Klarar du av en räntehöjning?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Under 2022 har styrräntan redan höjts två gånger, men den kommer att höjas fler gånger nu i höst. Skulle du klara av att betala räntan för ditt bolån om den höjs?

Konsekvens av inflationen

Riksbanken höjer eller sänker styrräntan för att justera inflationen och för att den ska komma tillbaka till inflationsmålet. I Sverige är målet att inflationen ska ligga på 2 %, i nuläget ligger den på 7 %. Det är ingen nyhet eller överraskning att räntan höjs, historiskt sett går den upp och ner i cykler.

”Det har varit kraftiga svängningar i inflationen och inflationsutsikterna är osäkra. Riksbanken anpassar som alltid penningpolitiken efter den ekonomiska utvecklingen och är beredd att höja styrräntan snabbare om det behövs”, skrev Riksbanken i ett pressmeddelande i somras.

Därför höjer Riksbanken styrräntan

Det enklaste och mest effektiva sättet för Riksbanken att förändra prisläget i Sverige är att höja räntan. Följden blir då att svenskarnas investeringsvilja och konsumtion minskar, vilket i sin tur leder till att företag tvingas pressa ner priserna. Med det sagt kan det fortfarande kännas oroligt och osäkert med räntehöjningar, särskilt för dig med stora bolån.

Så påverkas bolånen

Om du har ett bolån med fast ränta (bundet bolån) kommer räntan vara densamma under hela perioden du band den på, exempelvis 3 år. De som band sitt bolån innan inflationen kan alltså känna sig lugna nu. Men majoriteten av svenskarna har rörliga bolån, vilket innebär att räntan för bolånet förändras, beroende på hur styrräntan ser ut.

Håll koll på följande datum

Räntan har redan höjts två gånger under 2022, först den 27 februari och sedan den 29 juni. Nästa möte som Riksbanken har om reporäntan är den 19 september samt den 23 november. Det är direkt efter mötena som Riksbanken meddelar om räntan höjs eller inte.

Så mycket kan räntan höjas

Exakt hur många procentenheter som reporäntan kommer att stiga går inte att svara på. Experter tror dock att den kommer att stiga från nuvarande 0,75 % till 2,25 % i början av 2023. Men vad innebär det rent konkret för dig med bolån?

I korta drag innebär en procentenhets ränteuppgång cirka 600 kronor mer i månaden per 1 miljon kronor i bolån. Med andra ord, stiger räntan med 1 % kommer du betala cirka 600 kronor mer i månaden per miljon. Har du två miljoner i bolån blir motsvarande siffra 1 200 kronor mer i månaden. Här kan du se ett exempel på hur olika räntenivåer kan påverka bolånets månadskostnad:

Bolånets storlek2 % ränta4 % ränta6 % ränta
1 miljon kronor1 667 kronor3 333 kronor5 000 kronor
2 miljoner kronor3 333 kronor6 667 kronor10 0000 kronor
3 miljoner kronor5 000 kronor10 000 kronor15 000 kronor
5 miljoner kronor8 333 kronor16 667 konor25 000 kronor

Men för den som tar ett nytt bolån idag måste låntagaren klara av bankernas kalkylränta på 6 – 8 % för att ens bli beviljad ett lån. Enligt en stor undersökning som Sifo utförde i april i år, klarar de flesta av svenskarna av en räntehöjning på cirka 4 – 5 %, inte större än så. Dock angav cirka 1 av 10 personer att de skulle få det svårt att få ihop ekonomin om räntan höjdes mer än 3 %. Den grupp som får det svårast att klara av höjningen är personer i åldrarna 56 – 79 år.

Tips!

Om du har möjlighet är det bra att lägga undan en räntebuffert nu. Då är du bättre förberedd för eventuella räntehöjningar.

Vanliga frågor och svar

Rekordet är 500 %, det var år 1992. Den rekordhöga räntan höll sig bara i tre dagar, sedan presenterade regeringen ett krispaket och Riksbanken sänkte räntan till 50 %. Ytterligare ett krispaket presenterades och räntan sjönk till 24 %. Under senhösten samma år hade den sjunkit ytterligare och stabiliserades på 11,5 %.

De flesta svenskar klarar av en räntehöjning på upp till 5 %, även om 1 av 10 skulle få svårigheter att få ihop ekonomin redan vid 3 % höjning.

Det hjälper till att få ner inflationen till målet, vilket är 2 % (idag ligger inflationen i Sverige på 7 %).

Enligt Riksbankens prognos kommer styrräntan höjas till 2 % i mitten av 2023.

Relaterade artiklar