Mäklararvode – så fungerar det

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

Om du ska sälja hus kommer du förmodligen att göra det via en mäklare. Mäklaren får i sin tur betalt i mäklararvode. Här går vi igenom vad mäklararvode är samt hur det fungerar.

Olika typer av mäklararvode

Mäklararvodet är vad du som hussäljare betalar till mäklaren för att han eller hon hjälpt till att förmedla bostaden till en köpare. Det är upp till mäklaren och dig som säljare att komma överens om en rimlig summa. Vanligtvis regleras mäklararvodets storlek av det förmedlingsuppdrag som du skriver tillsammans med mäklaren. Om ni inte har avtalat om något mäklararvode gäller en provisionsbaserad ersättning enligt lag. Det finns i regel tre typer av mäklararvode:

 • Provision. Provision innebär att mäklaren får en procentuell ersättning av köpeskillingen. Hur mycket pengar det gäller beror alltså på vad köpeskillingen är.
 • Arvodestrappa. En annan modell av mäklararvode är arvodestrappan. Den går ut på att mäklaren får en fast (eller rörlig) provision som är förhållandevis låg. Därefter kan mäklaren få mer ersättning utifrån andra målpriser. Om priset överstiger målpriserna ni kommit överens om, får mäklaren ytterligare en viss procent av slutpriset.
 • Fast arvode. Fast arvode innebär att mäklaren får ett fast pris i ersättning. Summan har du och mäklaren kommit överens om i förhand.

Mäklararvodets delar

När du anlitar en mäklare är det viktigt att ni tillsammans går igenom uppdraget. Det bör exempelvis stå att mäklaren ska kunna bevisa att hen anvisat en köpare till dig som säljare samt att det lett till en affär som avlutas med att säljare och köpare skriver ett bindande köpeavtal. Mäklaren utför många olika delar i sitt arbete:

 • Värdering. För att du och mäklaren ska kunna bestämma ett rimligt utgångspris för bostaden måste den först värderas, vilket ingår i mäklararvodet. Mäklaren använder sig av lokal prisstatistik och information om den aktuella bostadsmarknaden för att han eller hon ska kunna ta fram en noggrann värdering.
 • Faktainsamling. Det är även mäklarens uppdrag att ta fram information om bostaden och det närliggande området. Ofta ingår även viss del av marknadsföring av bostaden.
 • Visningar. En stor del av mäklarens jobb går ut på att hålla visningar av bostaden.
 • Kontraktsskrivning. Det är mäklaren som ser till att upprätta alla de rätta köpehandlingarna och mäklaren är även med när kontraktet skrivs.
 • Tillträde. Slutligen arbetar mäklaren med tillträdet av bostaden och samordnar mötet mellan köparen och säljaren. Mäklaren ser även till att slutbetalningen utförs och att nycklarna lämnas över för att till sist kunna avsluta bostadsaffären.

Om mäklaren inte lyckas sälja

Det är inte särskilt vanligt, men visst kan det hända att en mäklare inte lyckas få sålt bostaden. Vad händer då? Det är viktigt att uppdraget är tydligt utformat och beskriver följderna av vad som händer om bostaden inte blir såld. Ofta brukar det vara möjligt att helt enkelt säga upp avtalet helt utan kostnader. Men ibland har mäklaren bestämt att ersättning ska ingå oavsett försäljning eller ej. Då gäller ersättningen de kostnader som uppdraget redan medfört. Kontrollera förmedlingsuppdraget, där ska det stå.

Förmedlingsuppdrag

Förmedlingsavtalet är själva kontraktet mellan dig som säljare och mäklaren. I förmedlingsuppdraget framgår det vem mäklaren är samt vem som är uppdragsgivare (du som säljer bostaden). Det finns även information om vilken bostad det gäller och hur stor ersättning mäklaren ska få efter att uppdraget är färdigt. Andra saker som ingår i förmedlingsuppdraget:

 • Värdera bostaden
 • Beskriva objektet
 • Marknadsföra bostaden
 • Hålla i bostadsvisningar
 • Hålla i budgivning
 • Anteckna bud som kommer in i en budförteckning
 • Ta fram köpehandlingar
 • Närvara vid kontraktsskrivning mellan köpare och säljare
 • Hjälpa köparen att söka lagfart

Obs!

Det är inte mäklarens ansvar att utföra en fastighetsbesiktning. Det finns heller inga krav på att mäklaren ska kontrollera fastigheten i detalj. Du som säljare har det stora ansvaret om att lämna uppgifter som kan vara relevanta för objektet gällande skick.

Rimligt mäklararvode 2021

Det är svårt att säga vad ett rimligt mäklararvode är eftersom det beror mycket på varje enskilt objekt. Priserna skiljer sig även mycket beroende på var i landet affären sker. Ett mäklararvode i Stockholm eller Göteborg är alltså högre än för arvode i en mindre stad. Här är en tabell som kan ge en fingervisning om det normala mäklararvodet i kronor och procent för försäljning av villor.

Objektets slutprisMäklararvode i kronorMäklararvode i procent
1 500 000 kronor45 000 – 60 000 kronor3 %
2 500 000 kronor60 000 – 70 000 kronor2,6 %
3 500 000 kronor65 000 – 80 000 kronor2 %
4 500 000 kronor80 000 – 95 000 kronor1,8 %
5 500 000 kronor85 000 – 100 000 kronor1,6 %

Mäklararvodet för lägenheter är vanligtvis lägre än det för villor. Det beror på att försäljningen av villor innebär ett större ansvar samt mer arbete för mäklaren. Provisionerna för husförsäljningar är därför cirka 30 – 50 % högre än arvoden för lägenhetsförsäljningar.

Avdrag för mäklararvode

Alla som säljer en bostad är skyldiga att deklarera försäljningen under följande år efter att överlåtelsen har skrivits under av bägge parter. Den måste deklareras oavsett om försäljningen gick med vinst eller inte. Kom ihåg att deklarera i tid (den ska lämnas in innan fjärde maj året efter försäljningen). För att du ska kunna deklarera försäljningen av din bostad behöver du veta vad vinstskatten är. Vid ett överskott (när du gått med vinst) ska du betala en statlig skatt (30 %) på 22/30 av vinsten. Är vinsten 100 000 kronor ska du skatta 21 999 kronor (100 000 x 22/30). Eftersom mäklararvode är avdragsgillt kan du dra av den kostnaden, vilket kommer minska vinsten och därmed även storleken av skatt du ska betala. Förutom mäklararvode finns det andra avdragsgilla kostnader:

 • Styling av bostaden
 • Annonsering och marknadsföring
 • Försäkring (exempelvis en ”dolda fel”-försäkring)
 • Husbesiktning

Vanliga frågor och svar

Det är mäklarens ersättning vid en bostadsförsäljning.

Eftersom det är mäklaren som bestämmer sitt arvode är det svårt att beräkna det i förväg. Dock ligger provisionen på cirka 3 % av försäljningspriset för hus upp till 1 500 000 kronor.  

De flesta mäklare har en provisionsbaserad lön. Storleken på ersättning baseras alltså på vilket försäljningspris objektet har. Men du och en mäklare kan även komma överens om ett fast arvode som är bestämt i förväg.

Det beror på vad som står skrivet i förmedlingsuppdraget. I många fall kan du som säljare avbryta uppdraget, det brukar inte kosta något. Men i vissa fall står det i förmedlingsuppdraget att mäklaren har rätt till ersättning oavsett om objektet såldes eller inte.

Arvodets storlek baseras på objektets slutpris. För att du ska kunna veta om arvodet är rimligt är det viktigt att kontrollera exakt vad som ingår.

Den genomsnittliga årsinkomsten ligger på mellan 300 000 och 500 000 kronor. Endast några få procent av alla mäklare i Sverige tjänar mer än 1 miljon kronor om året.

Relaterade artiklar