Lagfart – vad är det?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~2 minuter

En lagfart är ett bevis på att du äger en fastighet. Lagfarten innehåller uppgifter om fastighetens ägarförhållanden, exempelvis vem som äger fastigheten, uppgifter om köpeskilling och hur själva förvärvet gått till.

Så används lagfart

Lagfarten behövs av flera anledningar, bland annat använder banken lagfarten som ett underlag inför kreditgivning. Det huvudsakliga användningsområdet för lagfarten är att kunna bevisa vem som faktiskt äger en fastighet. Utan lagfart är det svårt att på pappret bevisa ägarskapet.

Ansök om lagfart

För att ansöka om lagfart hos Lantmäteriet ska förvärvshandlingen (exempelvis köpekontraktet, köpebrevet eller testamentet) skickas in tillsammans med ansökan. Du måste själv skriva under förvärvshandlingen, det går inte att signera med bank-id. Det går att ansöka om lagfart online, men då måste bestyrt elektronisk kopia av originalhandlingen bifogas. Om ett köp av fast egendom överlåts utan något tillägg eller några ändringar i köpevillkoren ska stämpelskatt (kostnaden för lagfarten) betalas för det senaste köpet. Stämpelskatten är den skatt du betalar när du köpt en fastighet, men det är inte alltid den behöver betalas. Det kan vara fallet om fastigheten är en gåva, dock får inte summan överstiga 85 % av taxeringsvärdet från det föregående året. Du måste ansöka om lagfart inom tre månader efter att du köpt eller fått fastigheten.

Lagfartskostnad

Kostnaden för lagfarten är 1,5 % av vad fastigheten kostade, själva köpeskillingen, alternativt taxeringsvärdet. Lagfartens kostnad baseras på det belopp som är högst, det kan antingen vara köpeskillingen eller taxeringsvärdet. Förutom stämpelskatten ska även en expeditionsavgift på 825 kronor betalas. Prisexempel på lagfartskostnad:

  • Fastighetens pris: 5 000 000 kronor
  • Stämpelskatt: 1,5 %
  • Expeditionsavgift: 825 kronor
  • Lagfartens kostnad: 75 825 kronor (5 000 000 x 1,5 % = 75 000 kronor + 825 kronor = 75 825)

Lagfart för bostadsrätt

Om du köper en bostadsrätt behövs ingen lagfart. Anledningen är att det är bostadsrättsföreningen som är ansvarig för fastighetens lagfart. Du äger aldrig själva bostaden utan endast rätten att bo där. Lagfart behövs när du köper villa, radhus, sommarstuga eller annan typ av fristående fastighet.

Vanliga frågor och svar

Lagfarten kostar 1,5 % av köpeskillingen (det pris du betalat för fastigheten), eller taxeringsvärdet, den summa som är högst.

Lagfarten är ett bevis på vem som äger fastigheten.

Ägaren till fastigheten ansöker om lagfart hos Lantmäteriet.

Vanligtvis får du lagfarten inom fem arbetsdagar efter att du ansökt, under förutsättning att alla handlingar finns med och ingenting behöver ändras/kompletteras.

Du måste ansöka om lagfart inom tre månader efter fastighetsköpet, eller efter att du fått fastigheten som gåva. Lagfarten ska betalas 4 – 8 veckor efter tillträdet.