Vad kommer hända med räntan?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

Inflationen är ett faktum, vilket gjort att Riksbanken höjt styrräntan (tidigare reporänta). Det kan kännas oroande för dig som har rörlig ränta. Nu är förstås den stora frågan – vad kommer hända med räntan? Och ska du binda nu eller fortsätta med rörlig ränta?

Rörlig och bunden ränta

 • Rörlig ränta. Räntan kan röra sig (gå upp eller ner) och kan ändras var tredje månad.
 • Fast ränta. Räntan är fast på samma nivå under x antal år.

Den allmänna åsikten är att rörlig ränta är mest kostnadseffektivt eftersom den, under de senaste 20 – 30 åren, varit mer förmånlig än bunden. I längden har det alltså varit billigare att betala av sina lån med rörlig ränta. Med det sagt behöver det inte betyda att rörlig ränta alltid är bäst. Det är möjligt att spara mycket pengar genom att binda upp räntan vid rätt tid och till rätt bindningstid. Men frågan är – hur vet man när man ska binda räntan?

Ska jag binda räntan?

Det är omöjligt att säga exakt när det är bra att binda räntan, det gäller att hålla koll på Riksbankens prognoser samt situationen i Sverige. Om räntorna förväntas stiga under kommande år är det bättre att binda räntan, förväntas den sjunka är det bättre att behålla rörlig ränta och kommer räntorna förväntas vara stillastående kommande år är det också bättre med rörlig ränta.

Du kan ha både rörlig och bunden ränta

Du måste inte bestämma dig för om du vill ha bunden eller rörlig ränta, det går att dela upp bolånet i olika delar. Till exempel kan du binda räntan i 5 eller 10 år och ha en del av lånet som rörligt, exempelvis så här:

 • 100 % av bolånet är rörligt.
 • 100 % av bolånet är bunden.
 • 50 % av bolånet är bunden på 5 år och 50 % av bolånet är rörligt.
 • 30 % av bolånet är rörligt, 50 % av bolånet har bunden ränta på 1 år och resterande 20 % av bolånet har bunden ränta på 10 år.

För- och nackdelar med rörlig och bunden ränta

Fördelar med bunden ränta

 • Du behöver inte oroa dig för framtiden – räntan är densamma oavsett vad som sker i Sverige.

Nackdelar med bunden ränta

 • Historiskt sett är bunden ränta dyrare än rörlig.
 • Vill du lösa ett bundet bolån i förtid kommer du behöva betala en ränteskillnadsersättning.

Fördelar med rörlig ränta

 • Historiskt sett är det billigare med rörlig ränta.

Nackdelar med rörlig ränta

 • Räntan kan höjas, vilket kan innebära en oro inför framtiden.
 • Räntan kan höjas och orsaka svårigheter i din privatekonomi.

Riksbankens prognos 2022

Sveriges riksbank säger i ett pressmeddelande att vi befinner oss i den högsta inflationen sedan 1990-talet och den kommer vara fortsatt hög under en tid. För att motverka att inflationen ska få ett för starkt fäste i pris- och lönebildningen har de därför beslutat att höja reporäntan från 0 till 0,25 %. Deras prognos för 2022 är att räntan kommer att höjas gradvis och hamna på 2 % om tre år. Prognosen är dessutom att reporäntan kommer höjas ytterligare 2 – 3 gånger under 2022, men den tros alltså inte överstiga 2 % om tre år.

Förhoppningen är att inflationen ska sjunka tillbaka under 2023 och år 2024 vara nära 2 %.

Historiskt sett ligger vi ändå på en extremt låg styrränta. Sedan 1994 har reporäntan sjunkit lavinartat från 8,91 % till 0 % (tidigare i år). Styrräntan har till och med legat på minus. I januari 2020 låg den på -0,25 %.

Om Riksbankens prognos visar sig stämma och inflationen faller tillbaka, kommer bolåneräntorna inte stiga särskilt mycket mer. Det är möjligt att styrräntan fortsätter stiga, men att den stiger kraftigt är inte särskilt troligt. Om du är mycket orolig kan du alltid binda en del av bolånet.

Styrräntans funktion

Riksbanken använder styrräntan (tidigare reporänta) för att öka eller minska efterfrågan i ekonomin. Genom att antingen höja eller sänka räntan kan Riksbanken motverka svängningar i konjunkturen (det rådande ekonomiska tillståndet i landet), vilket gör att inflationen hamnar inom inflationsmålet. Sedan 1993 har det varit Riksbankens huvudsakliga uppgift att säkerställa ett stabilt penningvärde.

Bindningstid för ränta

Om du väljer att binda hela bolånet eller del av det är det viktigt att du väljer rätt tidpunkt. Vanligtvis följer nämligen räntan den pågående inflationen. När konjunkturen är hög är räntan också det, när den är låg följer räntan samma trend. Konjunkturcykler är i regel mellan 5 och 7 år, eftersom det är högkonjunktur nu, kommer nästa period vara lågkonjunktur. Det är därför bäst att binda räntan när det råder lågkonjunktur.

Den påverkas av styrräntan, som sätts av Riksbanken. Styrräntan påverkas i sin tur av inflation och situationen i Sverige. Efter pandemin och ett nuvarande krig i Ukraina har inflationen ökat i hela Europa.

Reporäntan påverkar dagslåneräntan, alltså den ränta som banker betalar när de lånar pengar från varandra från en dag till en annan. Det påverkar i sin tur de räntor som bankerna sätter för sina lån, vilket påverkar låntagare. Slutligen påverkar det hushållens ekonomi och därmed den totala efterfrågan och aktiviteten i ekonomin.

Eftersom räntejusteringar från Riksbanken inte får genomslag direkt, utan kan dröja något år, är det inte baserat på dagens inflation som räntan sätts, utan på förväntningarna om den framtida inflationen.

Historiskt sett är det billigast att ha rörlig ränta, men samtidigt innebär det en viss oro eftersom den kan höjas. Du kan även välja att binda en del av bolånets ränta och en del rörlig.

Under 2 % är bra ränta 2022.

Den har nyligen höjts till 1,75 % och kommer troligtvis höjas till över 2 % i början av 2023.

Historiskt sett är bunden ränta dyrare än den rörliga och om du skulle vilja lösa ett bolån i förtid behöver du ofta betala en ränteskillnadsersättning.

Relaterade artiklar