Reparationer du hinner på en helg

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~7 minuter

Droppande kranar, gnisslande dörrar och kärvande fönster. Irriterande små saker som egentligen inte tar så lång tid att fixa men som du ändå skjuter upp. Men nu är det dags – här är reparationerna du hinner på helg.

Knarrande trösklar

Varje gång du går över tröskeln till vardagsrummet hörs ett högt knarrande. Det beror ofta på att underarbetet inte är utfört på rätt sätt. Det kan även bero på att det underliggande materialet har satt sig under åren så att det har blivit ett litet utrymme mellan tröskel och golv eller att tröskeln skaver mot dörrkarmen. En enkel lösning är att fylla ut utrymmet med något, ungefär som när du viker ihop en servett för att stabilisera ett ostadigt bord. Så här reparerar du knarrande trösklar:

 1. Ta fram hammare, dorn, kofot och en plastbit eller liknande som kan användas som stöd.
 2. Ta bort golvlisten och bänd bort tröskeln med kofoten. Lägg sedan en bit plywood, masonit eller en plastbit på underlaget.
 3. Lägg tillbaka tröskeln. Provgå och tryck på tröskeln för att kontrollera om stödet du la under tröskeln åtgärdat knarret. Knarrar det fortfarande? Prova att lägg dit ytterligare en stödbit.
 4. Spika fast tröskeln. Montera fast tröskeln igen och kom ihåg att försänka listspiken med en dorn (ett verktyg som används för att göra försänkningar).

Dörrproblem

Om dörrhandtaget kärvar eller om låset känns trögt beror det ofta på att det saknas olja. Med låsolja kan du snabbt smörja ”systemet” och dörrhandtaget och låset bör fungera smidigt efteråt.

Lösa krokar

Har du krokar på väggen som vickar och känns lösa? Det kan du enkelt åtgärda med en plugg. Så här gör du:

 1. Ta Fram slagborrmaskin, spackel, plugg, bruk och spackelmassa.
 2. Ta bort lös puts och färg och den gamla kroken. Borra sedan ett nytt och större hål där det gamla satt. Tryck sedan in pluggen tills den ligger i nivå med väggen.
 3. Fyll igen hålet och där du tagit bort puts och färg med spackelmassa. Det är bra om du lägger cirka 3 – 4 millimeter med spackel. Täck för pluggen så att du inte råkar spackla igen den.
 4. Montera kroken i det nya plugghålet.

Skador på trägolv

Fula jack eller sprickor i trägolvet kan enkelt åtgärdas. Så här gör du:

 1. Ta fram träspackel och en sticka eller liknande som du kan använda för att blanda spacklet samt en spackel för applicering.
 2. Blanda spacklet enligt tillverkarens anvisningar.
 3. Använd spackeln för att applicera träspacklet i sprickan eller jacket. Låt torka.
 4. Träspackel kan behandlas på samma sätt som trägolvet, förutom att det inte kan betsas. Men det går bra att slipa spacklet, såga eller stämma ut om det behövs.

Droppande hängränna

Efter ett visst antal år brukar hängrännorna gå sönder eller rosta. Om du upptäckt ett hål som droppar kan du enkelt laga det. Gör så här:

 1. Ta fram sandpapper, rännskarv, kemiskt ren bensin och lim.
 2. Rengör området. Använd kemiskt ren bensin för att rengöra området där hålet finns. Slipa sedan rent med sandpapper.
 3. Kläm fast rännskarv. Nu täcker du för hålet med en rännskarv. Innan du monterar rännskarven applicerar du två jämna strängar med lim eller tätningsmassa på skarvbitens undersida.

Trasig kakelplatta

Du ser den varje dag – den spruckna kakelplattan i badrummet. Förhoppningsvis har du sparat några extra plattor (annars får du köpa en ny). Så här gör du:

 1. Ta fram hammare, mejsel, gummihammare, träbit, tygbit, fogrensare, spackel, gummispackel, kakelplatta, kakellim och kakelfog.
 2. Kratsa ur fogen runt den trasiga kakelplattan med hjälp av en fogrensare.
 3. Med hjälp av en hammare och mejsel kan du nu börja knacka sönder den trasiga kakelplattan och ta bort bitarna. Var försiktig så att du inte förstör det andra kaklet.
 4. När den gamla kakelplattan är borta tar du även bort det gamla bruket som fanns under plattan.
 5. Lägg ut fästmassan (kakellimmet) på den nya plattan.
 6. Tryck fast kakelplattan och knacka ner den försiktigt genom att först lägga en tyginklädd träbit mot kakelplattan och sedan knacka med en gummihammare.
 7. Blanda fogmassan enligt tillverkarens anvisningar. Dra sedan ut massan diagonalt över fogarna med gummispackeln.
 8. Torka bort överbliven fogmassa med en fuktig tvättsvamp.

Rinnande toalett

Om toaletten rinner bör du fixa det omgående eftersom det kostar pengar att låta vatten försvinna ut i avloppet. Gör så här:

 1. Skaffa eventuellt en ny packning.
 2. Ta bort cisternens lock. Vrid sedan utloppsventilens topp medurs ett kvarts varv, du känner när toppen lossnar.
 3. Lyft upp utloppsventilen ur cisternen men kom ihåg att notera hur den satt (det kan vara bra att ta ett foto).
 4. Från avloppsventilens botten tar du bort den gamla packningen. Rengör den ordentligt eller byt ut den mot en ny om den är sliten. Sätt tillbaka packningen.
 5. Sätt tillbaka utloppsventilen på samma sätt som den satt. Vrid den ett kvarts varv moturs.

Skeva dörrar

Både vanliga innerdörrar och skåpsdörrar kan med tiden börja hänga snett, det beror ofta på att skruvarna som håller gångjärnen på plats har fått ett dåligt fäste (hålen har blivit utvidgade). Så här löser du problemet med skåpsdörrar:

 1. Ta fram tvåkomponentsfiller och skruvdragare.
 2. Ta loss dörren genom att skruva av gångjärnen. Fyll igen skruvhålen med filler.
 3. Fäst gångjärnen igen. Nu har skruvarna något att fästa i och dörren bör sitta ordentligt igen.

Gäller det en innerdörr som hänger snett kan du ofta åtgärda det genom att justera gångjärnen. Alla dörrar kan dock inte åtgärdas på det sättet och då kan du istället behöva använda en gångjärnsriktare. Med den kan du vrida gångjärnet rätt. Du kan även lyfta upp dörren så den hamnar helt vågrätt genom att sätta in en liten metallbricka på gångjärnet. Så här gör du:

 1. Ta fram en gångjärnsriktare och en skruvdragare.
 2. Sätt gångjärnsriktaren på gångjärnet och dra den långsamt bakåt, då lyfts hela dörren upp och hamnar i nivå med karmen.
 3. På moderna innerdörrar går det inte alltid att använda en gångjärnsriktare, då kan du istället justera gångjärnets ställskruvar. Ibland har de blivit lösa, vilket gör i att dörren hänger snett.

Droppande kranar

Dripp, dropp, dripp, dropp – en droppande kran kan göra vem som helst galen. Men det går enkelt att åtgärda. Så här gör du:

 1. Ta fram rörtång, skiftnyckel och packning.
 2. Stäng av vattnet. Oftast sitter det en kran under handfatet som du skruvar på för att stänga av vattenflödet till kranen.
 3. Skruva loss handtaget. På kranens handtag sitter det oftast en liten skruv, lossa den. Ibland sitter handtaget väldigt hårt vilket antingen kan indikera att det finns ytterligare en skruv att lossa eller att skruven fastnat på grund av kalkavlagringar. Om det verkar vara kalkavlagringar kan du fukta området med ättika och låta det verka några minuter. Sedan brukar det gå enklare att lossa skruvarna.
 4. Ta bort skyddskåpan. När skruven eller skruvarna är lossade från kranen ska du kunna lyfta bort skyddskåpan, lyft rakt upp.
 5. Ta bort den gamla insatsen. När du lyft bort skyddskåpan kommer du se insatsen och den gamla packningen. Ta bort den och byt ut mot ny packning. Kom ihåg att kontrollera att ingångshålen passar de med dem som sitter på kranen. Ser allt bra ut är det bara att skruva fast skruvarna igen.
 6. Sätt tillbaka skyddskåpan. Fäst genom att skruva fast den lilla skruven på handtaget.

Vanliga frågor och svar

Du kan enkelt reparera en droppande kran, en hängande dörr eller en sprucken eller skadad kakelplatta.

Vanligt slitage gör att skruvarna i gångjärnen får sämre fäste. Det kan oftast åtgärdas genom att de gamla skruvhålen fylls med tvåkomponentsfiller. Äldre dörrar brukar kunna åtgärdas med hjälp av en gångjärnsriktare som ”lyfter upp” dörren.

Det finns träspackel som du kan använda i sprickor och jack. Du spacklar igen ojämnheterna i golvet och låter det torka. Sedan kan du behandla träspacklet på samma sätt som trägolvet (med undantag för betsning).

Relaterade artiklar