Tips när du ska bygga trappa utomhus

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~2 minuter

Om du ska bygga en trappa är det viktigt att du tänker på steghöjd och stegdjup samt att trappan matchar husets karaktär. Här tipsar vi om vad du bör tänka på när du bygger en trappa utomhus.

Steghöjd och stegdjup

Har du någon gång gått i en trappa och känt att stegen var obekväma. Kanske kändes de för höga eller så var stegdjupen för små. Steghöjden bör vara mellan 14 och 18 centimeter för att trappan ska kännas naturlig och bekväm att gå i. Djupet i varje trappsteg bör vara cirka 28 – 35 centimeter. Beroende på hur trappan ser ut kan det ibland vara aktuellt att lägga in ett viloplan eller bygga trappan i en vinkel.

Utseende

För att trappan inte ska kännas malplacerad bör du utgå från husets utseende och karaktär. Om du bor i ett traditionellt trähus kanske en trappa i trall kan vara snyggast. Men även granit och betongblock är vanliga trappmaterial. Om du har en bred entré, exempelvis en farstukvist, blir det oftast snyggast om trappan är bred och byggd med trappblock. Det är större block som bildar trappsteg. Det är även vanligt vid släntpartier i trädgården.

Förutom att materialet på trappan ska stämma överens med husets utseende är det även viktigt att fundera på materialets egenskaper. En trätrappa behöver exempelvis impregneras och underhållas medan en granittrappa i stort sett är underhållsfri. Det finns även olika behandlingar och ytor på trappsteg. Du får bättre grepp om stentrappan har en huggen yta istället för en slät, särskilt under vintern då trappan kan bli isig.

Trappa på sluttande tomt

Om du ska bygga en trappa i kuperad terräng är trappblock, murblock eller kantsten bra alternativ. Du behöver även förbereda marken under trappblocken med kross. Krossmaterialet gör dels att vatten dräneras bort under trappan, dels slipper du problem med tjälskador. Krosset bör vara relativt fint (0 – 18 millimeter) där ett ännu finare dräneringsmaterial läggs överst (det skikt som ligger precis under trappblocken). Bakom trappan fyller du också på med finmaterial (8 – 16 millimeter).

Renovera eller bygga ny trappa?

Många gånger är en sliten trappa endast sliten på det yttersta skicket men är i fullgott skick inunder. Om du exempelvis har en betongtrappa som fått lite skavanker, kan det räcka att renovera den. Du kan jämna till trappan med spackel och täcka in betongtrappan med ny beläggning, till exempel naturstensplattor som granit eller skiffer. Om du ska bekläda betongtrappan måste den först impregneras, annars finns risk för kalkgenomslag. Fäst sedan den nya beklädnaden med beklädnadsfix för utomhusbruk.

Vanliga frågor och svar

Inomhustrappor kan du måla med vanlig golvfärg.

28 – 35 centimeter.

14 – 18 centimeter.

Relaterade artiklar