Takstol – konstruktion och olika typer

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Takstolen är en av flera delar i yttertakets bärande konstruktion. Enkelt beskrivet består takstolen av två mot varandra lutande sparrar. De möts i taknocken och binds samman nedtill av en horisontell bjälke. Det finns takstolar i olika typer av material: stål, betong och trä.

En viktig del av huset

För att taket på ett hus ska hållas uppe och vara stabilt i väder och vind krävs rejäla och hållfasta takstolar. Det är de som lyfter upp taket. Konstruktionen består av två kraftiga bjälkar som lutas mot varandra, vilket gör att de möts vid taknocken. I nederkanten sätts stockarna (sparrarna) samman med en horisontell bjälke. Vanligtvis tillverkar man takbjälkar i timmer med en tjocklek på 45 centimeter. Vid montering placeras takstolarna på ett avstånd på 1,2 meter från varandra på hammarbandet. Hammarbandet är den översta regeln och även den regel som håller ihop en regelstomme.

Olika takstolar

Takstolens färdiga form ser ut som en triangel och blir på så vis grunden för hur yttertakets vinkel kommer att se ut. Därför finns det olika takstolar, de byggs enligt olika standarder:

  • Fackverk. Fackverk kan byggas för olika taktyper, bland annat sadeltak och pulpettak. Fackverk används vanligtvis när spännvidden är längre än fem meter.
  • Saxtakstol. Den här typen av takstol används vid högre takhöjd.
  • Ramverkstakstol. Uppbyggd som ramar och används ofta i småhus där vinden ska inredas.
  • Bågar. Ett fackverk med hög spännvidd. Används ofta till bågtak och konstrueras av limträ.

Den vanligaste typen av takstol är sadeltakstol, som utgör grunden för den vanligaste taktypen i Sverige – sadeltaket. Sadeltak är ett yttertak bestående av två obrutna takfall som möts i taknocken. Mansardtak är också vanligt men har istället två brutna takfall, vilket ger en högre takhöjd. Bygger man hus på egen hand behöver man inte krångla med att bygga takstolarna, många typer av takstolar kan köpas färdiga, som exempelvis saxtakstol, pulpettakstol, sadeltaksstol och mansardtakstol.

CE-märkta takstolar

Ofta köper man prefabricerade takstolar vid husbyggen, även om det går att bygga dem själv. I prefabricerat utförande säljs takstolarna som färdiga element och är i regel CE-märkta och märks enligt standarden SS-EN 14250. CE-märkning innebär att en produkt uppfyller EU:s grundläggande krav för hälsa, miljö och säkerhet. SS-EN 14250 är en standard för träkonstruktioner.

Om du själv ska bygga takstolar till huset är konstruktionsvirke eller limträ bra material att använda. Sammanfoga konstruktionen med spik, spikplåt eller knutplåt med fästdon som spik och skruv. Vilka fästdon du ska använda beror på takstolens storlek.

Vanliga frågor och svar

Takstolen är en del av yttertakets bärande konstruktion och ser i sin enklaste form ut som en triangel, på vilken själva yttertaket vilar.

En takstol kostar cirka 1 000 kronor, men det kan naturligtvis variera en del mellan olika tillverkare och beroende på vilken typ av takstol det gäller.

Det beror på hur långt taket är samt hur konstruktionen ser ut. Vanligtvis sätter man upp takstolarna med ett mellanrum på 1,2 meter.

Relaterade artiklar