Bygg en tillfällig vägg – bra i hyresrätter

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

Har du behov av fler rum hemma? Bor du i en hyresrätt eller vill du helt enkelt slippa förstöra väggar, golv och tak för att bygga en innervägg? Då kan du bygga en tillfällig innervägg som kläms fast – den förstör inga ytskikt och är enkel att bygga.

Hur tjock ska väggen vara?

Den temporära innerväggen kan byggas upp på olika sätt beroende på vilka krav du har sett till ljuddämpning. Behöver du dämpa ljud kan du exempelvis fylla hålrummet isolering, dubbla gipsskivor och en träfiberskiva. Sätter du in en träfiberskiva kan du även fästa saker på innerväggen, vilket kan vara en fördel.

Eftersom den här innerväggen kläms fast mellan innertaket, golvet samt de intilliggande väggarna, behöver du skydda ytorna med ett mellanlägg. Annars kommer skruvskallarna att lämna märken. Lägger du ett mellanlägg kommer det dock bli en liten glipa, vilket kan förstöra ljudisoleringen. Det åtgärdar du genom att dreva med isolering.

Tips!

Om du planerar att utföra en större renovering och förändra planlösningen hemma, är det väldigt praktiskt att först bygga en provisorisk vägg. Då får du en känsla över hur hemmet kan bli, men utan att förstöra några ytskikt.

Köp ditt material hos Beijer Bygg

beijer bygg
Hitta ditt byggmaterial hos Beijer Bygg.
Till hemsidan
Visa Mastercard

Bygg tillfällig innervägg utan att skruva i golv eller tak

Förberedelser

 1. Töm utrymmet. Det är enklast att arbeta om du tömt rummet på möbler och saker, då riskerar inte allt att bli dammigt heller.
 2. Mät ut placering. Använd maskeringstejp för att markera var på golvet väggen ska stå samt motsvarande placering i taket. Kom ihåg att mäta noggrant och kontrollera att det blir helt rakt.
 3. Bestämt mått för väggen. Mät ut hur stor väggen kommer att bli och dra sedan av 20 millimeter på varje sida (mot tak, väggar och golv). Med andra ord kommer du totalt dra av 40 millimeter på höjden.

Kapa reglar

 1. Kapa golv- och takregel. Enligt dina mått kapar du till reglarna som ska sitta mot taket och golvet. Lägg reglarna bredvid varandra och markera var de stående reglarna kommer fästas. Den första och sista lodräta regeln fästs i kanten av golv- och takreglarna, på så vis bildar du en ram. Emellan de yttersta lodräta reglarna ska du fästa inbördes lodräta reglar med CC-mått på 60 centimeter. Det finns ett undantag för CC-måttet och det gäller det första och sista regelfacket, de måste vara mindre (58 centimeter), då når nämligen gipsskivan hela vägen ut till anslutande vägg.
 2. Kapa lodräta reglar. Kapa alla de invändiga reglarna, längden är samma som regelverket minus två reglars tjocklek.

Förbered inför väggens infästning

 1. Skruva i skruv. De reglar som sitter i regelverkets ytterkant och som ska fästas i anslutande yta ska nu förberedas för infästning. Eftersom du vill undvika skruvhål på de befintliga väggarna kommer du istället att spänna fast den temporära väggen mellan de intilliggande ytorna. Du gör det genom att skruva i franska träskruvar (10 x 90 millimeter). Skruvarna fäster du från utsidan av ramen och skruvar in dem. Placeringen ska vara cirka 20 centimeter från varje ytterhörn och därefter med CC-mått på som mest en meter. Skruva in träskruven i förborrade hål, det blir enklare. Skruvarna kommer sedan spännas ut med hjälp av skiftnyckel.
 2. Skruva ihop ramen. Nu när du förberett träskruv i ytterramen kan du skruva ihop ramen med träskruv (5 x 90 millimeter). Två skruvar per ände är lagom.

Spänn fast regelverket

 1. Res ramen. Var försiktig så att skruvskallarna inte riskerar att skrapa emot intilliggande ytor. Ett tips är att använda brickor som fördelar skruvskallarnas tryck och minimerar risken för åverkan på väggar och tak. Ställ ramen på markeringarna du gjorde tidigare. Kontrollera att allt är rakt med vattenpass.
 2. Kläm fast ramverket. Genom att skruva ut de franska träskruvarna du förberedde tidigare. Använd en skiftnyckel och kom ihåg att lägga ut mellanlägg som brickor eller liknande så att du inte får märken. Börja med att skruva ut skruvarna i de översta hörnen och sedan de nedre. Känns ramen stabil och står rakt är det bara att fortsätta skruva ut resten av träskruven runtomkring ramen så att ramen kläms fast ordentligt.

Klä in med skivmaterial

 1. Klä in med gips. Om du endast ska klä in väggen med enkelgips ska den första gipsskivan vara av halv bredd. Fäst den kapade sidan mot den befintliga väggen. Montera i reglarna med skruvavstånd på som mest 20 centimeter. Om du ska isolera väggen och ha två lager skivmaterial använder du istället en hel bredd. Fäst gipsskivor med gipsskruv för stål- och träregel (30 millimeter). Ska du fästa träskivor, exempelvis OSB eller plywood använder du istället spånskiveskruv som är anpassad efter träskivans tjocklek.
 2. Isolera väggen. För att du ska slippa eko och ljud som tränger genom väggen är det bäst att isolera den. Efter att du satt igen ena sidan av ramverket med gipsskivor kan du nu fylla facken med isolering. Börja i nederkant och jobba dig uppåt – fack för fack. Du skär till isolerskivorna med isolerkniv. Passa samtidigt på att dreva den lilla glipan mellan regelverkets ram och de intilliggande ytorna.
 3. Klä andra sida med gipsskivor. Täck den andra sidan och stäng igen väggen med gipsskivor.
 4. Tapetsera, måla eller tapetsera. Nu kan du göra väggen snygg med målarfärg eller tapet. Kom ihåg att spackla igen alla skruvhuvuden och skarvar först.
Hitta en expert som kan bygga en temporär innervägg

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 146 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Relaterade artiklar