och noggrann städning hemma. Var särskilt noggrann med hundbäddar och filtar som dina husdjur ligger på. Det finns även loppmedel att använda på djur om du misstänker att det är hunden eller katten som bär lopporna.
Loppor
 • Vägglöss. De är små och nattaktiva och angriper oss genom att suga blod från våra sovande kroppar. På dagtid gömmer sig lössen oftast i springor i sängens botten eller inuti springor i möbler. Symtom på bett från vägglöss är svullnad och rodnad med smärta och klåda. Den som reser kan råka få med sig vägglöss hem, likaså om man köper begagnade möbler. Förebyggande tips när du reser är att aldrig förvara resväskan på golvet eller låta den vara öppen. Lägg inte kläderna i hotellets byrå utan förvara dem i den stängda resväskan. Ta en titt under hotellsängen när du väl fått rummet. Om du upptäcker svarta små fläckar (ser ut som blecksträck) bör du byta rum. När du kommer hem bör du tvätta alla kläder och textilier i minst 60 grader. Allt annat du haft med dig på resan lägger du i plastpåsar som du fryser i en veckas tid. Kontrollera sedan resväskan och dammsug den ordentligt. Dammsugarpåsen ska också frysas innan den kastas. Har du väl fått in vägglöss hemma behövs professionell sanering. Kontrollera om du hittar små svarta fläckar (avföringen), blodfläckar på lakanet och synliga bett på kroppen. Ofta biter vägglössen där ytliga vener finns – hals, händer och fotleder.
Vägglöss och bett.

Fortfarande osäker på vad du hittat?

Hos Anticimex kan du få hjälp att identifiera skadedjur baserat på vad de äter, hur många ben de har och om det flyger eller kryper.

Insekter är bra indikatorer på fukt

Det är inte kul att få problem med skadedjur hemma, men vissa insekter och småkryp kan faktiskt vara hjälpsamma eftersom de fungerar som en indikator på fuktrelaterade problem du ännu inte upptäckt. Fuktbaggar är ett bra exempel, de skadar inte huset men de livnär sig på mögel. Hittar du en sådan kan det innebära att du har fukt i huset.

Stick hjälper dig bli av med skadedjur

Hos Stick.se hittar du bra medel mot hemmets vanligaste ohyra. Här kan du bland annat köpa fällor som attraherar och fångar in silverfiskar, insektsmedel som bekämpar kackerlackor och smarta varningsfällor som snabbt hjälper dig identifiera om du fått med dig vägglöss från resan.

LÄS MER / KÖP

Vanliga frågor och svar

Vägglöss och loppor är insekter som bits och suger blod.

Vägglöss och loppor.

Bland annat trägnagare, steklar och husbock.

Se till att fasaden är i gott skick utan några springor (där lägger annars husbocken sina ägg). Ofta behöver du professionell sanering för att bli av med problemet.

Hyresvärden.

Mjölbaggar är små och svarta skalbaggar som tyvärr är vanliga skadedjur i hemmet. De kan bland annat upptäckas i mjölpåsen.

Nej, silverfiskar bits inte.

Relaterade artiklar