Renoveringslån – vad är det?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Ska du utföra en större renovering hemma? Om du inte har pengar sparade kan du behöva ta ett renoveringslån för att finansiera kostnaderna. Det finns olika sätt att finansiera en renovering, här går vi igenom dem.

Renoveringslån med säkerhet

Till skillnad från ett bolån, som är ett stort lån med lång avbetalningstid och låg ränta, finns det inte något motsvarande renoveringslån. Du kan istället välja att utöka ditt bolån och på så vis finansiera renoveringen. Det kallas för renoveringslån med säkerhet eftersom själva bostaden är säkerheten. Om du vill utöka bolån behöver du ta kontakt med den bank du har ditt bolån hos. Eftersom du som mest får låna till 85 % av bostadens marknadsvärde gäller det att kontrollera marknadsvärdet på huset när du väl vill renovera. Om marknadsvärdet stigit värderas din bostad till ett högre pris. Då kan du utöka bolånet så att det matchar 85 % av det nuvarande marknadsvärdet.

Det är mest kostnadseffektivt att ta ett renoveringslån med säkerhet och alltså utöka ditt befintliga bolån. Anledningen till det beror på att bolånet är ett lån som ofta har bra betalningsvillkor (låg ränta och lång avbetalningstid).

Renoveringslån utan säkerhet

Om du inte har möjlighet att utöka bolånet (till exempel om värdet på bostaden inte höjts under de senaste marknadsundersökningarna) kan du ta ett renoveringslån utan säkerhet. Det är helt enkelt ett vanligt privatlån. Privatlån är ett lån utan säkerhet och för att banken ska känna sig trygga med att låna ut pengar höjer de räntorna och kortar ner avbetalningstiden. Det innebär att privatlån vanligtvis är ganska dyra, om du inte betalar av dem snabbt.

Om du vill ta ett renoveringslån utan säkerhet bör du lägga tid på att jämföra banker och låneerbjudanden. Se om du kan förhandla ner räntan – det är bra att prata med din befintliga bank och även andra långivare som du kan ställa mot varandra i förhandlingssyfte. Du kan inte ta hur stora privatlån som helst från en och samma långivare. Ofta ligger den högsta gränsen på 600 000 kronor. Om du ska utföra en totalrenovering eller exempelvis byta ut hela köket, kan kostnaderna många gånger överstiga den summan.

Byggnadslån

Om du ska bygga ett helt nytt hus eller utföra stora renoveringar eller ombyggnationer, kan du ha möjlighet att ta ett byggnadslån. Byggnadslånet skiljer sig från både bolånet och renoveringslånet eftersom du inte får alla pengar direkt. Byggnadslånet fungerar mer som en checkkredit (ett på förhand avtalat lån som kan utnyttjas upp till en viss gräns). I korthet fungerar byggnadslån så här:

  • Renoveringsplan. Innan du ansöker om ett byggnadslån måste du ta fram en noggrann plan på allt som renoveringen innefattar. När du är färdig med planen ska du kontakta banken för att diskutera dina förutsättningar och möjligheter.
  • Bygglov. Om renoveringen kräver bygglov ska du även ha ansökt om det och fått bygglovet godkänt innan du kan fortsätta med låneansökan.
  • Banken betalar fakturor. Allteftersom renoveringen fortskrider kommer du få in fakturor från olika hantverkare och leverantörer. När du väl har godkänt fakturorna ska du sedan skicka in dem till banken. Om projektet följer den plan du har tagit fram och som banken godkänt, samt om fakturorna också följer den planen, ska banken betala fakturorna.
  • Kontrollbesök. Vanligtvis kommer en kontrollant att besöka renoveringen någon eller några gånger under projektets gång. Det beror på att banken behöver kunna säkerställa att deras utlånade pengar går till det ni beslutat om.
  • Slutbesiktning. När renoveringen är färdig utförs en slutbesiktning.
  • Omvandling av lån. När projektet är klart ska byggnadslånet omvandlas till bolån.

Byggnadslån är ett lån med säkerhet. Säkerheten är bostaden du renoverar. Men i samband med att du ansöker om byggnadslov ska du även sätta din fastighet i pant. Du tar då ut en inteckning av fastigheten hos Lantmäteriet. Själva pantsättningen sker när du lämnar pantbrevet till banken. Pantbreven är idag digitala så den egentliga överlämningen sker när Lantmäteriet gör en notering i fastighetsregistret. Tänk på att byggnadslån kräver en kontantinsats, vanligtvis på 15 % av renoveringens totala kostnad. Men sätter du fastigheten i pant fungerar istället bostaden som säkerhet. Dock gäller i så fall det så kallade bolånetaket. Det innebär att banken som högst får låna ut 85 % av bostadens marknadsvärde (i det här fallet är marknadsvärdet när fastigheten väl blivit renoverad).

Kostnader

När du ska göra en låneansökan, oavsett vilken typ av lån det handlar om, är det viktigt att du gör en noggrann analys och undersökning av vad allt kommer att kosta. Du bör därför lägga tid på att jämföra olika leverantörer och hitta hantverkare som kan erbjuda ett förmånligt pris. Många gånger lönar det sig att anlita hantverkare som sedan hjälper till att välja ut material. Det beror på att många hantverkare har bra kontakter, exempelvis med byggvaruhus eller andra leverantörer av byggnadsmaterial. Kom ihåg att specificera din offertförfrågan så noggrant som möjligt, då undviker du risken för missförstånd. Det är bra att begära offerter från tre hantverkare eller fler.

Vanliga frågor och svar

Det är ett lån som används för att finansiera renoveringar.

Om du inte har sparade pengar eller möjlighet att låna pengar av någon du känner, kan du antingen utöka ditt bolån, ta ett privatlån (lån utan säkerhet) eller ansöka om ett byggnadslån.

Byggnadslån är ett lån med säkerhet – bostaden är säkerheten. Byggnadslån innebär att banken finansierar din renovering, med förutsättning att den ökar bostadens marknadsvärde (eller om du inte lånat upp till 85 % av bostadens värde än). Byggnadslånet betalas ut i delbetalningar när banken betalar fakturor från hantverkare och leverantörer allteftersom renoveringen fortskrider. När renoveringen är färdigställd omvandlas byggnadslånet till ett vanligt bolån.

Relaterade artiklar