Nybyggnadskarta – så fungerar den

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Innan ett husbygge kan ta fart krävs ett bygglov. I samband med att ansökan om bygglov görs ska även en situationsplan lämnas in. Situationsplanens underlag är nybyggnadskartan. På nybyggnadskartan finns den nya bostaden med samt måttangivelser och andra fastigheter.

Detta redovisas

Det är kommunen som tillhandahåller nybyggnadskartan. Den krävs varje gång du ska ansöka om bygglov, oavsett om du bygger nytt hus eller bygger till. Förutom att fastigheten finns med på nybyggnadskartan ska även andra saker redovisas:

  • Exakta mått och avstånd till andra fastigheter
  • Fastigheter
  • Infart via fastigheten
  • Anläggningstekniska uppgifter (ledningar för vatten och avlopp)
  • Gällande detaljplaner
  • Servitut
  • Mark- och gatuhöjder

Olika sorters nybyggnadskartor

Det finns olika nybyggnadskartor: normal nybyggnadskarta, enkel nybyggnadskarta och kartutdrag (primärkarta). Den normala nybyggnadskartan används vid nybyggnation inom detaljplan. På kartan kan man se fastighetens (tänkta) exakta läge, mått och uppgifter om kringliggande fastigheter, som gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, vägar och liknande.

En enkel nybyggnadskarta används för tillbyggnader inom detaljplan. Kartan visar fastighetens exakta läge samt mått och det finns även information om kringliggande byggnader.

Kartutdrag är en enklare karta som används vid mindre tillbyggnader, som en inglasad altan. Nybyggnadskartans skala är vanligtvis 1:400.

Ansök om nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan är ett av de första stegen mot ett bygglov. Den hjälper dig planera exakt var du kan ställa huset. När nybyggnadskartan är färdig har du ett underlag för att vid ett senare skede ta fram en ny situationsplan. Ansökningsprocessen ser ut så här:

  1. Beställning. Var du hittar nybyggnadskartan varierar lite beroende på kommun, men vanligtvis finns det blanketter att hämta både online och på kommunhuset.
  2. Handläggningsprocess. Efter att du lämnat din beställning kommer en handläggare att tilldelas ärendet och börja utreda vilken typ av karta du behöver. Ibland räcker det med en enkel nybyggnadskarta. Det tar lite tid att få nybyggnadskartan eftersom man först behöver utföra ett fältarbete. Det utförs av kommunens mätpersonal och är viktig för att säkerställa att den nya fastigheten inte påverkar mark- och vattenanvändningen negativt.
  3. Leverans. Efter cirka tre veckors handläggningstid skickas kartan ut, både som papperspost och digitalt.

Kostnader för nybyggnadskarta

Priset för en nybyggnadskarta varierar en del beroende på kommun. Du kan enkelt hitta taxor och avgifter genom att söka på nybyggnadskarta och taxa och den kommun du bor i. I Göteborgs stad ser taxorna ut så här:

ÄrendetypKostnad
Normal nybyggnadskarta (gäller för ny- och tillbyggnad) för fastighetsytor mindre än 5 000 m28 450 kronor
Normal nybyggnadskarta (gäller för ny- och tillbyggnad) för fastighetsytor mindre mellan 5 001 – 15 000 m214 300 kronor
Enkel nybyggnadskarta (gäller för ny- och tillbyggnad av komplementbyggnad samt tillbyggnad av en- och tvåbostadshus3 900 kronor
Komplettering av nybyggnadskarta (gäller för både normal och enkel typ)2 600 kronor

Vanliga frågor och svar

Det är en handling som behövs när du ansöker om bygglov för antingen ny- eller tillbyggnad inom detaljplanerat område.

Den innehåller bland annat fastigheters mått och avstånd, ledningar, mark- och gatuhöjder samt servitut.

Kommunen upprättar nybyggnadskartor.

Det gör du via din kommun, antingen genom pappersblankett eller online.