Kolmonoxidläcka – vad ska man göra?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~2 minuter

Kolmonoxid är en extremt giftig och farlig gas som i värsta fall kan leda till dödsfall. I takt med att elpriserna stiger har alltfler börjat elda hemma. En del använder avregistrerade kaminer, vilket innebär en stor risk. Vet du vad du ska göra vid en kolmonoxidläcka?

Ökad risk i trasiga bränsleförbränningsapparater

I gamla, avregistrerade eller felaktigt installerade gasspisar, eldstäder och värmepannor, finns det en ökad risk för kolmonoxidläckor. Det är mycket svårt att upptäcka gasen eftersom den är både luktfri och färglös. Det kan gå att upptäcka en läcka i form av symtom som uppstår vid förgiftning. De är bland annat huvudvärk, yrsel, förvirring, trötthet och kräkningar. Det säkraste sättet att skydda sig mot kolmonoxid är genom en brandvarnare med inbyggd kolmonoxiddetektor.

Kolmonoxid – så förgiftar den kroppen

Kolmonoxid bildas när förbränning av kolbaserade ämnen blir ofullständig. Vid inandning av gasen binds kolmonoxidens molekyler hårt till våra blodceller, vilket stryper syretransporten som går mellan lungorna uti kroppen. Med andra ord kvävs man. Om du misstänker att du har en kolmonoxidläcka hemma ska du, om du anser att det är säkert, stänga av källan till läckan (om du vet var den är). Annars ska du omedelbart gå ut från bostaden och ringa 112.

Kom ihåg att aldrig elda i en avregistrerad braskamin, den måste alltid kontrolleras av en sotare först för att säkerställa att eldning är säkert. Eldar du i en braskamin vars skorsten till exempel är täppt, kan det orsaka att den giftiga gasen istället leds ut inomhus i bostaden.

Relaterade artiklar