Välj rätt dimensioner till altanen

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Det är viktigt att välja rätt dimensioner på trall samt att bygga altanen i rätt dimensioner utifrån vilka laster och sträckvidder den ska klara av. Här får du lära dig mer om trallvirke och dimensioner.

Travllvirkets dimensioner

När du väljer trall är det viktigt att dimensionerna blir rätt, främst för att konstruktionen ska hålla och inte riskera att gå sönder. Men det är även viktigt ur en estetisk synpunkt. Även om du skulle kunna använda en regel på 45 x 45 millimeter kanske den upplevs som väldigt tanig i förhållande till storleken på altanen.

Det vanligaste virket till altaner är tryckimpregnerad virke, det är både hållbart och förhållandevis billigt. Tryckimpregnerad trall finns i tre standarddimensioner: 22, 28 och 34 millimeter (tjocklek). Till en normalstor altan är 28 millimeter det vanligaste alternativet till golv, medan 22 millimeter passar bra till exempelvis räcken. Det finns även flera bredder att välja bland: 95, 120 och 145 millimeter är vanligast. Till ett altangolv är det snyggast med grövre virke, minst 120 millimeter. 145 millimeter ger ett exklusivare intryck och den bredden har vanligtvis en tjocklek på 34 millimeter, vilket ger ett stabilt golv.

Skruvreglarnas dimensioner

Under altangolvet ligger skruvreglarna, förr kallades de spikreglar. Nu för tiden är det vanligast att skruva fast trallen eftersom spikar med tiden riskerar att krypa upp från virket. Skruvreglar har vanligtvis ett centrumavstånd på 60 centimeter, ibland tätare beroende på vilka laster altanen ska klara av och hur tjockt trallvirke du väljer.

Skruvreglarna är i sin tur monterade på bärlinor (de reglar som monteras i stödjepunkterna på marken eller i stolparna som står på plintar). De kan vara tillverkade av likadana reglar som skruvreglerna. Om du bygger en ram där skruvreglarna ska fästas med balkskor i bärlinorna ska du välja en grövre dimension på virket, gärna 45 x 145 millimeter eller ännu grövre om stödjepunkterna är långt ifrån varandra. Ska skruvreglarna vila ovanpå bärlinorna kan du istället välja en klenare dimension till exempel 45 x 95 millimeter.

Bärlinornas dimensioner

Bärlinorna är reglarna som monteras på stödjepunkterna (stolparna eller plattor direkt på den hårdgjorda marken). Bärlinan kan även vara monterad i väggen om altanen byggs utefter fasaden. Vanligast är att placera bärlinorna som ett lager under skruvreglarna, alternativ kan skruvreglar och bärlinor utgöras av ett gemensamt ramverk. Bärlinorna ställas alltid stående eftersom det ökar bärigheten.

För att altangolvet ska bli robust och tåligt ska bärlinornas dimensioner vara minst 45 x 170 millimeter. Ibland finns det dock inte utrymme för bärlinor i den dimensionen att ställas på höjdled, då kan du istället kompensera med fler stödjepunkter.

Stolparnas dimensioner

Det är vanligast att man bygger altan på plintar, men de går att bygga den direkt på marken, om förhållandena är rätt. Anledningen till att det är vanligare med stolpar i plintar är att man ofta behöver kompensera för ojämn eller sluttande mark, eller för att utgången från huset kanske inte är precis i marknivå. Ett sätt är att fästa stolpar i plintar. De vanligaste dimensionerna för stolpar är 75 x 75 millimeter och 95 x 95 millimeter, vilket är att föredra om du även vill kunna fästa ett räcke, ett tak eller en pergola i samma stolpar.

Vanliga frågor och svar

Det bör inte överstiga 2 meter, men 120 centimeter är ett bra riktmärke.

Den vanligaste dimensionen på trallvirke till altan är 22 x 95, 28 x 120 och 34 x 145 millimeter. Till altangolvet är det bättre med grovt virke, gärna 28 millimeter eller grövre.

45 x 170 millimeter är vanligtvis lagom men med grövre dimensioner kan du öka avståndet mellan stödpunkterna/plintarna.

Relaterade artiklar