Montera träfönster – så gör du

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Träfönster av hög kvalitet kan hålla i över 20 år, beroende på underhåll och skötsel. Med tiden blir dock alla fönster slitna och behöver så småningom bytas. Här går vi igenom hur du monterar ett nytt träfönster.

Träfönster i trävägg

Att montera träfönster i en trävägg skiljer sig lite från att montera ett stålfönster i en murad vägg eftersom fästartiklarna och infästningen ser olika ut. När du monterar träfönster är det viktigt att fönstret tätas ordentligt för att undvika drag. Om fönstret inte monteras korrekt kan det även bli svårt att öppna och stänga det. Beroende på om det är ett öppningsbart eller stängt fönster kan montaget se lite olika ut. Ett öppningsbart fönster levereras vanligtvis med bågarna glasade och redan insatta i karmen, medan fasta fönster levereras med glaset monterat i karmen. Det är lite enklare att montera ett öppningsbart fönster eftersom bågen enkelt kan tas ut under arbetet. Fönsterglaset väger en del så om du kan tar ur det under monteringen underlättar det. Fönsterkarmen kan du montera i träväggen med spik, träskruv, klippspik eller karmskruv.

Innan du börjar

Innan du köper nya träfönster är det bra att känna till fönstertypens egenskaper. Träfönster är väldigt hållbara, men de kräver mer underhåll än exempelvis fönster i aluminium. Du behöver regelbundet skrapa bort flagnande färg och måla om, samt täta springor och eventuellt byta ut ruttet trä. När du köper nya träfönster är det också viktigt att kontrollera U-värdet. U-värdet är ett värde som visar hur energieffektivt ett fönster är. Ju lägre U-värdet är, desto mer energismart är det. Moderna treglasfönster har ett U-värde på cirka 1,3 W/m2 (jämfört med en yttervägg som har ett U-värde på cirka 0,2 W/m2).

Montera träfönster – steg för steg

Det första du behöver göra när du monterar träfönster är att spika fast två stödbrädor – en i fönstrets ovankant och en nedtill. De ska hamna i liv med fasadens utsida. På det här sättet förhindras att fönstret inte kan råka trilla ut. Så här gör du:

  1. Lägg en smyg på fönsteröppningens underkant. Använd ett 10 millimeter tjockt salningsmaterial (fönstersmyg) på öppningens underkant på två ställen relativt nära hörnen. I vissa fall behöver du ta ut bågarna och ställa den tomma fönsterkarmen på plats i öppningen. Se till att ständigt kontrollera med ett vattenpass så att karmunderstycket hamnar i vågrät linje. Om du behöver justera vinkeln kan du öka smygen under karmunderstycket.
  2. Kila karmsidostycket. Kila parvis i ovan- och nederkanten mellan bägge karmsidostyckena och väggen. Kom ihåg att inte kila för hårt, utan lagom så att fönstret sitter på plats. Kom ihåg att justera fönstrets placering i förhållande till fasaden. Avsluta med att kila upptill på samma sätt som i underkant.
  3. Kontrollera diagonalerna. Använd två trästickor för att kontrollera att diagonalerna ser lika ut. Kontrollera med ett vattenpass att fönstret sitter i lod i både sidled och utåt och inåt. Ser allt bra ut fäster du karmen provisoriskt på några ställen. Det gör du för att kunna kontrollera att bågarna fungerar som de ska.
  4. Häng upp bågarna. Häng de försiktigt på fönstrets gångjärn för att kontrollera att de löper smidigt. Kontrollera hur springan mellan karm och båge ser ut, den ska vara lika stora runt hela fönstret.
  5. Fäst fönstret. Nu ska du montera fönstret permanent. Fönstret ska hamna strax under kilarna i sidostyckena (använd 100 x 34 trådspik, alternativt 100 x 10 träskruv eller 100 millimeter långa karmskruvar). Använd endast spik eller skruv i varmförzinkat stål eftersom det är mer väderbeständigt. Om det gäller ett öppningsbart fönster ska infästningen placeras i karmfalsen, det gör att den döljs när fönstret är stängt. Gäller det ett fast fönster kommer infästningarna att hamna synligt och innanför glaset.
  6. Täta springan mellan karm och vägg. Börja med att kapa eventuellt utstickande smyg längsmed fönsterkarmen. I springan som uppstår tätar du med cellulosafiber eller lindrev.
  7. Montera ångspärr. Den ska sitta närmast insidan av väggen. Peta in ångspärren (det kan vara en drevremsa med plastfolie eller en gummilist).

Tips!

Drevremsor används om utrymmet mellan karm och väggöppning är väldigt tight. Drevremsan kan med fördel läggas i kylen innan användning, då expanderar den långsammare och är enklare att kila in i utrymmet.

Vanliga frågor och svar

Olika hantverkare har olika timpriser, men ett riktmärke är cirka 1 000 till 2 000 kronor per fönster, då ingår endast själva arbetskostnaden och inte fönstret.

Olika fönstertyper har olika egenskaper och fördelar. Träfönster är inte lika hållbara som exempelvis fönster i aluminium eller PVC. Däremot kan träfönster underhållas och repareras på ett annat sätt, vilket ökar livslängden. När du köper fönster är det viktigt att du inte enbart jämför själva materialet, utan kontrollerar fönstrets U-värde (ett mått som visar hur energieffektivt ett material är). Energismarta fönster har U-värde på 1,2 eller lägre.

Träfönster kan hålla i cirka 20 – 30 år, beroende på underhåll och skötsel.