Handpenning – så fungerar det

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~2 minuter

Handpenning är ett belopp som betalas när man ingår ett avtal. Det fungerar som ett förskott på betalningen och är ett bevis på att man binder sig till avtalet. Här går vi igenom allt du behöver känna till om handpenning.

Handpenning – en säkerhet vid bostadsköp

Handpenningen ska betalas av den som köper en fastighet och summan ligger på 10 % av bostadens pris. Handpenningen ska betalas direkt när kontraktet skrivits med mäklaren. Kostnaden fungerar som en säkerhet när du köper bostad och visar att du binder dig till avtalet. Det är lätt att förväxla handpenning med kontantinsats. Kontantinsatsen är den del av köpesumman som banken kräver att du står för själv när du tar ett bolån. Du får alltså låna upp till 85 % av bostadens värde. Kontantinsatsen ligger på 15 % av bostadspriset. En stor skillnad mellan handpenning och kontantinsats är att handpenningen är kopplad till kontraktet som skrivs med mäklaren, medan kontantinsatsen är kopplad till banken som lånar ut bolånet. Kontantinsatsen ska finansieras med egna medel.

Handpenningen är till största del en säkerhet för säljaren. Om du betalar handpenningen och sedan inte slutför bostadsköpet förlorar du summan. Det betyder att säljaren åtminstone får behålla 10 % av bostadspriset.

Räkna ut handpenning

När du ska köpa en bostad och skriver kontrakt med mäklaren ska du betala en handpenning på 10 % av köpeskillingen (försäljningspriset). Handpenningen är en säkerhet för mäklaren som bevisar att du tänker köpa bostaden. Resterande 90 % av försäljningspriset ska betalas vid nyckelöverlämningen. Ett hus med ett försäljningspris på 1 000 000 kronor har en handpenning på 100 000 kronor.

Kontantinsatsen är 15 % av bostadspriset och den del av priset som du måste betala själv. Resten av beloppet, 85 %, får du låna av banken. Kostar huset 1 000 000 kronor är kontantinsatsen 150 000 kronor.

Vanliga frågor och svar

Handpenning är ett belopp som köparen betalar som ett förskott till säljaren vid en bostadsförsäljning.

Handpenning är en säkerhet för säljaren vid en bostadsförsäljning eftersom köparen visar att hen ingår avtal om att köpa. Om köparen sedan ångrar sig får säljaren behålla handpenningen.

10 % av bostadspriset.

Handpenningen betalas när köparen skriver kontrakt med mäklaren.

Handpenningen är kopplad till kontraktet med mäklaren, ett förskott på slutsumman. Kontantinsatsen är den del av köpesumman som banken kräver att du står för själv och som du alltså inte kan låna. Resten av summan, 85 %, kan du låna av banken.