Husägare – så behåller du grannsämjan

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~7 minuter

Vill du slippa granngnissel? I så fall ska du fortsätta läsa. Här går vi igenom regler och bestämmelser som villaägare behöver följa för att inte grannsämjan ska bli lidande.

Svårt att tyda bestämmelserna

Det är lite komplicerat att vara husägare eftersom lagstiftningen för privatbebyggelse inte alltid är enkel att tyda. De flesta människor vet hur man uppför sig och behandlar sina grannar med respekt. Till exempel kanske man inte har musiken på högsta volym mitt i natten (om det inte är en fest, men då kan det vara bra att förvarna grannarna om det). Men hur är det med andra saker, kan man ha lamporna på hela natten? Eller låta sina husdjur gå på grannens tomt?

Jordabalkens tredje kapital om privatbebyggelse reglerar rättsförhållandet mellan grannar. Här står det bland annat att ”var och en vid nyttjandet av sin eller annans fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen”. Ja, den meningen lämnar kanske en del att önska eftersom tolkningsutrymmet är stort. I Miljöbalken regleras också förhållandet mellan grannar, till exempel när det kommer till att ta hänsyn till varandra och inte föra oväsen. Men även om det till viss del är reglerat i lagen hur man ska uppföra sig som granne finns det bättre sätt att kommunicera än att hota med diverse lagparagrafer. Rak och tydlig kommunikation kommer du betydligt längre med.

Här är några situationer där det kan vara svårt att veta vad som gäller.

Gäststuga

Planerar du att uppföra en gäststuga på tomten? Vill du slippa bygglov får huset inte vara större än 15 m2. Höjden får som mest vara tre meter och minsta avstånd till granntomten 4,5 meter. Ett sådant hus kan antingen användas som gäststuga eller friggebod. Det går bra att uppföra två stycken, men deras totala yta får inte överstiga 15 m2.

Behöver du mer utrymme kan du bygga ett attefallshus istället. Det får vara 30 m2 och ha fyra meter till taknock. Här krävs dock en bygganmälan och ett startbesked, vilket inte krävs när du bygger en gäststuga (friggebod). Vill du bygga större eller placera stugan närmare tomtgränsen krävs både bygglov från kommunen samt godkännande från den berörda grannen.

Tillbyggnad

Det går att göra en tillbyggnad till bostadshuset under förutsättning att tillbyggnaden inte är större än 15 m2 samt inte står närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Tillbyggnad kräver bygganmälan och startbesked.

Pool

Det krävs sällan något bygglov vid poolbygge, däremot krävs vissa säkerhetsåtgärder. Du kan även behöva marklov, i alla fall om du schaktar så pass mycket att markens höjdläge förändras avsevärt. Ska poolen anslutas till det allmänna vatten- och avloppsverket behöver du göra en bygganmälan. Det är alltid bäst att kontrollera vad som gäller genom att kontakta byggnadsnämnden i din kommun. Ibland förekommer lokala avvikelser.

Altan

Vill du bygga en uteplats i anslutning till huset är det sällan några problem. Normalt sett behövs inget bygglov, men storleken på uteplatsen måste vara rimlig (vilket är en tolkningsfråga) och altanen får inte ligga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Ligger uteplatsen inom 3,6 meter från huset går det bra att sätta upp en mur eller ett plank, det får som högst vara 1,8 meter.

Avskärmningar mot granntomten

Om du vill sätta upp en häck, ett plank eller ett staket vid tomtgränsen går det bra, men det är alltid bäst att kontrollera med grannen först. Om grannen inte går med på det är det bättre att flytta in staketet eller häcken en halvmeter på tomten. Det är viktigt att prata med grannen eftersom han eller hon kanske också vill ha ett staket. Då måste ni komma överens om vem som ska sköta om staketet (måla om och så vidare). Planterar du en häck på tomtgränsen kan grannen kräva att du ska klippa grenarna även på hens tomtsida. Annars har grannen rätt att göra det själv.

Belysning

Har du belysning hemma som lyser rakt in i grannens hus? Det kan bli en källa till missnöje, även om grannen inte har särskilt mycket att säga till om. Men prata med varandra och försök komma överens – kommunikation är alltid bäst. Om grannen ber dig vinkla en lampa åt ett annat håll eller hålla en lampa släckt om natten, kanske du kan besvara grannens böner. Men det är möjligt att du har sensorstyrd utomhusbelysning som aktiveras av sig själv, då får grannen nog lära sig tåla ljuset.

Husdjur

Oavsett om din granne älskar djur eller fullkomligt avskyr dina fyrfotade älsklingar har han eller hon ingen rätt att kräva att katter eller hundar ska hållas instängda. Däremot får din granne såklart ta till vissa metoder för att få bort djuren från sin tomt. Brukar din katt utföra sina behov i grannens rabatt? Grannen har exempelvis rätt att lägga citronsyra i rabatten eller täcka över den med en fiberduk för att förhindra att katten använder jorden som toalett. Grannen får även spraya vatten på djuren för att skrämma bort dem. Har du en riktigt ouppfostrad hund som ständigt skäller kan det i extrema fall leda till att kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd ingriper på grannens begäran.

Om din granne har katter som alltid går över din trädgård eller till och med går in i ditt hus när dörren är öppen, får du ändå inte göra vad du vill. Du får aldrig skada katten, till exempel genom att lägga ut gift eller slå den. Däremot får du schasa bort den och täcka över sandlådor och rabatter med nät eller fiberduk. Har du bra kontakt med din granne är det förstås bättre att berätta att katten stör och be grannen hålla lite extra uppsikt över husdjuret.

Renovering

Högljudda hammarslag och ihållande borrning kan snabbt bli stora irritationsmoment för berörda grannar. Men samtidigt har du väl rätt att renovera ditt hus om du vill? Ja, det stämmer. Du bör alltid sträva efter en god grannsämja och informera grannarna om vilka tider du kommer behöva renovera. Ofta kommer hantverkare tidigt på morgonen, ibland även under helgen, vilket kan bli störande för grannarna. Men om du förklarar för grannarna hur och när arbetet kommer att utföras har de förhoppningsvis förståelse. Det finns inte några lagar som reglerar renoveringsljud, men det finns generella riktlinjer: avstå från högljudda aktiviteter mellan 20:00 och 07:00 på vardagar och mellan 20:00 och 10:00 på helger.

Träd som växer in på grannens tomt

Om du har träd eller växter nära tomtgränsen kan det hända att rötter eller grenar växer in på granntomten. Om rötter eller löv är ett problem för grannen har han eller hon rätt att ta bort rötterna och klippa av grenarna. Om ingreppet innebär att trädet dör, ska du först få möjligheten att ta bort trädet.

Fest

Alla har rätt att hålla en fest. Dock är högljudda fester och buller i allmänhet reglerat i miljöbalken. Här står det till exempel att bostäder ska brukas på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Med andra ord kan permanenta ljud- och bullerstörningar snabbt bli ett ärende hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Även om du har rätt att ha kalas då och då kan du inte förvänta dig att din granne ska stå ut med hög ljudnivå varenda helg när han eller hon själv är ledig. Det gäller att ta hänsyn till varandra. Om du vet att du ska ha en 50-årsfest i sommar är det bra att informera grannarna i god tid.

Vanliga frågor och svar

Ja, men prata med grannen först. Om han eller hon också vill ha ett staket kan ni bygga/köpa det tillsammans och sedan komma överens om vem som ansvarar för skötseln. Om grannen inte vill ha staketet eller häcken du vill plantera är det bättre att sätta upp avgränsningen en halvmeter in på tomten.

Det är tillåtet att ha fest men oljud och störningar som förekommer för ofta kan snabbt bli ett ett ärende hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Om du ska ha en fest är det bra att berätta det för grannen innan.

Det går inte att kräva att katter eller hundar ska hållas instängda. Däremot har du rätt att schasa bort grannkatten eller lägga ut fiberduk över rabatten. Det är inte – under några omständigheter – okej att lägga ut gift eller på annat sätt skada djuret. Om grannens hund skäller oavbrutet dygnet runt kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Relaterade artiklar