Elbolag vill säga upp bundna avtal med privatkunder

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

Den som valde bundet elavtal för ett tag sedan kan nu skatta sig lycklig. De rekordhöga elpriserna drabbar de med rörliga avtal. Men nu vill elbolag säga upp avtal med privatpersoner som har bundet elpris – hänvisar till ”force majeure”.

Rekordpriser på rörligt elpris

Vi har tidigare i sommar haft rekordhöga elpriser, närmare 10 kronor per kWh, vilket är betydligt högre än normalt. Dessutom förväntas priserna stiga ytterligare i vinter. En beräkning visar att en normalvilla i södra Sverige kan få elkostnader på 17 000 kronor i månaden under de värsta vintermånaderna och cirka 1 700 kronor för en liten lägenhet. Många elbolag tjänar mycket pengar på de höga priserna, särskilt de bolag som tillverkar egen el – om deras kunder har rörligt avtal, vill säga. De kunder som har bundna elavtal betalar fortfarande samma pris som när de band priset, något många elbolag nu vill ändra.

Elbolag kontrollerar nu om det är möjligt att säga upp redan aktiva avtal med privatkunder som bundit upp sig på flerårsavtal, de hänvisar då till klausulen ”force majeure”, vilket är en juridisk term för oförutsedda händelser som krig eller naturkatastrofer. De menar att klausulen kan användas eftersom anledningen till de strypta gasleveranserna och stigande priserna beror på kriget i Ukraina.

Privatpersonerna rasar

På andra sidan konflikten sitter villaägarna med bundna elavtal och de rasar förstås inför risken att förlora sitt bundna elpris. De valde ju bundet just för att känna trygghet med att alltid veta vad elpriset är slippa höjningar. De har dessutom betalat ett högre pris än för det normala rörliga elpriset för att få just den tryggheten.

”Elbolag får inte bryta avtal”

Konsumentverket har gjort en bedömning av situationen och menar på att elbolagen i dagsläget inte kan bryta befintliga elavtal med fast pris genom att hänvisa till force majeure. Gabriella Fenger Krog, enhetschef på Konsumentverket, säger i en intervju med Sveriges Radio att force majeure inte kan användas i den här situationen eftersom klausulen handlar om att en part, ett företag, inte klarar av att leverera eller uppfylla ett avtal på grund av att en oförutsedd händelse inträffat, till exempel krig. Men i och med att elbolagens tjänst är att leverera el, vilket de fortfarande kan göra, kan de inte använda force majeure som ursäkt.

Hjälp för den som inte klarar av elräkningen

En konsekvens av de snabbt stigande elpriserna är tyvärr att en del personer inte kommer klara av att betala sina elräkningar. Regeringen vill därför införa ”elräkningsakut” så att inte elen riskerar att stängas av hos privata hushåll mitt i vintern. Det skulle innebära att staten erbjuder lån till elhandelsbolagen för att säkerställa att de i sin tur kan erbjuda avbetalningsplaner för sina kunder.

– Vi vill öka tryggheten för den som är orolig för elräkningarna nu i vinter, säger finansministern Mikael Damberg (S) på en pressträff.

För dig som behöver teckna elavtal

Även i dessa tider finns det personer som behöver byta eller välja elavtal, till exempel om du har flyttat eller köpt en ny bostad och behöver. För att du ska få ett så bra pris som möjligt och även känna dig nöjd med själva elbolaget finns det en del saker att tänka på.

Fast eller rörligt elpris

Historiskt sett har det varit billigare i längden att ha rörligt elpris. Men just nu är det nog de som band sitt elpris före elkrisen som känner sig minst stressade. De påverkas inte lika mycket av de höga priserna. Och många med rörligt avtal känner kanske att det skulle vara tryggare att binda sitt elpris men just nu är det svårt, om inte omöjligt. För att ta höjd för ökade kostnader skulle ett bundet elpris vara mycket högt. I nuläget ligger bundna elpriser på cirka 460 – 670 öre/kWh, exklusive elnätsavgifter, jämfört med tidigare i år då motsvarande siffra var cirka 120 – 140 öre/kWh för bundet avtal.

Seriösa företag

Det är viktigt att företaget du väljer hanterar kunders klagomål på bra sätt. Är de lätta att få kontakt med? Vad säger tidigare kunder om företaget? Leta efter certifieringen ”Schysst elhandel”, det är en certifiering för elhandelsföretag som kvalitetssäkrar sina kundlöften.

Jämför företagen på rätt sätt

När du ska jämföra olika elleverantörer bör du inte enbart titta på priset eftersom vissa avtal ibland marknadsförs med ”el till inköpspris”, vilket ju låter bra. Men du måste först kontrollera vad som gäller. Tillkommer det inköpspåslag, kostnader för elcertifikat eller månads- eller årsavgifter? Be istället elbolagen om jämförpris, där är alla kostnader inkluderade och det blir betydligt enklare att jämföra.

Läs avtalet noggrant

När du har hittat ett avtal som känns bra är det viktigt att du läser igenom villkoren innan du skriver på. Kontrollera följande:

  • Kan avtalet brytas? Om du exempelvis behöver bryta avtalet, går det?
  • Hur hög är avgiften? Om du får bryta avtalet, finns det då någon avgift, i så fall hur hög?
  • Ger du en fullmakt? Ger du elleverantören en fullmakt när du skriver på? I så fall, är den tidsbegränsad och vad avser den?
  • Finns det tilläggstjänster? Vill du ha alla tilläggstjänster och måste du själv aktivt avsluta dem om du inte är intresserad?
  • Vad händer när avtalet löpt ut? Förlängs det automatiskt och i så fall – till vilka villkor?

Relaterade artiklar