Sadeltak – lär dig mer om konstruktion, valmat och brutet sadeltak

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Sadeltak, kallas även för kroppsåstak, är ett tak med två obrutna takfall som möts vid taknock och som slutar åt varsitt håll. Det är den vanligaste taktypen i Sverige.

Sadeltakets konstruktion

Sadeltaket har formen av ett triangulärt bärverk och det går att bygga taktypen på flera sätt – med fackverk, balkar, ramar eller som ett uppstolpat tak. Det finns både fördelar och nackdelar med sadeltak. Dess konstruktion innebär vissa begränsningar om byggnaden är väldigt hög eller om sadeltaket har en kraftig vinkel. Om man ska täcka en större byggnadsyta med sadeltak brukar man därför utforma taket med lägre lutning och med närliggande ränndalar och fall inom ränndalarna.

Sadeltak passar allra bäst till smalare hus men fungerar även till större byggnader. Det bildas ett ganska stort utrymme under sadeltaket som kan vara svårt att utnyttja om fallet på taket är brant. Men finns det ett förhöjt väggliv kan utrymmet exempelvis utnyttjas som bostadsrum. Om utrymmet är mycket trångt kan utrymmet passa bättre till installationer eller förvaring.

Vilken konstruktion sadeltaket har beror bland annat på vilka spännvidder det utsätts för. För spännvidder upp till 12 meter och med en taklutning på mellan 14 och 27 grader bygger man vanligtvis sadeltaket med W-takstolar. W-takstolar är en modell av fackverk till takstolar och själva konstruktionen påminner om ett W. Andra vanliga takstolar är WW-takstol (ser ut som två W bredvid varandra) samt saxtakstol.

Olika typer av sadeltak

Sadeltak kan utformas på lite olika sätt beroende på husets form och storlek.

  • Uppstolpat sadeltak. Uppstolpat sadeltak har takstolar med vertikala stöd som placeras med 1 200 millimeters mellanrum. Bygger man uppstolpat sadeltak kan man enklare skapa oliksidiga takfall eller brutna sadeltak. Det utrymme som skapas under taket är praktiskt till installationer.
  • Valmat sadeltak. Ett valmat tak har takfall åt husets fyra sidor: mot bägge långsidor och kortsidor. Det stora taket, det som har takfall mot husets långsidor, är ett vanligt sadeltak. Ett valmat sadeltak är alltså ett vanligt sadeltak men som även har takfall mot husets kortsidor.
  • Brutet sadeltak. Ett brutet sadeltak kallas mer korrekt för mansardtak. Det är ett sadeltak med ytterligare ett takfall. Man kan förklara det som ett sadeltak som sluttar brantare nedåt mot långsidorna med en början ungefär två tredjedelar mätt från taknocken.

Uterum med sadeltak skapar generös takhöjd

Det är populärt att bygga fristående uterum med sadeltak, anledningen är att det inte är lika strikta krav på isoleringen under yttertaket som för den vanliga bostaden. Det innebär att du kan ha innertaket öppet upp mot taknock. Ett uterum med sadeltak ger därför stor rymd tack vare sin takhöjd. Vill du ha in mer ljusinsläpp kan du även välja att sätta in fönster på takets kortsida.

Sadeltak som möts i vinkel

Om huset inte är rektangulärt utan kanske går ut i en vinkel, exempelvis som formen av ett L, kan man bygga ett sadeltak som möts i vinkel. Det är vanligt om man bygger till ett uterum i anslutning till huset. Man kan täcka utbyggnaden med vanliga fackverkstakstolar och den del av utbyggnadens tak som kommer in över det ursprungliga huset bygger man vanligtvis med uppstolpade takstolar.

Vanliga frågor och svar

Det är ett tak med två obrutna takfall som sitter ihop vid taknock. Det är den vanligaste taktypen i Sverige.

Sadeltaket består av två obrutna takfall som är sammanfogade vid taknocken och som slutar på varsitt håll. Den vanligaste vinkeln på takfallen är 45 grader.

Ja, det behövs en stege på varje takfall. Det finns regler om vilka laster och på vilken höjd de ska sättas hos Boverket.

De vanligaste taktyperna är sadeltak, valmat tak, mansardtak, pulpettak och flackt tak.

Relaterade artiklar