Kondens på fönstren

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Immiga fönster är inget ovanligt och det är sällan något att oroa sig för. Men om du upplever stora problem med fukt kan det vara bra att åtgärda dem. Kondens är trots allt fukt som riskerar att tränga in i fönstrets omgivande trä, där röta kan uppstå.

Därför bildas kondens

Kondens bildas på fönsterrutor när den varmare och fuktigare inomhusluften träffar en kallare yta, exempelvis fönsterblecket eller rutan. Under sommaren bildas sällan kondens eftersom det inte är särskilt stor skillnad på inomhus- och utomhustemperaturen. Det är sällan farligt med kondens på fönstren, men det beror förstås på hur stora problemen är. Mycket kondens blir så småningom små vattendroppar som rinner längsmed fönstret. Om vattnet rinner till närliggande trä runt fönstret och inte torkas bort (antingen av sig själv eller av dig) kan det leda till fuktrelaterade skador som mögel och röta.

Invändig och utvändig kondens

I de allra flesta fall ligger kondensen på insidan av fönstret, det beror alltså på att yttertemperaturen är kallare än innertemperaturen. Ju fuktigare luft det är i hemmet, desto större risk för kondens. Välisolerade fönster har inte kondensproblem i samma utsträckning eftersom de inte blir lika kalla som ett sämre isolerat fönster. Därför är det vanligare med imma på äldre fönster.

På välisolerade fönster är det däremot vanligare med utvändig kondens, eftersom de släpper ut väldigt lite värme genom glaset. Yttersidan av fönstret kan därför ha en temperatur som ligger mycket nära yttertemperaturen. Ibland kan temperaturen på det yttre glaset till och med falla under luftens daggpunkt, vilket är den temperatur då den relativa luftfuktigheten* når 100 %.

*Relativ luftfuktighet är ett mått som förklarar hur stor andel av luften som är fukt – i relation till den totala mängden fukt luften kan innehålla utan att bli kondens.

Den vanligaste tiden för utvändig kondens är mellan augusti och november, särskilt under kyliga kvällar och nätter. Utvändig kondens är sällan något att oroa sig för eftersom det indikerar att fönstret har ett lågt u-värde och isolerar bra. Dessutom är utsidan på ett fönster vattenbeständigt och skadas inte av fukt på samma sätt som det invändiga fönstret.

Kondens mellan rutorna

Ibland kan det bli imma inuti fönstret, mellan det inre och yttre glaset. En orsak till det kan vara att varm rumsluft läcker igenom på grund av att tätningen mellan karmen och bågen är dålig. Det är svårare att bli av med den typen av kondens och det bästa är förmodligen att ta isär rutorna och torka rent och sedan täppa igen tätningen eller sätta ny för att lösa problemet.

Så åtgärdar du problem med fuktig luft och kondens

Om du har problem med fuktig luft inomhus och kondens på rutorna finns det flera saker du kan göra för att åtgärda problemet.

  • Luftavfuktare. Den drar in den fuktiga luften och absorberar vattnet som droppar ner i en behållare. Det finns många olika typer av luftfuktare, olika stora och med olika kapacitet, rådgör därför med leverantören så att du väljer en luftavfuktare som är avsedd för utrymmet i fråga.
  • Värmeelement. Om kondens på rutorna beror på kallras kan du ställa ut ett värmeelement under fönstret. Då bildas en uppåtgående luftström som värmer upp den inre fönsterrutan, vilket motverkar kondens.
  • Badrumsfläkt. Om du har problem med fukt i badrummet har du förmodligen märkt det i form av kondens på speglar och väggar eller av en unken lukt. Prova att installera en badrumsfläkt och se om det hjälper.
  • Nya fönster. Om du har stora problem med såväl kallras som kondens på rutorna, kan det vara på tiden att byta ut gamla fönster mot bättre isolerade modeller.

Relaterade artiklar