Dags att bygga altan – planering, form och storlek

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~6 minuter

Vill du bygga altan i sommar? Då är det hög tid att börja planera redan nu. Beroende på hur stor och högt upp altanen ska byggas kan bygglov krävas, en process som inte sällan tar flera veckor. Här går vi igenom sådant du behöver besluta om när du ska bygga altan.

Regler och bygglov

Det finns inget tydligt svar på om ett altanbygge kräver bygglov, det är upp till byggnadsnämnden i varje kommun att ta beslut i varje enskilt fall. De generella reglerna är dock att om man bygger ett trädäck i marknivå krävs sällan bygglov. Den kan dock kräva bygglov om den räknas som en tillbyggnad eller nybyggnad eller om trädäcket förändrar byggnadens yttre utseende mycket. Det är dock vanligare när altanen byggs på högre höjd eller på sluttande mark att bygglov krävs.

 • Då krävs bygglov oftast inte: Ett trädäck som byggs på marknivå och minst 4,5 meter från tomtgräns. Trädäcket ska byggas inom 3,6 meter från bostadshuset (en- eller tvåbostadshus eller komplementbostad) och det får inte vara högre än 1,8 meter. Om grannen godkänner att du bygger trädäcket närmare tomtgräns än 4,5 meter, får du göra det utan bygglov.

Är du osäker är det alltid bäst att rådgöra med byggnadsnämnden.

Form och storlek

En av de viktigaste delarna när du planerar ett altanbygge är att bestämma hur stor altanen ska vara. Storleken handlar till stor del om proportioner – vad ser bra ut i förhållande till tomten och huset? Altanen bör vara ett tillägg till huset och därför inte dominera för mycket. För att du ska kunna komma fram till vilken storlek som är lämplig bör du därför dels ta hänsyn till tomtens förutsättningar och husets storlek, dels fundera på hur du vill kunna använda altanen. Vill du få plats med både matgrupp, soffgrupp, solstolar och pool? Eller endast några få cafémöbler?

Du behöver även bestämma var altanen ska byggas, ofta vill man ha uteplatsen i anslutning till exempel hallen, köket eller vardagsrummet där man öppnar upp mot altanen med glasade dörrar. När du kommit fram till en storlek som känns bra och bestämt var altanen ska byggas, är det dags att bestämma altanens form. Många bygger altanen direkt ut från fasaden, exempelvis en rektangulär altan i anslutning till köket. Men du kan även bygga en fristående eller rund altan, eller friformsaltan. Om du har en kuperad tomt, många stora träd eller uppvuxna buskar du vill ha kvar, kan det bli snyggt med en altan som följer trädgårdens naturliga form. Är tomten kuperad kan altanen byggas på plintar och med trappor som avgränsar de olika nivåerna. Trappor tar ganska mycket utrymme, så det är viktigt att bestämma hur många trappor du vill ha redan i ett tidigt planeringsstadium.

Om du har träd du vill bygga in i altanen är det viktigt att det finns skruvreglar runt hålets kant.

Bygga altan på plintar eller mark

En altan kan byggas direkt på marken eller på plintar. Eftersom man ofta vill att altanen ska bli som en förlängning av huset så väljer man byggnadsmetod utifrån husets höjd. Bygger du på marken är det viktigt att marken dräneras ordentligt, planas ut och komprimeras. Efter att den lösare matjorden grävts ur fyller man på med ett lager makadam 16/32 (cirka 200 millimeter tjockt). Makadamen ska packas, vilket är enklast med en markvibrator, då får du ett stabilt underlag till altanen. Ovanpå den packade makadamen lägger man ut en fiberduk, den förhindrar stenar och smågrus att täppa igen dräneringsrören. Ovanpå fiberduken kan man sedan börja bygga träläkten och de fasta reglarna.

Om du ska bygga en altan på plintar (om altanen ska vara högre upp eller om den byggs i kuperad terräng) kan du både gjuta egna plintar eller köpa färdiga betongplintar. Plintarna ska ner till frostfritt djup så att plintarna inte rör på sig. Avståndet mellan varje plint bör inte överstiga två meter. Om du planerar att ha ett spabad eller en pool på altanen behöver du dimensionera plintarna och ha plintarna tätare utifrån den extra belastning som poolen utgör på altanen.

När man bygger en altan på plintar ställer man ut plintarna i så kallade plintrader. I varje plint fäster man en balksko i vilken man sedan fäster träregeln – dessa rader kallas för bärlinor. Ovanpå bärlinorna lägger man sedan själva spikreglarna och slutligen trallen.

När du ska köpa material till altanen är det viktigt att du väljer material som tål vatten. Det vanligaste (och billigaste) alternativet är impregnerad furu. Tryckimpregnerat virke säljs i olika träskyddsklasser. Träskyddsklass NTR/A skyddar trä som står i kontakt med mark samt som står i fuktig miljö till exempel på plintar och betongplattor.

Planera för extrafunktioner

När du väl planerar altanen behöver du även bestämma om du vill bygga in några särskilda extrafunktioner, till exempel:

 • Trappa. Om du vill kunna gå direkt från altanen till gräsmattan eller om altanen byggs i olika nivåer är det praktiskt med trappor. De kan se ut på många sätt, till exempel vara väldigt breda, smalare och ha olika antal trappsteg. Planera trapporna tidigt eftersom de kräver ganska mycket utrymme.
 • Insynsskydd. Vill du bygga ett insynsskydd mot grannen? Eller kanske ett vindskydd? Planera även för det när du ändå tar fram altanens design.
 • Pergola. En pergola är inte bara snygg, den är även praktisk eftersom du kan sätta upp ett utfällbart tak ovanför.
 • Belysning. Planera belysningen, kanske behöver du dra el under trallen eller planera för inbyggda spottar.
 • Sittplatser. Om du inte redan har altanmöbler kan du planera för att bygga in snygga och bekväma soffor i altanen i samma trallmaterial som altanen.
 • Blomlådor. Större odlingslådor eller rabatter kan bli en fin detalj till altanen.
 • Träd. Ta med eventuella träd i beräkningen när du utformar altanen.
 • Pool. Om du planerar att bygga in en pool behöver du förstås planera det i ett tidigt skede. Ska du ställa ett spabad direkt på altanen behöver du räkna ut hur mycket vikt altanen ska klara av.
 • Tak. Om du vill bygga altan med tak eller sätta tak på en del av altanen behöver du kontrollera med byggnadsnämnden först – det är möjligt att det kräver bygglov.
 • Räcke. Om du bygger en altan på hög höjd måste du sätta upp altanräcken. Barn ska inte kunna krypa igenom spjälorna eller kunna klättra på räcket.

Vanliga frågor och svar

I regel får du bygga en altan som är upp till 3,6 meter bred om den är minst 4,5 meter från tomtgränsen och inte är högre upp än 1,8 meter. Det är byggnadsnämnden som tar beslut om bygglov krävs eller inte, så kontrollera med den innan du sätter igång med bygget.

4,5 meter från tomtgräns.

Är altanen lägre än en meter krävs sällan ett altanräcke, är den högre än så bör du ha ett räcke som skyddar mot fallolyckor.

Relaterade artiklar