Byggnadskreditiv – vad är det?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

Ett byggnadskreditiv är en finansieringslösning som du kan använda i samband med renoveringar, tillbyggnationer eller nybyggnationer. Lär dig mer om hur byggnadskreditiv fungerar.

byggkreditiv

Så fungerar byggkreditiv med kontantinsats – i korthet

Byggnadskreditivet gör att banken betalar alla räkningar under tiden projektet pågår. Det kan täcka olika delar av konstruktionen, exempelvis tomten, grundplattan och virket. Till skillnad från ett vanligt bolån, där själva bostaden används som säkerhet, är byggnadskreditiv ett lån utan säkerhet. Det innebär vanligtvis att ränta för byggnadskreditiv är högre än för bolån. Den här typen av krediter är speciella eftersom de efter byggnationen omvandlas till bolån (eftersom du då har en byggnad som blir bankens säkerhet).

I korthet fungerar ett byggnadskreditiv som så att banken utför en bedömning om vad den färdiga bostaden kommer vara värd. Om de beviljar ansökan får du en kredit hos banken på hela beloppet. Allteftersom fakturorna för bygget kommer in, betalar banken dem. Du betalar bara ränta för den del av kreditivet som du använt. När byggarbetet är färdigt omvandlas byggnadskreditivet till ett vanligt bolån, detta kan du lägga hos vilken bank du vill. Eftersom banken använder din räknekalkyl för vad bygget tros kosta är det viktigt att du får en detaljerad offert så att du ser att krediten verkligen räcker alla delar av byggnadsarbetet. Ofta är byggnadskreditiv dyrare än bolån, dels eftersom det är ett lån utan säkerhet, dels för att det tillkommer en uppläggningsavgift. Bankernas räntor och avgifter varierar en del så det är viktigt att jämföra. Hur du vill få krediten kan också avgöra valet av bank. Vissa banker betalar ut hela byggnadskreditivet i en klumpsumma, medan andra betalar först efter att fakturorna skickats in.

Den stora fördelen med ett byggnadskreditiv är att du endast betalar ränta för den del av krediten som du utnyttjar. Nackdelen med det här lånealternativet är att räntan är högre än för vanliga hypotekslån. Det gäller att bygget helst inte drar ut på tiden eftersom det innebär längre ränteperiod. Du vill kunna omvandla krediten till ett vanligt bolån så snabbt som möjligt.

Byggnadskreditiv fungerar som en checkkredit för banken – ett lån som att går att utnyttja till en viss gräns.

Så hanterar banken byggnadskreditiv

Byggnadskreditivet fungerar hos de flesta banker ungefär som en checkkredit. En checkkredit är ett på förhand avtalat lån som går att utnyttja upp till en avsatt gräns. När du gör en ansökan om ett byggnadskreditiv hos banken kommer den först att göra en kreditbedömning. Blir ansökan godkänd kommer utbetalningar att ske under byggets gång (ibland betalas kreditivet ut som en klumpsumma). Efter att byggarbetet är klart omvandlas kreditivet till ett bolån. Du kan byta bank om du skulle vilja, det bästa är att jämföra flera långivares villkor för att få en så låg byggkreditiv ränta som möjligt. Räntan vid byggnadskreditiv brukar kan också vara förhandlingsbar.

När banken gör en kreditbedömning för byggkreditiv gör den även en prisvärdering av byggnaden (som ännu inte är byggd). Banken behöver kontrollera att hela bygget blir finansierat och att låntagaren har den betalningsförmåga som krävs, även för den långsiktiga finansieringen. För att banken ska kunna göra en bedömning är det viktigt att du som låntagare presenterar en noggrann produktionskostnadskalkyl. Banken bedömer alltså inte vad bygget kommer kosta utan det är du som gör det genom att presentera en produktionskostnadsplan. Banken tar även hänsyn till eventuella fördyrande kostnader, fördröjningar och nedgång i försäljningspris när de ger byggnadskreditiv. Det banken tittar mest på är att kunden har en hållbar finansiering.

Vid nybyggnationer är det inte helt ovanligt att kostnaderna drar iväg, vilket banken också måste ta i beaktning. Om så är fallet ska en ny kreditbedömning göras. Skulle bygget bli dyrare än planerat gör banken en ny kreditbedömning för att se om de kan ge ett utökat kreditiv, vilket inte alltid är fallet. Hur själva utbetalningen av kreditivet fungerar varierar från projekt till projekt.

I vissa fall gör banken regelbundna utbetalningar, något som beslutas tillsammans med entreprenören eller hustillverkaren i samband med att deras fakturor kommer in. Andra banker gör endast en större utbetalning när huset väl är färdigbyggt.

Så fungerar kontantinsatsen vid byggnadskreditiv

När du tar ett vanligt bolån måste du betala en kontantinsats, samma sak gäller även vid ett byggnadskreditiv. Du behöver alltså betala en viss procent av bygget i förhand. Det kan se ut på olika sätt beroende på vilken bank du väljer. I vissa fall fungerar kontantinsatsen som så att du själv betalar de första fakturorna för husbygget eller köper tomten själv. Du betalar alla fakturor tills summan uppgår till kontantinsatsen. Kontantinsatsen kan även bestå av tillgångar, som tomtmark.

Banker som erbjuder byggnadskreditiv

Vanliga frågor och svar om byggnadskreditiv

Det är en kredit du kan ta när du ska bygga ett hus. Till skillnad från ett vanligt bolån (där själva bostaden är säkerheten) är ett byggnadskreditiv ett lån utan säkerhet från början. Efter att byggnaden är färdigställd omvandlas lånet till ett bolån.

Ett bolån är ett lån med säkerhet (i form av bostaden) medan ett byggnadskreditiv är en kredit som ges för att du ska kunna bygga ett hus. När byggnaden är klar omvandlas kreditivet till ett bolån. Vid ett byggnadskreditiv betalar du bara ränta för den del av krediten som du utnyttjar.

För att banken ska kunna göra en noggrann bedömning behöver den veta värdet på den nya bostaden. Du behöver bland annat kunna uppvisa budgeterade kostnader, ritningar, vilken entreprenör du ska använda och liknande. Du behöver också betala en kontantinsats, den kan vara i form av likvida medel eller tillgångar, exempelvis tomtmarken.

Ja, kontantinsats ska betalas men i stället för att betala en klumpsumma kan du istället själv betala de första fakturorna, ända tills beloppet på kontantinsatsen uppnås. Kontantinsatsen kan också vara tillgångar, till exempel tomtmarken.

Utbetalningen ser olika ut beroende på vilken bank du väljer. Vissa banker betalar de löpande fakturorna från byggföretaget under arbetets gång, andra betalar efter att bygget är färdigt, då som en större klumpsumma.

Relaterade artiklar