Hussvamp – husägarens mardröm

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~8 minuter

Hussvamp, eller Serpula lacrymans som den heter på latin, är något av det värsta som kan drabba en fastighet. I värsta fall kan svampen få träet att smulas sönder. Här går vi igenom hur du bekämpar hussvamp.

Kan finnas latent i trähus

Det är inte ovanligt att hussvampen finns latent i trähus. Däremot krävs det speciella förutsättningar för att den ska bryta ut och börja förstöra huset. Äkta hussvamp är den mest allvarliga formen av brunrötesvampar eftersom den på egen hand kan binda fukt och på så vis skapa sig en gynnsam miljö. Det krävs inte särskilt mycket fukt för att svampen ska få fäste, lite kondens från en kallvattenledning kan vara tillräckligt. Något som gör hussvamp särskilt jobbigt är att svampen ofta kan leva många år i det dolda, utan att utsöndra vare sig lukt eller synas. Det kan vara svårt att upptäcka den.

Olika typer av svamp i hus

Det finns ett trettiotal olika typer av svampar som kan få fäste i hus. En av de absolut farligaste och allvarligaste svamparna är just den äkta hussvampen. Den växer aggressivt (upp mot sex millimeter per dag) och gömmer sig väl. Den kan växa under lång tid bakom golv, lister och paneler och sprida sig över stora utrymmen innan den upptäcks. Äkta hussvamp är den enda svamptypen som klarar av att växa igenom en tegelvägg och angripa oorganiska material, exempelvis fogbruk och gips.

Faran med hussvamp är att den snabbt förstör hållfastheten i en träkonstruktion. Den äter sig igenom träbjälklag på några månader. Eftersom den binder fukt på egen hand behöver den inte särskilt mycket fukt utifrån utan den producerar vad den behöver själv. Det finns andra typer av rötsvampar:

 • Brunröta. Brunrötesvampen är den vanligast förekommande svampen i byggnader. Anledningen är att brunrötesvamp främst angriper virke som gran och furu, två träslag som ofta användas till byggnader. Den värsta varianten av brunröta är äkta hussvamp.
 • Vitröta. Vitröta är inte lika vanligt i byggnader eftersom svampen främst angriper lövträd, vilket inte är ett lika vanligt byggnadsmaterial. Vitröta bryter ned träets huvudbeståndsdelar. Först det bruna ligninet, sedan cellulosa och sist hemicellulosa.

Hussvamp symptom – så ser svampen ut

Det kan vara svårt att upptäcka hussvamp i tid eftersom den saknar lukt. Äkta hussvamp är roströd i färgen men blir vit av solljus. Svampens ovansida är skorpig och skrovlig och det är på själva ytan som sporpulvret bildas. En husägare har tur om hen upptäcker det kanelliknande och dammiga pulvret på golvet, då har svampen inte hunnit angripa huset för mycket. Svampen sprider sig genom mycelsträngar som den även transporterar näring och vatten genom. Hussvamp kan ligga i ”dvala” under många år men helt plötsligt börja växa snabbt undre rätt förhållanden, till exempel en fuktskada i huset. Träkonstruktioner som är lagom fuktiga blir näring till svampen. Följande förutsättningar krävs för att äkta hussvamp ska kunna växa:

 • Stillastående luft
 • Temperatur mellan 20 – 25 grader
 • Hög luftfuktighet
 • Tillgång till kalk

Svampen klarar inte av att växa och leva i minusgrader eller över 40 plusgrader. Dock kan svampen överleva i kyla, den går då i dvala och vaknar upp när det blir varmare. Ytterligare ett problem med hussvamp är att den, efter att ha fått fäste i ett hus, även kan börja angripa torrt virke.

Så förebygger du hussvamp

Det bästa sättet att gardera dig mot hussvamp är att kontrollera huset, helst två gånger per år. Alla byggnadsdelar ska vara så torra som möjligt. Går du igenom huset varje år kan du hinna upptäcka en eventuell läcka eller fuktskada och åtgärda den innan hussvampen får fäste. Hussvamp dras nämligen till fukt, ungefär som getingar dras till socker. Det är särskilt viktigt att kontrollera taket regelbundet och även hängrännor, brunnar och våtrum. Inför ett rejält regnoväder är det bra att kontrollera hur bra vattnet leds bort av hängrännor och stuprör, ibland behöver dessa bytas ut om dimensionerna verkar vara för små för mängden vatten (det märks genom att vattnet forsar över kanten och inte leds ner till stupröret). Kontrollera även krypgrunden för att se hur fuktigt det är. Det är viktigt att krypgrunden är torr.

Var uppmärksam på hussvampsymptom, till exempel:

 • Sporpulver (ser ut som om någon hällt kanel på golvet).
 • Fruktkroppar (de är sällan synliga men om de syns kännetecknas de av sin platta och tunna form med vit eller vitgul kant med brunröd fyllning).
 • Färska fruktkroppar (ser ungefär ut som vitt badskum)

Det är inte helt ovanligt att även hitta svampangrepp som helt stannat av. De kan ibland upptäckas när man restaurerar huset. Man kan exempelvis hitta något som ser ut som trasiga rester av spindelväv, ofta på murverket där bomputsen fallit ned. Denna ”spindelväv” är i själva verket tjocka mycelsträngar av hussvampen. Strängarna ger ifrån sig ett knäppljud när de böjs.

Så här kan du undvika angrepp av hussvamp:

 • Se till att grunden är fuktfri och att ventilationen fungerar som den ska.
 • Se till att hängrännor och stuprör effektivt leder bort vatten från fasaden.
 • Kontrollera att inga vattenledningar läcker.
 • Kontrollera krypgrunden så att den är helt torr och ren.
 • Ta bort buskar och växter som växer inpå husgrunden.
 • Förvara inget organiskt material i krypgrunden.
 • Se till att inga möbler står intill väggarna i källaren.

Så bekämpas hussvamp

Om du misstänker att du har drabbats av ett hussvampangrepp är det alltid bäst att kontakta en saneringsfirma som kan komma och kontrollera bostaden. Vid minsta misstanke bör du ta tag i saken eftersom äkta hussvamp växer snabbt och aggressivt. Har du tur kan firman sanera hussvampen relativt smärtfritt. Men det kan också bli en mycket kostsam historia. Om det visar sig vara hussvamp behöver saneringen påbörjas omgående. Det är ett krävande arbete att få bort hussvampen och allt angripet byggnadsmaterial måste avlägsnas och brännas upp. Dessutom behöver man även inom en viss säkerhetszon (en meter runtom det drabbade området) avlägsna även det friska virket. Arbetet sker minutiöst och noggrant. Det räcker med att en enda spor (cirka en hundradels millimeter) överlever saneringen för att ett helt nytt angrepp kan starta. Det är ganska svårt att helt och hållet eliminera hussvampen. Istället satsar man på att få svampens tillväxt att stanna upp och gå i dvala. Har du väl fått hussvamp behöver även lösa föremål saneras. Ofta behöver man elda upp möbler, prylar och kläder eftersom det är för svårt att sanera den typen av fibrer. Hussvamp är svårt att sanera från kläder eftersom de sprider sig på nytt extremt snabbt.

Falsk eller äkta hussvamp

Äkta hussvamp är en aggressiv rötsvamp som klarar av att leta upp näring långt bort. Till exempel kan äkta hussvamp med hjälp av sitt långa rotsystem ta sig över 20 meter bort från fuktangreppet i jakt på föda. Den kan även ta sig över andra material, exempelvis glas, plåt och plast. Vanliga rötsvampar kan endast klättra över material som de får näring ifrån.

Äkta hussvamp behöver kalk för att överleva. Därför kan det ofta uppkomma hussvamp i samband med installation av en ny skorsten eller andra murverk. Det är bra att hålla koll på just skorstenen samt köpa en kåpa att sätta ovanpå så att inte vatten samlas inuti.

Falsk hussvamp är andra typer av rötsvampar eller källarsvampar som inte är lika aggressiva som äkta hussvamp men som ändå kan skapa bekymmer.

Täcker din försäkring hussvamp?

Det är inte alltid den vanliga hem- och villaförsäkringen täcker angrepp av svamp i hus, särskilt inte hussvamp. En del försäkringsbolag ersätter skador av hussvamp, men det är lika vanligt att de inte gör det.  Ibland ingår ersättning för skador på en vanlig villa men inte på fritidshus. När du flyttar in i ett hus bör du alltid kontrollera exakt vad som ingår i försäkringen. Det går ofta att köpa en tilläggsförsäkring för att skydda huset mot hussvamp. Kom ihåg att även kontrollera exakt vilken rötsvamp som försäkringen täcker.

Vanliga frågor och svar

Det kan vara svårt att upptäcka hussvamp eftersom den sällan visar sig förrän det är för sent. Några tydliga tecken är dock ett kanelliknande pulver längsmed väggarna. Aggressivare angrepp av hussvamp ger även ifrån sig en doft av champinjon.

Kostnaden för sanering varierar väldigt mycket och beror på hur stor skadan är. Om hussvampen inte hunnit sprida sig till ett stort område kan den snabbare och enklare tas bort. Man behöver riva allt angripet virke plus en meter runtomkring av friskt virke. I värsta fall är hela huset angripet och i riktigt mardrömslika scenarion kan hela huset behöva brännas ner.

Äkta hussvamp är inte lika farligt för hälsan som exempelvis svartmögel. Den har inte visat sig avge några mögelgifter. Däremot kan hussvamp ändå medföra hälsofarliga risker, bland annat kan den orsaka allergiska reaktioner, särskilt om man redan har astma eller atopiska eksem. Huset behöver inte vara väldigt angripet av hussvamp för att luftvägarna ska bli irriterade.

Vid större angrepp luktar äkta hussvamp som champinjoner.

Det är ganska vanligt att ha hussvamp utan problem. Svampen kan nämligen ligga i dvala under många år utan att någonsin angripa fastigheten. Så länge svampen inte har tillgång till fukt, värme, stillastående luft och kalk angriper den inte fastigheten. Det har dock blivit vanligare med hussvampsproblem på grund av att klimatet blir varmare.

Äkta hussvamp skiljer sig en del från andra rötsvampar på så vis att den kan transportera vatten flera meter genom sitt mycel. Den kan dessutom klättra över oorganiska material som stål, plast och glas för att hitta föda. Detta gör den farligare och mer smittosam än andra rötsvampar vars tillväxt avstannar när de möter oorganiskt material. Svampens sporer kan spridas men det krävs andra förutsättningar för att svampen faktiskt ska börja angripa fastigheten.

Den kan vara antingen gulgrå eller rödbrun och består av tjocka och oregelbundna ”kakor” med en bred vit kant. Texturen på svampens ovansida är skorpig och det ligger ofta ett brunt pulver av sporer ovanpå.

Relaterade artiklar