Bygga takkupa själv – bra att tänka på

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

En takkupa är en egen byggnadsdel med ett vanligt lodrätt fönster samt ett eget tak och egna ytterväggar. Den är praktiskt på våningar med brant snedtak eftersom du får full ståhöjd innanför fönstret. Lär dig mer om hur man bygger en takkupa, om bygglov för takkupa och om olika varianter.

Takkupa – konstruktion

En takkupa är en utbyggnad med ett vanligt fönster. Utbyggnaden har ofta tillräckligt med utrymme för en liten sittplats. Det finns olika typer av takkupor, bland annat takkupa med balkong, då sätter man in en fönsterdörr istället för ett vanligt fönster, vilket gör att du kan ansluta takkupan till en balkong eller takaltan. Takkupa med balkong är praktiskt om du vill slippa bygga en till våning på huset men ändå få betydligt mer rymd på våningsplanet. En takkupa kan vara mer eller mindre framträdande. I innerstadsområden brukar den indragna takkupan vara ett krav från myndigheter, eftersom den inte blir lika framträdande som en klassisk takkupa som bygger mycket utåt.

Skillnaden mellan takkupa och takfönster

Ett takfönster är ett fönster som monteras i taket och som följer takets lutning. Takkupan byggs ut med egna ytterväggar och ett eget litet tak. Fönstret monteras lodrätt, precis som ett vanligt fönster.

Om du ska bygga en takkupa själv är det viktigt att du utgår från en ritning eftersom det är lite krångligt. Ett tips är att anlita en arkitekt som kan ta fram en ritning för takkupan utifrån ditt hus förutsättningar. Då får du en takkupa som passar perfekt, både till storlek, utformning och position i taket. Att sätta in en takkupa innebär dock inte lika stora modifikationer som ett taklyft där man gör stora ingrepp i den bärande konstruktionen.

Fördelen med takkupor, jämfört med exempelvis att bygga en till våning på huset, är att du inte ökar husets höjd. Dessutom behöver du sällan bygglov för takkupa. I regel är det bygglovsbefriat att sätta in upp till två takkupor (om taket inte har någon takkupa sedan tidigare).

Kostnad för takkupa

Vad det kostar att bygga en takkupa beror på flera saker. Om du ska bygga takkupa själv behöver du endast betala för själva materialet och fönstren. Ska du anlita hantverkare betalar du både för material och arbetskostnad. Andra faktorer som påverkar priset för takkupa:

 • Takets förutsättningar. Priset varierar beroende på vilken höjd huset har samt taklutning och takmaterial. Att sätta in en takkupa i plåttak innebär att hantverkaren behöver ha kunskap av att arbeta med plåt, alternativt behöver man kontraktera en plåtslagare som kan ansluta takkupan i plåten.
 • Takkupan. Det finns förstås olika typer av takkupor som kostar olika mycket. Väljer du en större takkupa med ett dyrare isolerglas blir kostnaden högre än om du väljer ett billigare fönster.

Priset hamnar vanligtvis på cirka 100 000 kronor, från cirka 70 000 kronor om du bygger själv till och upp till 200 000 kronor om du anlitar hantverkare och väljer ett större och dyrare glas.

Det är trots allt ett omfattande byggnadsprojekt eftersom man, förutom själva bygget, även behöver montera och hyra byggnadsställningar och använda sig av lyftkran (beroende på takkupans storlek). ibland behöver man även dra om elen, anlägga ny ventilation och anpassa takstolarna.

Hitta en expert som kan bygga takkupa

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 146 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Attefallstakkupor är bygglovsbefriade

Vid tillbyggnad krävs bygglov och takkupor räknas som tillbyggnad. Men du slipper bygglov om du monterar attefallstakkupor. De är nämligen undantagna från kravet på bygglov. Dessa kriterier måste uppfyllas för att du ska slippa bygglov:

 • Takkupor får endast byggas i ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • Det får som mest finnas två takkupor i huset.
 • Takkuporna får högst uppta halva takfallet.
 • Monteringen av takkuporna får inte innebära något ingrepp på husets bärande konstruktion.
 • Takkupor får inte sättas in i byggnader som anses vara särskild värdefulla, till exempel K-märkta byggnader.

Vanliga frågor och svar

I snitt cirka 100 000 kronor, men det kan bli betydligt dyrare beroende på kupans storlek och takets förutsättningar.

Attefallstakkupor får byggas utan bygglov, de får som mest uppta halva takfallet.

En utbyggnad på taket som har egna ytterväggar och ett eget litet tak samt ett lodrätt fönster.

I korthet tar man bort takbeklädnaden, tar upp ett hål i taket inifrån och lyfter sedan takkupan på plats med en lyftkran och skruvar fast den i takstolen.

Regeln är att takkuporna som mest får uppta halva takfallet. Alltså är det takfallets längd som påverkar hur stora takkuporna kan vara. De kan därför vara olika stora på olika byggnader. För attefallstakkupor krävs inget bygglov.

Relaterade artiklar