Gröna tak – så fungerar det

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

Allteftersom städerna förtätas försvinner fler och fler grönområden. Eftersom marken används till nya byggnader istället för skogar och parker behöver man hitta nya sätt att odla och skapa grönområden på. Något som egentligen är ett väldigt gammalt sätt att bygga tak på har återigen blivit populärt, gröna tak.

Olika typer av organiska tak

Ved-, bräd-, trä-, strå- och sedumtak – alla är de organiska och ett mer miljöneutralt sätt att lägga tak. Det är lätt att tro att organiska material inte skulle vara lika väderbeständiga som till exempel plåt eller tegel men faktum är att trä är tåligare än vad många tror. Det finns många fördelar med trä, till exempel är materialet förnyelsebart. Trä klarar dessutom av fukt väldigt bra, så länge som träet får torka ut mellan regnskurar. Ett exempel som visar hur hållbart trätak kan vara är de gamla norska stavkyrkorna från vikingatiden. De är fortfarande i fint skick, även om vissa delar såklart bytts ut genom åren och taken har repararets och vårdats.

Sedumtak

Sedumtak är en annan typ av gröna tak som består av sedum. Sedum är ett växtsläkte (fetbladsväxter). Den typen av växt har vattenlagrande egenskaper. Det finns dock olika typer av sedum och den sort man använder till tak består av växter från fetknoppsläktet – växter med tjockare och köttigare blad som bevarar mycket vätska i bladen. Det är en fördel vid just takläggning eftersom växterna inte torkar ut även vid perioder av torka. Den här typen av växter växer naturligt i bergskrevor och i sandjord och är mycket tåliga. Växterna får blommor i många färger, från rosa till gult. En stor fördel med sedumtak är att taket samspelar bra med naturen. Smådjur och fåglar kan dra nytta av det organiska taket och de trivs i den omgivande miljön. En annan bra egenskap med sedumtak är att taket har isolerande egenskaper. Under vintern bevaras värmen bättre i huset och under varma sommardagar reflekterar takets ”gräsmatta” bort solens varma strålar.

Pris för sedumtak ligger på cirka 1 000 kronor per kvadratmeter (arbetskostnad inkluderad). Endast materialet till sedumtak kostar från cirka 370 kronor per kvadratmeter.

Sedumtak konstruktion – så är taket uppbyggt

Sedumtak kan läggas på tak med liten lutning (0 – 27 grader). Konstruktionen av sedumtak varierar lite beroende på takets lutning, man kan till exempel använda ett dräneringssystem med vattenhållande mattor eller filt. I regel ser konstruktionen av ett sedumtak ut så här:

  • Underlagstak (råspont)
  • Takfotsplåt
  • Vattentät folie
  • Dräneringsskiva
  • Kantlist
  • Jordlager
  • Sedummatta

Torv och strå

Torvtak är en annan typ av organiskt tak som består av gräs eller liknande vegetation. I Sverige har vi en mycket lång tradition av torvtak och det är faktiskt inte så konstigt. Torvtak har mycket goda isolerande egenskaper som hjälper till att bevara en jämnare temperatur inomhus.

Stråtak är också vanligt i Sverige, särskilt i landets södra delar. Stråtäckning läggs i långa täcken om cirka 60 centimeter och har mycket lång livslängd. Ett noggrant lagt stråtak kan utan problem hålla i flera decennier. Det fungerar bara att lägga strå om taket har en lutning på minst 45 grader. Annars är inte vattenavrinningen tillräckligt effektiv.

Trätak

När det kommer till trätak använder man i regel stickspån, även kallat pärt, som är väldigt tunt och tillverkas i måtten 100 x 450 millimeter. Spånen läggs ut i rader på en läkt direkt på underlagstäckt träpanel. Spånen läggs omlott i både sid- och höjdled så att det täcker hela taket ordentligt.

Trätak bör inspekteras cirka två gånger per år. Då kontrolleras skicket på taket och samtidigt kan man ta bort skräp, gamla löv och grenar som trillat ner på taket. Den typen av skräp gör nämligen att fukt bevaras längre, vilket man vill undvika. Är någon del av taket slitet är det viktigt att reparera med överblivet spån från tidigare takläggning. Om det inte finns överblivet spån går det lika bra att såga till mindre bitar av kärnved och använda som reparationsmaterial.

Man behandlar trätak med tjära och man bör stryka på ny tjära vart femte år. Dalbränd trätjära har visat sig ge bra hållbarhet, det förhindrar nämligen träets hartsämnen från att urlakas av bland annat solens strålar. Det är ingen större vits att använda impregnerat trä till taket eftersom det framförallt är solstrålningen som sliter på taket, inte själva fukten.

Spännande utseende

Organiska tak har blivit mer populära under senare år då alltfler blivit miljömedvetna. Det finns många miljöfördelar med ett organiskt tak. En fördel är att taket är tillverkat av förnyelsebara material, en annan att växter hjälper till att rena luften och även bidrar till en bättre miljö för fåglar och smådjur. Både torv-, strå- och trätak kan ge ett unikt utseende, oavsett om man bygger ett traditionellt korsvirkeshus eller en modern och minimalistisk villa. Bygger man ett nytt hus i skogen kan ett torvtak göra att huset smälter in i omgivningarna.

Vanliga frågor och svar

Kostnaden för ett sedumtak varierar en del beroende på om det finns ett välfungerande tätskikt eller inte. Även takets lutning påverkar kostnaden. Ett ungefärligt pris där både dränering- och fuktlager samt sedummatta ingår ligger på 500 kronor per kvadratmeter.

Det finns flera typer, bland annat trä-, strå-, torv- och sedumtak.

Relaterade artiklar