Enklaste sätten att hitta sin fastighetsbeteckning

BYGG.se BYGG.se / Lästid: ~7 minuter

Vad är en fastighetsbeteckning? Hur hittar jag min fastighetsbeteckning? Var hittar jag någon annans fastighetsbeteckning? Få svar på frågor om allt som rör fastighetsbeteckning.

fastighetsbeteckning

Vad är en fastighetsbeteckning?

En fastighetsbeteckning är det unika namn en fastighets har givits. En fastighet betyder i detta fall en tomt, en bit mark, där det kan stå byggnader, men inte nödvändigtvis behöver göra det. Fastighetsbeteckningen visar vem som äger den specifika biten mark, samt ägarhistoriken, alltså tidigare ägare till fastighet eller de som tidigare ägt marken.

När krävs fastighetsbeteckning?

För att ansöka om bygglov måste man ange fastighetsbeteckningen, men denna används även vid försäljning av fastigheter för att identifiera rätt ägare samt vid annan kontakt med byggnadsnämnd, skatteverk och kommun i liknande frågor. 

För att ta reda på korrekt fastighetsbeteckning finns idag flera tillvägagångssätt. Det enklaste sättet att hitta ditt hus fastighetsbeteckning eller din tomts fastighetsbeteckning är att söka med hjälp av verktygen som finns gratis på nätet. 

De lättaste sätten att hitta din tomts fastighetsbeteckning

Uppgifter om fastighetsbeteckning är offentliga och du ska utan större problem kunna få information om detta helt gratis. Du kan enkelt hitta fastighetsbeteckning med adress eller via karta.

Hitta fastighetsbeteckning genom Eniro kartor

Eniro kartor har en gratistjänst där man genom att ange en adress, eller zooma in över ett område och sedan välja “tomtgränser” kan se hur ett område är uppdelat. Klicka på tomten du är intresserad av och fastighetsbeteckningen dyker upp. Då detta är en gratistjänst som inte säkert innehar den senaste informationen ska man ta uppgifterna med en nypa salt. 

Hitta fastighetsbeteckning genom Lantmäteriets gratistjänst

Det säkraste sättet att ta reda på information om sin egen fastighetsbeteckning är att kontakta Lantmäteriet, till exempel genom att logga in på Lantmäteriets gratistjänst “Min fastighet”, där du kan få se en tomtkarta över just din tomt, förutsatt att sådan finns tillgänglig, hur stor din tomt är, var dina tomtgränser går och tomtens taxeringsvärde. Det kan även finnas mer specifika uppgifter hos lantmäteriet, som information om detaljplanen och hur du får använda och bebygga fastigheten. För att kunna använda denna tjänst från Lantmäteriet måste du ha en e-legitimation eller Mobilt BankID samt svenskt personnummer. 

Hitta fastighetsbeteckning genom betaltjänst från hitta.se

En betaltjänst som kan användas både för den egna fastighetsbeteckningen eller för annan fastighet är tomtrapport från hitta.se. Kom ihåg att kartan du kan köpa här inte är juridiskt gällande och tomtgränserna inte alltid är korrekta och endast ska ses som illustrationer av läget. Denna betaltjänst anger inte vem som är ägare av fastigheten, för att få reda på ägaren av en tomt ska du kontakta Lantmäteriet.

Få mer information om din fastighet genom Skatteverket

Ytterligare ett sätt att få information om din fastighet är att kontakta Skatteverket, i synnerhet då du har frågor om taxeringsvärdet.

De lättaste sätten att hitta information om någon annans fastighet

Vill du hitta information om någon annans mark? Kanske du är intresserad av att köpa en tomt men inte vet vem den tillhör? Eller vill du kontrollera någon annans fastighetsbeteckning för att ta reda på vilka servitut som är kopplade till fastigheten? Även detta är relativt enkelt.

Hitta någon annans fastighetsbeteckning genom gratistjänster på nätet

Du kan förstås använda samma gratistjänster som nämnts ovan, som eniro kartor, för att se om det där finns någon information om marken. 

Hitta någon annans fastighetsbeteckning genom Lantmäteriet

Du kan även kontakta Lantmäteriet som privatperson och fråga vem som äger en viss bit mark. Det går att komma i kontakt med Lantmäteriet via telefon, genom personligt besök på deras kontor, samt genom tjänsten Självservice på webbsidan, där du fyller i ett beställningsformulär för fastighetsinformation. Har du övriga frågor kan du även kontakta Lantmäteriet via chatt, sociala medier och mail. 

Lantmäteriet utvecklar just nu även en tjänst kallad “Vem äger fastigheten” gratis, som man redan nu kan logga in i med hjälp av e-legitimation eller Mobilt BankID, men Lantmäteriet varnar att denna tjänst kan innehålla buggar eller kanske inte är fullständig vad gäller information. 

Tänk på att viss information om fastigheter faller under offentlighetsprincipen och är enkel att få ut, annan information, till exempel personuppgifter, skyddas enligt allmänna dataskyddsförordningen, så kallade GDPR. Därför behöver Lantmäteriet veta om och pröva ändamålet du anger som anledning för begäran av uppgifterna om fastigheten i fråga, om den tillhör någon annan. Prövningen kan ta upp till fem arbetsdagar.

Hitta information om flera fastigheter som företag

Behöver ditt företag information om flera fastighetsbeteckningar, vilka som äger marken och annan information om tomter regelbundet? Det finns företag vars betaltjänster kan vara till nytta för den som kan ange ändamål med den önskade informationen. 

Hitta fastighetsbeteckningar som företag genom FastighetSök

Till exempel Metria erbjuder betaltjänsten FastighetSök med utökad fastighetsinformation som inteckningar och ägaruppgifter. Det finns även en version av tjänsten som kallas FastighetSök Light som endast lämnar ut information om fastigheten men ej personuppgifter.

Hitta fastighetsbeteckningar som företag genom Geodataplatsen och Lantmäteriet

De som har avtal om geodatasamverkan kan logga in på Geodataplatsen på Lantmäteriets webbsida, där man kan ladda ner fastighetsinformation gällande alla landets kommuner och län. Viktigt att notera är hur denna data endast får användas inom offentlig verksamhet. Kontakta Lantmäteriet för att få inloggningsuppgifter till Geodataplatsen.

Lantmäteriet samarbetar med ett flertal återförsäljare av geodataprodukter som går att hitta på Lantmäteriets hemsida. Dessa kan vara av nytta för den som söker specifika uppgifter om fastigheter eller behöver anpassa eller bearbeta dessa data.

Webbsidor där du kan hitta din fastighetsbeteckning

Du kan söka efter en fastighetsbeteckning och hitta din egen fastighetsbeteckning eller någon annans fastighetsbeteckning genom de enkla gratistjänsterna som erbjuds av lantmäteriet och eniro. 

Gå in på https://kso.etjanster.lantmateriet.se/ och välj “Topografisk med gränser” från menyn uppe i högra hörnet. Förstora sedan kartan över området du är intresserad av, tills du kommer så nära att fastighetsgränserna visas. Det är viktigt att komma ihåg att tomtgränserna inte är exakta genom denna tjänst och därför förstås inte juridiskt gällande.

Även eniro fastigheter som du hittar på https://kartor.eniro.se/sök/fastigheter eller genom att gå in på eniro kartor och sedan välja “Tomtgränser” kan du se en överblick över fastighetsbeteckningar. Förstora kartan över området du är intresserad av för att se tomtgränserna och fastighetsbeteckningarna. Även dessa tomtgränser är illustrationer, ej exakta och inte heller juridiskt bindande.

https://www.hitta.se/kartan/tomter kan du precis som på de öppna kartorna från lantmäteriet och eniro se tomtgränser genom att zooma in över ett område, om du sedan klickar på en specifik tomt får du upp information om tomten där du kan se fastighetsbeteckningen, om denna finns angiven. Du kan genom hittas karttjänster även beställa vidare information om fastigheten i fråga mot avgift.

Vanliga frågor om fastighetsbeteckning

Tomtgränserna i kartor från Lantmäteriet eller från andra tjänster ska inte ses som exakta eller juridiskt gällande. Det som är juridiskt gällande är istället gränsmärket på marken som angetts vid en lantmäteriförrättning. Ibland kan det vara mycket svårt att hitta gränsmarkeringar på en fastighet, till exempel för att de kan ha blivit övervuxna eller förstörts av skogsbruk eller bebyggelse. Du kan hitta mer information om en fastighets tomtgränser i en förrättningshandling. Vid frågor eller oklarheter gällande tomtgränser är det viktigt att kontakta Lantmäteriet, i synnerhet innan man börjar avverka skog, jaga på, eller bebygga en fastighet.

Du kan ta reda på vem som äger en fastighet genom att kontakta Lantmäteriet.

Bland annat genom Eniro kartor, det är en gratis tjänst där du kan zooma in över ett område på kartan och se hur olika tomter är uppdelade. När du klickar på en tomt ser du fastighetsbeteckningen.

Är en tomtgräns dragen felaktigt eller finns det för många byggnader på kartan? Kontakta Lantmäteriet om du har frågor eller hittar något felaktigt gällande en fastighetsbeteckning.

Har du frågor angående fastighetstaxering vänder du dig alltid till Skatteverket.

Du får reda på vem som äger en fastighet genom att kontakta Lantmäteriet.

Även bostadsrätter har en fastighetsbeteckning. För att hitta din bostadsrätt fastighetsbeteckning kan du titta i köpehandlingarna, kontakta styrelsen eller titta i årsredovisningen. Du kan förstås även kontakta Lantmäteriet för att ta reda på din lägenhets fastighetsbeteckning.

Ja, precis som bostadsrätter har även hyresrätter en fastighetsbeteckning. Du hittar din lägenhets fastighetsbeteckning i ditt hyreskontrakt, eller genom att kontakta din hyresvärd.

Ett servitut är en rättighet kopplat till en specifik fastighet, och denna är oberoende av vem som äger fastigheten. Det betyder att en tomt kan byta ägare, men servitutet finns kvar. Ett servitut kan till exempel vara en rättighet att bygga en väg eller dra rör över en annan fastighet. Det finns information om en fastighets servitut i fastighetsregistret.

En fastighetsnyckel är en sifferkod istället för ett namn på fastigheten, detta för att underlätta fastighetsindelning i vissa system. En fastighetsbeteckning är till skillnad från en fastighetsnyckel istället angiven som kommun, trakt, block eller enhet.

I fastighetsregistret kan man hitta information som visar på vem som är den nuvarande ägaren av en fastighet, vilka som tidigare ägt fastigheten, om det finns några planer för området där fastigheten är belägen, och vilka rättigheter som är kopplade till fastigheten, som till exempel servitut. Man använder fastighetsindelningen vid planering av vägar och bebyggelse. Man använder även fastighetsregistret vid fastighetstaxeringen samt folkbokföringen.

Ja, det är nödvändigt att ta reda på sin fastighetsbeteckning då denna ska anges i bygglovet. Bygglovet utfärdas som tillstånd för bygge på en specifik fastighet.

Relaterade artiklar