Sätta upp gipstak – så gör du

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~10 minuter

Ett gipstak är både snyggt och praktiskt och relativt enkelt att sätta upp själv. Lär dig sätta upp ett gipstak med hjälp av vår steg för steg-guide.

Ångspärren är viktig

Det finns en del nya regler för gipstak, till exempel behöver man idag ha en tät ångspärr under gipsskivorna. Ångspärren fyller en viktig funktion eftersom den förhindrar den varma luften från att ta sig ut. Utan ångspärr skapas kondens under innertaket vilket kan leda till fukt- och mögelskador.

Ska taket sättas i våtrum, exempelvis i ett badrum, är det bra att använda våtrumsgips. Det är dock inte lag på det utan snarare än rekommendation. Taket sitter oftast så pass långt från det som räknas som en våtzon att det inte är något krav. Däremot är det viktigt att både skivor och skarvar är helt lufttäta.

En ångspärr är en kraftig plastduk. I dag är ångspärrarna betydligt mer motståndskraftiga än tidigare och de går inte sönder lika lätt som de tidigare papp- och metallfoliedukarna. Tätningsmaterial som gör ångspärren helt säker har också blivit bättre. Till sådana tätningsmaterial räknas tätningskragar, fästmassa och specialtejp. Tidigare kunde det vara ganska bökigt att sätta upp gipstak på egen hand eftersom skivorna är stora och tunga. Nu för tiden finns många bra hjälpmedel som förenklar monteringen, till exempel skivlyft.

Praktiska verktyg när du ska sätta upp gipstak

Det finns vissa verktyg som underlättar taksättningen. Det blir både enklare och snabbare att sätta upp taket med följande verktyg (som du kan köpa eller hyra):

 • Skivlyft/gipslyft. När du ska sätta upp ett gipstak kommer skivlyften, eller gipslyften som det också kallas, vara ditt bästa hjälpmedel. Det är en maskin som du lägger gipsskivan på. Genom ett vred höjer du sedan skivan tills den ligger mot taket. Därefter klättrar du upp på en byggnadsställning eller stege och skruvar fast skivan. Skivlyften är rörlig och kan lutas, vilket kan vara bra om du ska sätta upp gipsskivor i ett snett innertak. Skivlyftar brukar gå att hyra hos bland annat större byggvaruhus. Ska du köpa en egen skiv- eller gipslyft kostar de från cirka 1 500 kronor och uppåt. Priset varierar beroende på hur högt liften ska kunna gå.
 • Gipsskruvdragare. Det kan tyckas onödigt att köpa en helt ny typ av skruvdragare för att sätta upp gipstak. Fördelen med en gipsskruvdragare är att den försänker skruvarna till rätt djup. Det är viktigt att skruven inte försänks för djupt, eftersom det yttersta papplagret då kan gå sönder. Ska du sätta upp ett större tak kommer du spara mycket tid på att använda en gipsskruvdragare eftersom du inte behöver tänka på att skruva långsamt och försiktigt. Maskinen stannar automatiskt när skruven är försänkt till rätt nivå.
 • Hörnhammare. Gipsskivor är robusta och tåliga men har en svag punkt – hörnen. För att förstärka hörnen kan särskild hörnförstärkning användas, det är extrahörn i plast eller metall som fästs på gipsskivans hörn och som sedan spacklas över. Med en hörnhammare blir det enkelt att fästa hörnförstärkningen. Med ett enda slag bankar du hörnen på plats, du behöver alltså varken limma eller spika.

Sätta upp gipstak – steg för steg

Du behöver följande verktyg och material:

Material:

 • Glespanel
 • Gipsskiva (12,5 x 1 200 x 2 400 millimeter)
 • Glasfiberremsa
 • Gipsskruv
 • Slippapper
 • Bredspackel

Köp ditt material här

beijer bygg
Hitta ditt byggmaterial hos Beijer Bygg.
Till hemsidan
Visa Mastercard

Verktyg:

 • Skivlyft
 • Gipsskruvdragare
 • Fogsvans
 • Sticksåg
 • Hobbykniv
 • Penna
 • Linjal
 • Arbetsställning eller stege
 • Arbetsbord (exempelvis bockar)

Köp dina verktyg här

I den här steg för steg-guiden används skivor med fasad kant men du kan även välja standardgipsskivor. I den fasade kanten finns utrymme för gipsremsa och spackel. Vill du ha synliga kanter bildar gipsskivor med fasad kant ett rutmönster, vilket kan vara dekorativt. Vanligtvis sätter man upp innertaket efter att innergolvet har satts upp men innan innerväggen monteras. Så här kan du sätta gips i tak:

 1. Sätt upp reglarna. Börja med att sätta upp reglarna som gipsskivorna ska monteras i. För att cc-måttet på 300 millimeter ska bli exakt är det bra att använda en mall. Mallen kan bestå av ett stycke glespanel i måttet 28 x 70 millimeter. Sätt sedan upp reglar med det avståndet. Glespanelen ska sättas tvärs över bjälklagregeln. I utrymmet som finns i undertaket kan en behörig elektriker dra elledningar.
 2. Skär till gipsskivorna. Mät ut och skär en skåra igenom pappen med en hobbykniv. För sedan gipsskivan utanför arbetsbänken och knäck skivan där den ska kapas. Skär sedan loss den undre pappen för att lossa stycket helt. För att jämna till brottytan kan du använda kniven eller en gipsraps. Kom ihåg att kortsidor och kapade ytor ska brytas (fasas) om de skruvas mot annan gipsskiva, då kan skarven sedan fyllas med mer spackel, vilket förhindrar sprickbildning.
 3. Gör hål i skivorna. Beroende på om det ska dras ut rör, elledningar och armaturer genom gipsskivorna kan det vara bra att förbereda hålen. För raka spår används en fogsvans, för runda former en sticksåg och för mindre hål fungerar det bra med en dosfräs. Dosfräsen är praktisk när du ska göra hål för exempelvis spotlights.
 4. Montera gipsskivorna. Höj upp den första gipsskivan till taket med hjälp av skivlyften. Gipssidans framsida ska fästas in mot rummet och vara fasad på långsidorna. Använd ett par spillbitar från glespanelen för att fästa gipsskivans kortskavar i. När du fäster upp skivorna ska skarvarna förskjutas, annars är det större risk för sprickbildning.
 5. Försänk skruvarna. När du ska montera takgips monterar du gipsskivorna genom att skruva fast dem med max 200 millimeters mellanrum mellan skruvarna längs med skivornas ytterkanter. Mitt på gipsskivorna ska skruvaståndet inte vara mer än 300 millimeter. Var försiktig när du skruvar fast gipsskivorna så att du inte pappen går sönder, då fäster inte skivan lika bra. Använder du en gipsskruvdragare behöver du inte tänka på det utan kan skruva tills det tar stopp. Försänkningen täcker du enkelt över med spackel efteråt.
 6. Täck skarvarna. När alla gipsskivor är uppe täcker du alla skarvar med skarvremsor.
 7. Spackla. Spackla över alla skarvar, remsor och skruvhuvuden. Låt torka och slipa sedan för att taket ska bli jämnt innan du målar.

Om du vill öka ljudisoleringen kan du använda två lager gipsskivor. I så fall ska det första lagret sättas en bit ut från väggen (med cirka 10 – 15 millimeters glipa). Glipan ska sedan fogas med akryl- eller latexfog. Sätt sedan upp nästa lager, förskjutet mot det första, denna gång ska skivorna ligga kant i kant med väggen.

Om det befintliga taket är av trä behöver du inte hålla på att mäta ut och sätta upp reglar, då är det bara att skruva upp skivorna direkt i träet. Vill du däremot sänka ett trätak kan du använda antingen trä- eller metallreglar.

Takgips ser stilrent och snyggt ut.

Välj rätt gipsskivor till taket

Standardgipsskivor är det vanligaste alternativet till taksättning. Sådana skivor består av två lager kraftig papp fastlimmad på en solid kärna av gips. Den vanligaste tjockleken är cirka 13 millimeter och skivan väger runt 13 kilo per kvadratmeter. Förutom standardskivor finns det andra typer av gipsskivor och vilken sort du väljer beror på tycke och smak samt användningsområde:

 • Gipsskivor med spackelkant. Den här gipsskivan är praktisk när du ska spackla skarvarna. Skivorna har redan ett utrymme för spackel och glasfiberremsa vilket underlättar jobbet.
 • Ljuddämpande gipsskivor. Istället för att sätta upp två lager standardgipsskivor kan du välja ljuddämpande gipsskivor istället. De är vanliga i lokaler där kraven på ljuddämpning är höga. Vad som särskiljer den här sortens gipsskivor från standardskivorna är att de är ihåliga och ljudabsorberande. Det finns många typer av ljuddämpande gipsskivor, bland annat skivor med så små hål att de knappt går att se.
 • Gipsskivor till våtrum. Om du ska byta ut taket i badrummet till ett gipstak är den här typen bäst. Våtrumsgipsskivor är vanliga standardskivor som har armerats med glasfiber. Det yttersta papplagret är även impregnerat med silikon, vilket är fuktavstötande. Det går bra att kakla på våtrumsgipsskivor.
Hitta en expert som kan sätta upp gipstak

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 146 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Laga ett gipstak

Det kan hända att en gipsskiva går sönder, kanske för att man borrat för djupt eller hängt upp något för tungt. Det går att laga hål i gipstak på flera sätt, beroende på hur stort hålet är. För att laga mindre hål räcker det ofta med att skära bort lös kartong och gips inuti hålet. Sedan fyller du på med spackelmassa eller gipsbruk och låter det torka. Slipa sedan ytan jämn. Ofta behövs två lager spackelmassa med slipning emellan för att uppnå ett slätt resultat. När spacklet härdat ordentligt, efter ungefär ett dygn, kan man gå över ytan med en fuktad svamp för att jämna till den.

Gäller det ett större hål är det bättre att skära ur en bit av gipsskivan och ersätta den med en ny bit. Följ stegen nedan:

 1. Mät skadan i taket och skär ut två lika stora rutor ur en ny gipsskiva. Det är enklast att skära ut en kvadratisk eller rektangulär ruta. Håll sedan en av de utskurna rutorna ovanpå takskadan och använd den som en mall för att göra en markering i taket.
 2. Gör en markering på rutan för att veta vilken sida som ska ligga uppåt (förmodligen är rutan inte exakt kvadratisk, då är det bra att veta vilken sida som ska vara uppåt).
 3. Skär ut hålet i taket efter markeringen med hjälp av en fogsvans. Håll gärna ena handen på sågklingan för att öka stabiliteten när du sågar. När du sågat igenom bägge lager gips är det ganska enkelt att såga runt hela markeringen. Om du inte har en fogsvans kan du istället borra hål i ena hörnet och sedan föra in ett bågfilsblad för att med den såga ut rutan.
 4. När rutan tagits bort ska kanterna fasas, använd en vass hobbykniv till det. Genom att fasa kanterna blir övergången mellan lagningen och taket osynlig efter spackling.
 5. Såga ut fästbitar i trä. Såga till tre plankbitar så att de är 10 centimeter längre än hålet i taket. De ska sedan träs in genom hålet och ligga mellan gipsskiva och isolering som ett fästmaterial. Annars har du ingenting att fästa lagningsbiten i. Lirka in plankbitarna innanför gipstaket men se till att de ändå sticker fram en bit i hålet. Du ska kunna fästa plankan i både vägg och reparationsbit. Du kan fästa plankorna med vanliga gipsskruvar.
 6. Montera den första lagningsbiten. Använd vanliga gipsskruvar.
 7. Fasa kanterna på den yttersta lagningsbiten. Använd en hobbykniv och fasa på samma sätt som du gjorde i taket. Skruva fast gipsbiten i taket.
 8. Spackla skarvarna och slipa ytan jämn. Reparationen i taket är färdig.
Att sätta takgips är enklare med en ordentlig gipshiss.

Vanliga frågor och svar

Gipsskruv kan användas vid montering. För att undvika att försänka skruven för djup och förstöra pappskiktet är det bäst att använda en gipsskruvdragare.

Det beror på gipsskivans mått, men om du använder gipsskivor med bredden 600 mm ska de skruvas med CC-mått 300 millimeter.

Ja, det är inte komplicerat men kräver en del förberedelser. Eftersom gipsskivor är stora och tunga är det bra att använda en skivlyft för att hissa upp skivan till taket.

12,5 x 1 200 x 2 400 millimeter.

Standardskivor fungerar bra och även gipsskivor med fasad kant. I den fasade kanten finns utrymme för spackel och glasfiberremsa. Skivor med fasade kanter bildar även ett snyggt rutmönster i taket.

Det blir oftast snyggast om du grundmålar eller primar taket innan du täckmålar. Ska du däremot sätta upp en tapet i taket går det att göra det direkt på gipsskivorna.

Även om två lager gips kräver mer arbete är det oftast att föredra eftersom taket uppnår bättre brand- och ljudisolering. Taket blir även mer stabilt.

Relaterade artiklar