Bygg ett containerhus

BYGG.se BYGG.se / Lästid: ~14 minuter

Fraktcontainrar är en relativt ny uppfinning. För ett par årtionden sen fanns det inte en enda fraktcontainer, medan de idag ses som en absolut nödvändighet för världsekonomin och handeln.

containerhus

Vad är en container?

En container är en standardiserad fraktbehållare, byggd för att kunna användas vid frakt via sjö, räls och väg. De är kraftiga nog för att klara av väder, skador som kan uppstå under transport och för att kunna låsas och säkra innehållet mot stöld. De är även lätta och konstruerade för att med enkelhet kunna lastas av och på olika transportfordon, detta med syftet att minska transporttider. Det kanske mest unika med fraktcontainern är det att den är av en enda internationellt standardiserad modell, vilket betyder att en container som sänds från Kina kan lastas av, tömmas, fyllas och lastas på med hjälp av anpassade lyftkranar över hela världen. Idag räknar man med att det finns långt över 20 miljoner containrar i världen.

Med en enorm tillgång till containrar utvecklades en ny idé; att bygga med containrar. Den främsta anledningen till idéns uppkomst och ökande popularitet har förutom den stora tillgången att göra med containerns styrka som material, låga pris och redan färdiga utformning liknande ett rum. Många ser även konstruktioner av containrar som mer hållbara genom återvinningen av ett redan existerande material.

Är du nyfiken på containern som byggnadsmaterial? Läs då vidare för att lära dig mer om både fördelar och nackdelar med detta intressanta sätt att bygga.

Containerhemmets utveckling

Det uppstod ett överskott av containrar på 70-talet i Nordamerika, genom en större import från Asien av produkter som anlände i containrar och en minskad produktion att sända åter till dessa länder, vilket i sin tur ledde till att det blev billigare att tillverka en ny container i Asien än att köpa en existerande container som måste skeppas åter till Asien utan innehåll. 

Detta överskott ledde till att man började experimentera med sätt att bygga med containrar. Först var kanske den amerikanska armén som testade containrar som byggmaterial och moduler vid byggnation av till exempel träningsbaser. Patent för metoder att bygga hem med containrar utfärdades under 80-talet och har sen dess använts främst vid tillfälliga konstruktioner, som hem för arbetarna på en byggarbetsplats, av armén på militärbaser, som skydd och sjukhus i flyktingläger, som skolor och offentliga utrymmen under renoveringar och ombyggnationer och liknande. 

Idag har containerhemmen utvecklats och det är inte alltid helt lätt att avgöra om ett hem är byggt av containrar eller ej. Man har utvecklat byggnadskonsten med fraktcontainrar och sätt att kombinera olika element från containrar för att skapa större utrymmen, samt sätt att kombinera traditionella material med containrar för att skapa hybridbyggnader.

Containerhusets styrkor och svagheter

Funderar man över att bygga ett containerhus bör man vara medveten om att containrar som byggmaterial inte är för alla tomter eller alla konstruktioner. Låt oss titta närmare på containerhusets fördelar och nackdelar.

Fördelar med containerhus

Ekonomi. Du kan spara pengar genom att bygga ett containerhus. Detta i fall då konstruktionen är lämplig att bygga med containrar som material, samt då tomt och grund passar den planerade byggnaden. Knepet för att spara på konstruktionen av sitt containerhus är att acceptera containern för vad den är, att utnyttja dess styrkor och inte försöka göra den till något den inte är. Ett containerhus blir till exempel sällan varken billigare eller mer lyckat än hem av andra material om man försöker bygga ett hus i sekelskiftesstil eller italiensk lantstil. En container är i sig modern, industriell och minimalistisk, och passar förstås bäst för denna typ av konstruktioner.

Hållbarhet. Ett containerhus kan anses vara miljövänligt genom att man använder sig av ett redan existerande material eller hel modul som redan använts för ett primärt syfte, och sedan återanvänds genom att ges ett helt nytt syfte. Containerhus kan även vara miljövänliga och hållbara då de kombineras med ett minimalistiskt tänk där man bygger mindre och enklare, och på så vis reducerar mängden material, resurser och yta som förbrukas vid ett bygge.

Styrka. Containrar är byggda för att klara av stormiga hav, tuffa resor på dåliga vägar i stekande sol, samt att lastas av och på olika transportmedel hundratals gånger. Att de byggts för att hålla gör att de även är lämpliga att använda som byggnadsmaterial. Om du vill bygga ett hem som står emot väder och vind och varar i många generationer med minimalt underhåll så kan ett containerhem vara rätt val för dig.

Flexibilitet. En containerhus kan anpassas för att skapa en helt unik design, inget containerhem behöver vara det andra likt. Men containerhus är inte bara enormt flexibla i utförande, de är även flexibla när de kommer till sättet att bygga dem. Du kan köpa ditt containerhus nyckelfärdigt, där en modul eller helt hem byggs färdigt i fabrik för att sedan med enkelhet transporteras till platsen där huset ska stå. Eller så kan du välja att själv bygga på ditt containerhus på platsen där det färdiga huset ska stå, och själv välja när du eller hantverkarna ska bygga på hemmet, med tryggheten i att byggnaden enkelt kan stängas till och skyddas från väder och inbrott. Detta är en av de största fördelarna hantverkare ser när de arbetar med containrar, då konstruktionen av ett traditionellt hem är helt beroende av vädret och snabbt måste skyddas vid regn och snö, något som kan göra detta sätt att bygga betydligt mer tidskrävande och dyrare.

Nackdelar med containerhus

Storlek. Söker man en lösning för ett så billigt hus som möjligt kanske man främst vill använda hela containrar, vilket resulterar i en begränsad och långsmal yta. Ofta rekommenderas att man därför kombinerar två eller fler containrar vid konstruktion av ett rum i hemmet. Genom att ta ner containerns långsida kan man med enkelhet skapa rymligare ytor i sitt containerhus. Detta är naturligtvis dyrare än att använda containers med intakta långsidor, men resultatet är överlägset.

Isolering. På grund av containerväggens material och utformning med ojämn yta gör detta isolering och ventilation till en utmaning. Man kan välja att lägga isolering på utsidan eller insidan av containerväggen, men i vilket fall måste denna anpassas för att passa ytan. Väljer man att isolera sitt containerhus på containerns yttersida måste materialet täckas över för att skyddas från väder och för att göra huset estetiskt tilltalande. Många gånger väljer man att isolera insidan istället, då många vill täcka över insidans metallväggar i vilket fall och skapa ett rum som känns varmare och mer hemtrevligt, och passar då på att placera isolerande material emellan yttervägg och innervägg. Tänk dock på att detta tar upp plats i ditt rum och gör det trängre. God ventilation är viktigt för att inte drabbas av problem med fukt i ett containerhus. Är du själv inte en erfaren hantverkare bör du därför anlita hjälp vid detta steg av bygget.

Dragning av rör. Av samma anledning som ovan, containerns ojämna väggar och smala bredd, kan även dragning av vatten, värme och el mellan yttervägg och innervägg bli en utmaning. Man måste ibland finna lösningar där man drar rör vertikalt istället för horisontellt i ett containerhem. Det finns sätt att lösa värme och vatten genom att dra dessa under huset som byggs något upphöjt, eller genom att dra dem under ett sluttande yttertak, vilket ändå behövs för att skydda hemmet mot ansamling av snö. Fundera över att skaffa ett effektivt golvvärmesystem i ditt containerhem, vilket endast tar upp utrymme mellan golv och tak och inte minskar den redan begränsade bredden i en standardcontainer.

Hantverkare. Då containerhus fortfarande är relativt nytt på marknaden är det inte alla hantverkare som är vana att arbeta med byggnation av containerhus. Då de flesta köpare behöver hjälp av kunniga hantverkare någon gång under konstruktionen av ett containerhus kan det därför bli en utmaning att hitta hantverkare med erfarenhet av containers som byggmoduler eller byggnadsmaterial, tillgängliga på platsen där du bygger. Det är möjligt att även andra hantverkare kan klara av uppgifterna du behöver hjälp med, men det kanske kräver att du är mer specifik med exakt vad som ska utföras samt på vilket sätt, eller på annat sätt kräver ett större engagemang från köparens sida. Ett alternativ är förstås att köpa sitt containerhus nyckelfärdigt med totalentreprenad från en erfaren leverantör eller hustillverkare.

Grannar. Ibland kan grannar och eventuella skönhetsråd i området där du önskar bygga sätta käppar i hjulet för den som vill bygga ett containerhus. Fortfarande finns många förutfattade meningar om hur ett containerhus ser ut och detta kan kräva en del diplomati och mycket tålamod av den som vill bygga ett containerhus med grannars medgivande. Se därför till att i ett tidigt skede kontakta kommun och byggnadsnämnd för att ta reda på dina rättigheter och visa så tydliga skisser av det planerade bygget som möjligt för de som oroar sig för minskade fastighetsvärden i området på grund av ditt bygget. Tursamt nog minskar de kritiska rösterna mot containerhus med att fler containerhus byggs och visar på hur dessa kan anpassas för att passa in i nästan alla områden i landet.

Kemikalier. När man köper en container kan det hända att den målats med färg eller har ett golv som innehåller kemikalier som är farliga i vissa situationer eller då man utsätts för dessa kemikalier under lång tid. Vanligtvis kan man lösa detta genom att lägga ett annat golv eller genom att kapsla in väggarna genom isolering och en innervägg, vilket de flesta köpare av containerhus planerar att göra i vilket fall. Ett containerhus blir utan större ansträngning precis lika säkert och hälsosamt som vilket hus som helst, om containern inte köpts på detta sätt från början.

Hur bygger man ett containerhus?

Ett containerhus passar bäst på en tomt där det är svårt att bygga ett hem på mer traditionellt vis. Kanske tomten består av berg och sten som inte får sprängas bort och man behöver skapa en lösning genom moduler som kan byggas på varandra och kanske breda ut sig och bli större på höjden. Containerhus ger en möjlighet att bygga hus som likt en uppochnervänd pyramid växer genom att containermoduler svetsas samman på höjden. Det finns många exempel på kreativa lösningar där containrar likt Tetris skapat en lösning som hade varit svår, eller mycket kostbar, att genomföra på annat sätt. Prata alltid med din kommun innan du börjar planera för att höra vilka möjligheter som ges vid konstruktion av containerhus.

Köp isolerade moduler

Om du inte letar efter att bygga ett helt hem av containrar utan endast ett attefallshus av container, som till exempel ska användas som gäststuga, hemmakontor eller ett utrymme för hobby eller lek, då kan ett nyckelfärdigt containerhus från leverantör vara den bästa lösningen. Det finns även tillverkare och leverantörer av containerhus som levererar redan isolerade containrar, som kan kosta allt från 20 000 kronor upp till 50 000 kronor beroende på storlek och utformning. Ett attefallshus eller friggebod av container kräver vanligtvis inte bygglov.

Stommens kostnad

Vill du bygga hus av container från grunden och har en passande tomt för projektet samt duktiga hantverkare som byggt containerhus förut, då är det dags att leta begagnade containrar till ditt hus. Ska du bygga ett hus av containrar som är begagnande är priset mellan 10 000 kronor och 20 000 kronor. För ett hus med tre sovrum behöver du kanske åtta containrar. En oisolerad stomme för ett familjehem kan alltså kosta så lite som 80 000 kronor när du bygger ett containerhus. Var medveten om att kostnad för arkitekt, grund, isolering, svetsning och glaspartier ofta är betydligt högre än själva stommen.

Arkitekt för det grundläggande

Låt en kunnig arkitekt komma fram till hur man bäst löser grunden för ditt containerhem eller kontakta en leverantör av containerhem som kan hjälpa dig med detta. Populärt är att låta huset stå på pelare fästa i gjutna betongplintar. 

Frakt av containerhus

Köper du ett isolerat eller nyckelfärdigt containerhus ingår ofta frakt och placering med kran. Det är viktigt att det blir rätt från början när containern placeras då containermoduler inte är lika mobila som man kanske tror och kran är absolut nödvändigt när de ska förflyttas.

Bärande väggar

När man bygger ett hus av containrar måste man vara medveten om att man inte kan ta ur vilka väggar som helst för att bygga ihop containermoduler eller placera fönster där man önskar utan att skapa andra bärande pelare eller väggar. Containerns vägg ska ses som ett bärande element.

Anlita certifierad svetsare

Containerhus kräver en hel del svetsning, är man en erfaren hemmafixare kan man sannolikt sköta en del av all svetsning själv, men även här är det klokt att ta hjälp av en certifierad svetsare under processens känsliga delar. På BYGG.se kan du hitta alla hantverkare du behöver vid bygget av ditt containerhus. Skicka en gratis offertförfrågan och bli matchad med rätt experter i ditt område.

Hitta en expert som kan bygga ditt containerhus

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

  • Mötesplats med 88 146 experter
  • Digitala avtal
  • Rikstäckande
  • Gratis offertförfrågan
  • Dokumenthantering av projektet
  • Kvalitetskontroll
  • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Riv ur golv

Väljer man containrar som använts för frakt av frukt och grönt har dessa ofta fördelen att vara högre i tak, men ibland även nackdelen att golvet i containern kan ha behandlats med kemikalier och bekämpningsmedel, som bör rivas ur eller kapslas in för att tryggt kunna användas i många år. Även detta kan den envise och något erfarne hobbysnickaren sköta själv (kom ihåg att vissa kemikalier kan bli hälsovådliga när de blir luftburna och att denna sorts sanering därför bör genomföras med försiktighet).

Isolera container – väggar

Det vanligaste är att man isolerar sitt containerhus på insidan och sedan placerar en mer klädsam innervägg ovanpå isoleringen, i vissa fall lämnar man ytterväggen rå precis som containern köptes, men många väljer även här att klä fasaden i panel som ger containerhemmet ett snyggare utseende. I detta steg är det absolut nödvändigt att ta hjälp av rörmokare och elektriker samt antagligen en svetsare för att dra vatten, värme och el.

Kostnad per kvadratmeter

Det finns alltså en hel del man kan göra själv när man bygger containerhus, men det finns steg i processen där man kommer behöva hjälp av hantverkare. Kostnaden för ett arkitektritat containerhus för en familj kan ofta hamna på runt 15 000 kronor per kvadratmeter. Väljer man istället en nyckelfärdig modul att använda som ett extra rum i sommarstugan, eller att köpa ett färdigt containerhem i form av attefallshus att ställa på tomten, kan man komma riktigt billigt undan.

Pris för ett containerhus varierar från 20 000 kronor för den enklaste isolerade modulen i begagnat skick, utan kostnad för grund inkluderad och där även en del arbete krävs om man vill göra modulen lämplig som extra boyta, upp till ett par miljoner för ett familjehem med tre sovrum, ritat av arkitekt, inklusive grundarbete. Har du redan en tomt som är lämplig kan det därför vara en ekonomiskt fördelaktig lösning att köpa eller bygga ett containerhus.

Ja, idag finns leverantörer av containerhus och tillverkare av containerhus som arbetar med nya och begagnade containrar och levererar dessa i allt från befintligt skick till nyckelfärdiga moduler eller hela fristående byggnader, som attefallshus eller friggebodar.

Det är mycket viktigt att man när man bygger ett containerhus är medveten om stommens material, som inte andas på samma sätt som till exempel naturmaterial. Därför är det av högsta vikt att man isolerar sitt containerhus väl, då ett dåligt isolerat containerhus kan bli mycket varmt om sommaren och mycket kallt om vintern. Det är lika viktigt att se över ventilationen i sitt containerhus, då fukt annars kan stängas inne och orsaka fuktskador och mögel. Detta är särskilt viktigt om vintern då fuktig varmluft kan tränga in i isolerande material mellan innervägg och yttervägg om ventilationen inte är tillräcklig. Trots den höga kostnaden för att isolera och ventilera sitt containerhem är detta av högsta vikt för att skapa en hållbar och hälsosam miljö samt för att undvika framtida kostnader.

Detta beror på vilka restriktioner som finns i din hemkommun. Det behöver inte vara svårare att få bygglov för ett containerhus än något annat hus, särskilt inte i och med att medvetenheten om vad ett containerhus är och på de många olika sätt det kan utformas har ökat. Var ändå redo att svara på en del nyfikna och kanske till och med oroade frågor från grannar som undrar hur slutresultatet kommer bli. 

Har du köpt ett fristående containerhus i en endaste modul kan du med hjälp av kran och lämpligt transportmedel förflytta ditt containerhus till en annan redan konstruerad grund. I övriga fall ska inte containerhus ses som mobila då de är ganska krävande att flytta och när de väl sammansvetsats med andra byggnadselement blir en del av ett större hem som inte kan förflyttas.

Glasväggar i ett containerhus ger en modern känsla och är ett populärt sätt att öka ljusinsläppet. Det är vanligt att satsa på hela glasväggar istället för många mindre fönster i containerhus. Ha i åtanke att väggarna i ett containerhus är bärande och att man därför måste ta hjälp av arkitekt eller hantverkare som kan skapa glasväggarna i ditt containerhus på bästa sätt.

Bland hantverkare och hemmafixare ser man möjligheten att bygga på sitt containerhus när man helst vill som en av de största fördelarna med byggnadsmaterialet. Då stommen kommer formad till ett rum man kan stänga till, betyder detta att man inte är beroende av fördelaktigt väder för att bygget ska fortgå, inte heller behöver man anpassa sig efter när vissa byggnadselement anländer. Vill man stänga till bygget under veckodagarna när man kanske har en annan arbetsplats kan man enkelt och säkert göra så, för att öppna upp bygget igen under helgen. Ett containerhem kan levereras nyckelfärdigt eller som råa, begagnade stommar.

Ytterligare en fördel med containerhus är den stora flexibiliteten gällande grund och utformning, då containerhus ofta byggs på pelare och plintar, och kan sprängas in i miljöer som inte tillåter ett traditionellt bygge. Ett containerhus kan byggas där det är mycket brant, eller där den plana markytan är mycket liten, som i mindre raviner samt på annan grund som annars är mycket svår att arbeta med.

Relaterade artiklar