Fukt – allt du behöver veta

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

Fukt är ett vanligt problem i hus, särskilt i äldre hus. Men samtidigt måste det finns en viss mängd fukt, annars kan luften bli torr och orsaka problem som torra ögon och hals. Här går vi igenom fuktkvot, fukthalt, relativ fuktighet, ånghalt och daggpunkt.

Vad är fukt?

Fukt är helt vanligt vatten, det finns alltid en viss mängd vatten – vattenånga – i luften. Ju högre temperatur det är utomhus, desto mer fukt kan luften bära. För att byggnader och människor ska må bra krävs en viss mängd fukt – det ska varken vara för torrt eller för fuktigt.

När fukten blir ett problem

Ett problem som ofta uppstår, särskilt i hus med krypgrund, är att den varma utomhusluften kommer i kontakt med källarens kalla luft. Då bildas kondens. Det sker även under årets kallare månader då den kalla utomhusluften kommer i kontakt med värmen inomhus. Har man bra isolering och ventilation är det inte ett problem, men tyvärr uppstår många fuktskador i byggnadsmaterial, till följd av exempelvis kondens som inte kan ventileras bort.

Många byggnadsmaterial, som exempelvis trä, sväller och krymper när det absorberar eller avger fukt. För mycket fukt i trä kan leda till mögel och röta, eller till och med svampangrepp. Fukten påverkar då materialets beständighet och egenskaper. Fuktigt trä blir mindre hållfast. Virke kan även slå eller vrida sig när det torkar, vilket kan leda till springor eller hål i materialen.

Fuktkvot

Fuktkvoten definieras som kvoten av vattenvikten i ett fuktigt material, kontra samma kvot i det torra materialet. Man får fram en procenthalt genom att multiplicera kvoten med 100. Ett byggnadsmaterial i trä kan exempelvis ha en högre fuktkvot än jämviktsfuktkvoten (den fuktkvot som träet har då det är i jämnvikt med omgivningens klimat). Det innebär att träet kommer torka. Om fuktkvoten är lägre än jämviktsfuktkvoten kommer träet att bli fuktigt.

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet förkortas vanligtvis RF. Relativ fuktighet är ett mått på den mängd vattenånga som luften innehåller vid en viss temperatur och i förhållande till den mängd vattenånga som luften maximalt sett kan innehålla vid samma angivna temperatur. I Sverige är årsmedelvärdet för RF 80 %.

Ånghalt

Ånghalt är ett mått för storheten av mängden kilo vatten per kubikmeter. Ånghalt har beteckningen ”v”. Varm ånga har högre ånghalt och den räknas fram från den relativa fuktigheten och temperaturen.

Daggpunkt

Daggpunkten är den temperatur då den relativa fuktigheten når 100 % (om mängden vattenånga i luften är densamma). Daggpunkten kan aldrig vara högre än temperaturen. Vi människor föredrar en daggpunkt på cirka 16 grader eller lägre. Då känns nämligen luften behaglig och vare sig för varm eller för kall. Är daggpunkten högre, cirka 21 grader, upplevs luften istället som fuktig, klibbig och varm.

Köp fuktmätare hos Proffsmagasinet

Vanliga fuktproblem

Fuktighet i hus är sällan bra, men det finns vissa konstruktioner som är mer utsatta för fuktproblem:

 • Invändigt isolerad källarvägg. Om det blir fukt här behöver man vanligtvis åtgärda det med mekanisk sanering (exempelvis luktsanering eller mögelsanering). Isoleringen bör inte vara på väggens insida utan istället på utsidan. Det är bra att kontrollera att dräneringen fungerar som den ska samt installera ett yttre fuktskydd. Det finns även fuktsäkra målarfärger som kan användas på väggarnas insida.
 • Platta på mark med ovanliggande isolering. Betongplatta är en av de vanligaste husgrunderna i Sverige. Det kan bli problem med konstruktionen om markfukten kommer in i betongplattan och träreglarna. Eftersom det ligger en isolering ovanpå betongen kyls skiktet mellan isolering och betong ner, vilket leder till en för hög fuktighet. Vanligtvis krävs en mekanisk sanering för att åtgärda problemet och man återställer skadat virke genom att bygga en fuktsäker konstruktion, vanligtvis en mekanisk ventilerad konstruktion.
 • Uteluftsventilerad krypgrund. Krypgrunden är den husgrund som leder till flest fuktproblem. Problemen brukar vara störst under sensommaren. Det beror på att krypgrunden får sin ventilation underifrån, från utomhusluften. Under årets varmare månader, då utomhusluften är varmare än inomhusluften, ökar den relativa fuktigheten. Du kan ofta åtgärda problemet genom att installera en avfuktare och en tillhörande övervakningsenhet så att du kan kontrollera fuktigheten. I vissa fall måste du även byta ut skadat byggnadsmaterial.
 • Kallvind. Problem med fukt i kallvind orsakas vanligtvis av att ventilationen inte fungerar som den ska. Om ventilationen är bristfällig är det stor risk att fukten stiger uppåt till vindsutrymmet, vilket medför högre fukthalt där och problem med kondens. Det första du bör göra om du har problem med kallvinden är att se över den allmänna ventilationen i huset. Det är även bra att installera en mekanisk ventilation av husets samtliga våtrum. Det minskar avsevärt fuktlasten i huset.
Hitta en expert som kan hjälpa dig med fuktproblem

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 87 571 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Kontrollera huset

Det finns ofta lösningar på fuktrelaterade problem, men ibland är de omfattande och kan kräva rivning och nybyggnation. Innan du anlitar en fackman som utför en fuktmätning i huset, kan du kontrollera vissa saker själv.

 • Kontinuerliga kontroller. Genom att regelbundet kontrollera huset kan du snabbare upptäcka fuktproblem. Var uppmärksam på förändringar och använd dina sinnen – luktar det som källare? Då har du förmodligen någon form av fuktproblem. Du kan även kontrollera fukthalten med hjälp av en fuktmätare.
 • Städa upp i krypgrunden och källaren. Eftersom luften i källaren är kallare och fuktigare än det övriga huset är det viktigt att du håller det rent och städat. Låt inte gammalt virke ligga kvar, det kan leda till röt- eller svampangrepp som sedan sprider sig till friskt virke i husets konstruktion. En bra grundregel är att aldrig låta organiska material (exempelvis trä) ligga direkt mot kalla ytor.
 • Kontrollera frånluftsventilationen. I våtrum blir det betydligt mer fukt än i det övriga huset eftersom det bildas fukt och ånga från tvättmaskinen, duschen och badet. Kontrollera därför att frånluftsventilationen fungerar som den ska.

Cleverio AD100 Kompakt luftavfuktare med HEPA-filter

En kompakt luftavfuktare för mindre utrymmen, till exempel förrådet eller tvättstugan. Kan styras via app.

Pris: 1290 kr LÄS MER / KÖP

Vanliga frågor och svar

Relativ fuktighet är den mängd vattenånga som finns i luften vid en viss temperatur i förhållande till hur mycket vattenånga luften kan hålla vid samma temperatur.

Daggpunkten är den temperatur som luften måste kylas ner till för att det ska bildas vatten.

Fuktkvoten visar hur mycket lagrad fukt trä innehåller. Är fuktkvoten 15 % innebär det att varje kilo trä har 150 gram vatten lagrat.

Den relativa fuktigheten bör ligga mellan 30 och 60 %, det är bra fuktighet för inomhusklimat. Är den lägre än 30 % upplevs luften ofta som torr, medan den upplevs som klibbig och fuktig om den är högre än 60 %.

Fuktigheten bör inte överstiga 80 % och inte understiga 40 %. Du kan kontrollera den aktuella fuktigheten på SMHI.se.

Relaterade artiklar