Fem avfuktare – fem prisklasser

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~7 minuter

Om du upplever att hemmet är fuktigt, exempelvis i källaren, kan du torka ut luften med en avfuktare. Ibland kan det lösa problemet med ”källarlukt” och fukt Här går vi igenom vilka typer av avfuktare som finns, hur de används samt hur du ska tänka gällande storlek.

Olika sorters avfuktare

Luftavfuktare delas upp i tre kategorier: kondensationsavfuktare, sorptionsavfuktare och varmkondensering.

En kondensationsavfuktare används i fuktiga utrymmen och fungerar genom att avfuktaren suger in den fuktiga luften via en fläktventil. Luften leds sedan in i avfuktaren där den kyls ner. När den varma inomhusluften kyls bildas kondens som fångas upp i avfuktarens behållare. Det finns vissa varianter av kondensationsavfuktare som leder ut det kondenserade vattnet via en slang. Efter att kondensationsavfuktaren omvandlat den fuktiga luften till vatten värms det återigen upp och släpps sedan ut i utrymmet igen som torr luft.

Sorptionsavfuktaren fungerar på liknande sätt som kondensationsavfuktaren, men istället för att omvandla luft till kondensvatten torkar sorptionsavfuktaren luften. Tekniken i den här avfuktaren bygger på att luften blåser mot en fuktabsorberande platta, ofta en platta i kisel (som har absorberande egenskaper). Vattnet som absorberas leds bort via ett rör eller samlas upp i en behållare som töms. Den torra luften återinförs till utrymmet.

Varmkondensering är en teknik där fukten i luften först fångas upp i en absorbent och sedan torkas ut i en sluten tank. Därefter leds torr och varm luft ut medan vattnet samlas upp och töms.

Den vanligaste typen av avfuktare för privat bruk är kondensationsavfuktaren.  

Relativ och absolut luftfuktighet

Det finns olika sätt att mäta fuktigheten i luften: genom relativ eller absolut luftfuktighet.

  • Absolut fuktighet: gram vatten per m3
  • Relativ fuktighet: %

Absolut fuktighet är den massa vattenånga i en kubikmeter luft har. Hur stor mängd vattenånga luften har beror på luftens temperatur. Ju högre temperatur, desto mer vattenånga per kubikmeter, innan kondensationsprocessen börjar. Den absoluta fuktigheten är närmare fyra gånger så hög under sommaren som den är under vintern. Det beror på att temperaturen är högre under sommaren, vilket leder till att mer vatten avdunstar och mängden vattenånga ökar.

Relativ fuktighet är ett mått som beskriver hur stor mängd vattenånga luften innehåller vid en särskild temperatur, i förhållande till den totala mängden vattenånga vid samma temperatur. Till exempel kan den relativa fuktigheten ligga på 100 % om mängden vattenånga är maximal vid en viss temperatur. I dimmigt väder då det duggar är det inte ovanligt att den relativa fuktigheten ligger på 95 – 100 %.

Så fungerar en luftavfuktare

Även om de olika typerna av avfuktare skiljer sig lite från varandra, fungerar de ungefär på samma sätt:

  1. Luftuppsamling. Luften i utrymmet sugs in i avfuktaren.
  2. Kondensering. Inuti avfuktaren kondenserar luften genom att den kyls ner genom något slags kylelement.
  3. Vattenuppsamling. Kondensvattnet samlas upp i en behållare (eller leds vidare till golvbrunnen via ett rör).
  4. Luftuttorkning. Luften torkas genom att fukten absorberas.
  5. Torr luft. Den varma och torra luften leds ut i utrymmet igen som vattenånga.

Kontrollera innan köp

Det finns många typer av avfuktare och desto fler prisklasser. För att du ska bli nöjd med luftfuktaren är det viktigt att du kontrollerar vissa funktioner innan köpet. Om det gäller ett litet utrymme och där luften inte är allt för fuktig räcker det ofta med en mindre och billigare modell. Men vill du slippa tömma avfuktaren för jämnan kan det vara värt att investera i en dyrare variant där fukten avdunstar och återinförs i rummet (så att du slipper tömma en behållare). Fundera över följande punkter inför köpet:

  • Utrymmet. Hur fuktigt är utrymmet? Om du är väldigt orolig över fuktskador till följd av luftfuktigheten behöver du en hållbar avfuktare som klarar av att luftavfukta även om temperaturen är lägre.
  • Ljudnivå. En större avfuktare med högre prestanda låter ofta en del. Om du ska ha en avfuktare i sovrummet kan det därför vara bra att kontrollera ljudnivån. Det kan vara bättre med en mindre och tystare modell och istället tömma vattnet oftare än en stor och bullrig avfuktare.
  • Ventilationssystem. Om du upplever att luften är mycket fuktig kan det vara värt att se över det befintliga ventilationssystemet innan du köper en avfuktare. Den dåliga luften kan nämligen bero på att ventilationen inte fungerar optimalt. Att köpa en stor och dyr avfuktare kommer i så fall endast att bli en kapplöpning för att luften ska hållas torr. Istället kan det vara smartare att renovera eller byta ut ventilationssystemet.

Fem effektiva avfuktare

Eeese 10 liter – för små utrymmen

Uppsamlingskapacitet: 10 liter per dygn

Kvadratmeter: 40 m2

En liten och kompakt avfuktare med autoläge som styr fuktigheten i luften och absorberar överflödig fukt genom en uppvärmningsprocess. Avfuktaren har även en torkfunktion för kläder. Genom displayen väljer du torkfunktion för kläder, vilket endast har en strömförbrukning på 155 W, lägre än för en traditionell torktumlare. Avfuktaren är liten i sin design och enkel att flytta tack vare sina fyra 360-graders hjul och bärhandtag. Ljudnivån är låg (under 36 dB i steg 1 och 40 dB i steg två). När fuktnivån i luften är optimal stängs avfuktaren automatiskt av sig och startar av sig själv när luftfuktigheten stiger. När tanken är full stänger avfuktaren av sig själv. Det går att tömma tanken men det går även att koppla avfuktaren direkt till avloppet via en slang, vilket ger kontinuerlig dränering. Avfuktaren har ett tvättbart filter.

Köp här

Eeese 20 liter – för smidig användning

Uppsamlingskapacitet: 20 liter per dygn

Kvadratmeter: 100 m2

En tystgående och effektiv avfuktare som torkar luften i utrymmen upp till 100 m2. Avfuktaren kan kopplas till mobilen genom wi-fi och styras genom en app. I förhållande till sin stora vattentank är luftavfuktaren kompakt i sin design. Tanken rymmer fem liter vatten och du kan enkelt ställa in hur ofta avfuktaren ska vara igång genom en timerfunktion. Du ställer själv in vilken fuktighet du vill ha i luften. Då startar avfuktaren när fuktigheten är för hög och stängs av när önskad fuktighet är uppnådd. Avfuktaren har även en klädtorkningsfunktion, vilket innebär att avfuktaren absorberar fukten från kläderna och torktiden blir markant kortare än om kläderna endast torkar av sig själva. Du kan tömma tanken när den är full eller koppla avfuktaren till avloppet genom en slang. Då skapas kontinuerlig dränering och du behöver inte tänka på när det är dags att tömma vattnet.

Köp här

Woods 11,4 liter – för stora temperaturspann

Uppsamlingskapacitet: 11,4 liter per dygn

Kvadratmeter: 100 m2

En avfuktare som fungerar särskilt bra i kallare källarutrymmen. Den klarar av att avfukta luft i temperaturer ner till två grader och upp till 35 grader. Avfuktaren kan kopplas till avloppet för kontinuerlig dränering och har även en vattenuppsamlare på 11,4 liter. När tanken är full stänger avfuktaren av sig själv. Den har ett inbyggt antimögelfilter som renar luften ytterligare.

Köp här

Woods 41 liter – för stora utrymmen

Uppsamlingskapacitet: 41 liter per dygn

Kvadratmeter: 230 m2

En kraftfull avfuktare för större utrymmen eller för utrymmen med mer fukt. Avfuktaren har en vattenbehållare med kapacitet för 41 liter per dygn. Vill du slippa tömma tanken går det även att koppla avfuktaren till avloppet via en slang för kontinuerlig dränering. Förutom att avfuktaren torkar ut luften har den även ett EcoDefrost-system vilket innebär att den även har en avfrostningsfunktion. Avfuktaren har även ett unikt antimögelfilter som fångar upp mögelsporer. Filtret skyddar avfuktaren från damm.

Köp här

Drybox 19 liter – för luftsanering

Uppsamlingskapacitet: 19 liter per dygn

Kvadratmeter: 250 m2

En stor och kraftfull avfuktare som kan användas vid skadesanering och fuktkontroll. Avfuktaren kan avfukta utrymmen på upp till 250 m2 och samla upp 19 liter vatten per dygn. Avfuktaren är gjord för långvarig användning och lätt att använda. Kan användas för att påskynda lufttorkning vid nybyggen. Avfuktaren består av en absorptionsfläkt med en frånluftskanal för fuktig luft samt två kanaler för torr luft.

Köp här

Vanliga frågor och svar

Det varierar lite beroende på modell, men i korthet sugs fuktig luft in i avfuktaren via en fläktventil och leds sedan vidare till en förångare som kyler ner luften. Det gör att luften kondenseras. Vattnet fångas därefter upp i behållare medan den torra luften leds ut i utrymmet igen.

Det beror på hur stort utrymmet är. När du köper en avfuktare står det vilket utrymme den är till för.

Det beror på hur fuktig luften är och hur snabbt vattenbehållaren fylls. Vanligtvis stängs avfuktaren automatiskt av sig när tanken är full. Vissa modeller kan anslutas till avloppet för kontinuerlig dränering, då behöver du inte tömma vattentanken.

Avfuktare delas upp i tre kategorier: kondensationsavfuktare, sorptionsavfuktare och varmkondensering.