Boyta, biyta, byggyta – vi förklarar begreppen

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

När du köper en bostad eller ska bygga hus kommer du mötas av begreppen boyta, biyta och byggyta. Här går vi igenom de olika begreppen och skillnaderna.

Boyta och biyta

Boyta, även kallad boarea, är den yta i en bostad som används av de boende. Tillsammans med biytor utgör boytan byggnadens totala yta. För att ta reda på hur stor boytan är behöver man mäta byggnadens invändiga storlek (varje våningsplan). Eftersom alla utrymmen i en bostad inte kan användas till fullo delar man upp boyta och biyta. Enligt svensk standard kallas ytorna för boarea och biarea. På alla våningsplan mäter man ytterväggarnas insidor, precis innanför golvsockeln. Allt som finns innanför ytterväggarna, inklusive innerväggarna, räknas med i boytan. Det betyder att man även räknar med skåp och fläktkaneler. Vissa saker ska inte räknas med i totalytan:

 • Rum med takhöjd lägre än 1,9 meter.
 • Rum som inte kan nås via en dörr, trappa eller permanent stege.

Våningsplan ska också räknas med i totalytan om takhöjden är minst 1,9 meter. Det finns olika regler för hur man delar upp boytan från biytan på olika våningsplan. Ligger våningsplanet ovan mark, eller i marknivå, är allt boyta, förutom:

 • Garage som endast kan nås inifrån
 • Pannrum som endast kan nås inifrån
 • Soprum som endast kan nås inifrån

Ligger våningsplanet i en sluttning där den omgivande marknivån delvis ligger under golvnivån är boytan det som ligger inom sex meter från den fristående ytterväggen (som ligger i golvnivån). Andra delar av våningen räknas som biyta.

I en källare, där hela marknivån ligger ovanför våningsplanet, räknas allt som biyta.

Skillnaden mellan boyta och boarea

I en vindslägenhet med en yta på 80 m2 kan det hända att endast 70 m2 räknas som boarea om takhöjden för 10 m2 är lägre än 1,9 meter. För att ett utrymme ska kunna räknas som boarea måste takhöjden vara minst 1,9 meter, annars kallas det för boyta. Ytan är den fysiska golvytan, arean är den uppmätta storleken av ytan. Ibland är boarean mindre än boytan om all yta inte uppfyller kraven för att räknas som area.

Byggyta

Byggyta, eller byggnadsarea (BYA), är den yta som en fastighet upptar på en tomt. Det inkluderar även utbuktande byggnadsdelar. Man tar inte hänsyn till byggnadens våningar eller höjd, det är endast ytterväggarnas utsida som räknas med i byggytan. I byggytan räknas även carport och skärmtak in. I detaljplanen kan man se hur stort ett hus får vara i förhållande till tomten. Då anges byggnadsarean i procent av tomtarean. När man räknar ut byggarean ska flera saker räknas med:

 • Byggnadsdelar som står på marken.
 • Utbuktande byggnadsdelar, exempelvis balkonger, burspråk och skärmtak.
 • Loftgång
 • Utrymmen som finns under ett skärmtak, exempelvis parkeringar och uteplatser.
 • Carport.

Vissa saker ska inte räknas med:

 • Utbuktande byggnadsdelar som inte väsentligt påverkar användningen av marken nedanför.
 • Mindre skärmtak över entrén.

Vanliga frågor och svar

Boyta är utrymmen som de boende använder i sitt dagliga liv. Biyta är utrymmen som inte används lika ofta, exempelvis våningsplan med takhöjd lägre än 1,9 meter. Byggytan är den yta som fastigheten tar upp på tomten.

Allt förutom balkonger, och förråd utanför bostaden, samt utrymmen där takhöjden är lägre än 1,9 meter, räknas som boarea.

Ett utrymme som är minst 7 kvadratmeter och har ett fönster.

Hela fastigheten med tillhörande byggnader (garage, förråd). Man tar inte hänsyn till våningsplan eller höjd, utan endast den yta som konstruktionen tar på tomten.