Fuktmätare – så fungerar den

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Dold fukt kan orsaka stora problem i form av mögel och påväxt av rötsvampar. Det är inte alltid det luktar unket och instängt när luften är för fuktig, då kan det vara svårt att upptäcka problemet. Med en fuktmätare kan du genast se hur mycket fukt ett material innehåller.

Användningsområden

En fuktmätare kan användas till många saker, bland annat kan du kontrollera luftfuktigheten i källaren för att försäkra dig om att luften är lagom fuktig eller om du behöver utföra någon åtgärd. Till exempel kan du ofta rätta till för fuktig luft genom att köpa en luftavfuktare. Inomhusluften bör ha en fuktighet på 35 – 65 %. Är luften fuktigare föreligger högre risk för fuktskador. Med en fuktmätare kan du enkelt kontrollera fukten i luften under en period för att se om luftavfuktaren fungerar eller om du behöver göra något mer.

Ett annat användningsområde för fuktmätaren är att kontrollera trall och brädor innan du börjar måla. Om du nyligen byggt ett staket som ska målas bör du kontrollera fuktigheten i träet först. Är det för fuktigt kanske färgen inte fäster ordentligt. Träet bör inte ha mer fuktinnehåll än 18 % innan du målar.

Många använder även fuktmätare för att kontrollera när veden är tillräckligt torr för att elda. Ved bör också ha mindre fuktinnehåll än 18 %, annars brinner elden sämre och det ryker mycket. Eldar man regelbundet med fuktig ved riskerar även sot att sätta sig i skorstenen, vilket kan orsaka brand om det blir för mycket sot.

Olika typer av fuktmätare

Fuktmätare finns i många modeller och används bland annat på väderstationer. Den typ av luftmätare som då används kallas för hygrometer. Andra typer av fuktmätare:

  • Daggpunktsmätare. Den här fuktmätaren mäter luftens daggpunkt och noterar vid vilken temperatur det sker. Daggpunktsmätaren består av en mindre spegel med kylning, termometer samt en ljuskälla och en fotodetektor. Spegeln börjar kylas ned till dess att kondens bildas på den. Ljuset träffar sedan spegeln och intensiteten kan mätas med fotodetektorn. Vid punkten för kondens minskar ljusintensiteten och kylningen avbryts. Därefter ökar temperaturen och kylningen återupptas. På det här sättet har spegeln just den temperatur där det bildas dimma. Temperaturen på spegeln mäts och det är den temperaturen som kallas daggpunktstemperatur.
  • Psykrometer. Ett instrument som används för att mäta innehållet av vattenånga i en luftpelare. Psykrometer används inom meteorologi eftersom man behöver känna till vattenångan i atmosfären för att kunna säkerställa fuktighetsgraden. Psykrometern består av två termometrar – en torr och en våt (känselkroppen är inlindad med en fuktig tygbit). Vid avdunstning går det åt värme, därmed visas en temperatur i den våta termometern. Temperaturen är lägre än för den torra termometern. Temperaturskillnaden mellan termometrarna talar om hur fuktigt det är.
Hygrometer

Fuktkvot och relativ fuktighet

Man kan mäta fukt på flera sätt, varav de vanligaste metoderna är fuktkvot och relativ fuktighet.

  • Fuktkvot. När man mäter fuktkvot visas vikten av en viss mängd vatten i en viss volym i ett material, jämfört med vikten i samma material fast när det är torrt. Man använder ofta trä eller något annat homogent material.
  • Relativ fuktighet. När man mäter luftfuktighet med relativ fuktighet mäts fukten i materialets luftporsystem. Relativ fuktighet (RF) anger mängden vattenånga i förhållande till luftens maximala mängd vattenånga som luften kan innehålla vid den aktuella temperaturen.

För att mäta fuktkvoten tar man en provbit av materialet och väger det. Sedan torkar man materialet i 105 graders ugnsvärme. Sedan väger man återigen materialet. Då ser man direkt hur stor vikt som bestod av vätska.

Vanliga frågor och svar

Det finns många lättanvända fuktmätare att köpa i byggvaruhusen. De visar hur mycket fukt ett material innehåller.

Det finns flera prisklasser att välja och olika fuktmätare har olika funktioner. Vilken du bör köpa beror på vad du behöver mäta.

Mellan 30 och 60 % är lagom. Är det mindre än 30 % fukt i luften upplevs den som torr och är fukten högre än 60 % ökar risken för fuktskador.

Mellan 30 och 60 % är lagom. Ofta behöver man köpa en luftavfuktare för att luften i källaren inte ska vara för fuktig. Även högre temperatur kan torka ur luften.